Visie op ‘blended’ leren in coronatijd

Paul Marijnissen is werkzaam als ICTO Coach bij de Academie voor Communicatie & User Experience (ACUE). Vier dagen per week ondersteunt hij docenten van zijn academie bij hun ICT-vragen en wensen. Met de maatregelen rondom het coronavirus, is het online lesgeven in een gigantische rollercoaster gekomen.

  • Tags Technologie & Data

“Je merkt, dat Avansdocenten in deze tijd ongelooflijk betrokken blijven en heel graag verder willen met hun kerntaak: lesgeven aan studenten. Uiteraard kan dat nu niet zoals voorheen. Alles wat eerst live en offline gebeurde, is nu noodgedwongen online. De één vindt zijn weg daar net wel makkelijker in dan de ander, afhankelijk van affiniteit en ervaring met ICT. Wat heel mooi is om te constateren en tevens één van mijn hoofddoelen nu: de docenten zoeken ook elkaar op om kennis en ervaringen te delen, en ik stimuleer hen van harte dat ook te blijven doen. De vragen die ik van hen ontvang, zijn heel gevarieerd en verschillen per docent, per vak, per leerjaar en per opleiding. Dat valt wel op, het is echt maatwerk wat je levert. Elke docent gooit zijn of haar eigen ‘sausje’ over de lessen, en probeert dat – met vallen en opstaan – ook in een online versie te gieten. Natuurlijk zijn er beslisbomen en andere hulpmiddelen, maar ik merk dat de persoonlijke coaching nu erg belangrijk is voor hen. Dat doe ik uiteraard met veel plezier, en ik constateer ook de grote motivatie van docenten hierbij, heel mooi!

Het is ook hét moment om de vaardigheid die we Avans breed al ontwikkeld hadden qua systemen, kunnen voorzetten. Landelijk gezien is Avans altijd al een voorloper is geweest, en het is super als we de kennis en ervaring die we nu opdoen, kunnen inzetten en gebruiken als straks alles weer ‘normaal’ is. Ik geloof ontzettend in de ‘blend’ van online en offline onderwijs aanbieden. En je ziet nu de ontwikkelingen met digitaal toetsen met behulp van RemindoToets. Ben je ‘live’ bij elkaar, dan is dat het moment op samen de verdieping op te zoeken in discussies, gesprekken of presentaties. De ‘touch’ van persoonlijke begeleiding blijft in alles essentieel. Laten we deze toekomstige ‘blend’ van onderwijs verder omarmen en deze periode zien als een prachtige werktuin. Zo kunnen we onze opgebouwde voorsprong heel goed voortzetten.”