ICTO Coaches van grote waarde bij Online Onderwijs

Sinds circa 2 jaar heeft Avans in elke academie ICTO Coaches. De kerntaak van een ICTO Coach is het helpen van docenten bij het didactisch verantwoord inzetten van digitale onderwijstools. Elfi Scheffers is – samen met René Kasbergen en Ronald van Rietschoten – ICTO Coach bij Academie voor Industrie en Informatica (AI&I). In dit vreemde coronatijdperk merkt ze eens te meer hoe een ICTO Coach echt ‘van pas komt’.

  • Tags Technologie & Data

Toegevoegde waarde

“Ik ben op mijn best als ik anderen kan helpen. Deze weken voel ik, dat ik veel toegevoegde waarde kan geven als ICTO Coach. En dat voelt heel goed. Ik ondersteun de docenten waar ik kan en zo snel als mogelijk met hun vragen. Die vragen variëren van ‘Hoe maak ik een vergadering aan in MS Teams’ tot het sparren over hoe je een bepaald leerdoel via online onderwijs kunt bereiken. In gesprekken bedenken we samen wat didactisch gezien de handigste invalshoek is voor een bepaalde online leermodule of les. Dat leidt tot nieuwe inzichten en motiveert ons allemaal. Snel schakelen is wel essentieel. Ik kan een docent niet een paar dagen laten wachten met zijn of haar vraag. Juist op maat en direct antwoord geven helpt. Daarnaast zie ik hoe docenten elkaar meenemen en helpen in dit proces; we doen het echt samen. Dat werkt echt als een soort olievlek nu, prachtig om te constateren.”

Ervaringen met online onderwijs

Blended Learning

Technische Bedrijfskunde maakte dit jaar bij blok 8 al een start met blended learning (combinatie van offline en online) leren. Elfi was hier als projectleider bij betrokken. “In periode 1 werd het project opgestart. Uitgangspunten daarbij waren dat de leerdoelen en toetsing hetzelfde bleven. Juist met de werkvormen en de verschillende manieren van werken (offline vs. online) gingen we aan de slag. Een goede voorbereiding hielp ook om de mind-set bij docenten voor het online gedeelte te veranderen. Niet iedereen was direct enthousiast, maar door het daar goed en uitgebreid met elkaar over te hebben, krijg je de meesten echt wel mee. Een veelgehoord (tegen)argument bij onlineonderwijs in eerste instantie was het gebrek aan persoonlijk contact en het idee, dat studenten minder makkelijk aanhaken of dat je ze ‘kwijt’ bent. Of ‘hoe krijg ik ze aan de gang?’ Het is een kwestie van goed nadenken over welke kennis de student zelf tot zich kan nemen via online lesmateriaal en waar de student de docent echt voor nodig heeft. Op die manier kan er meer diepgang bereikt worden tijdens een contactmoment. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon veel testen en uitproberen! Ook een goede voorbereiding voorafgaand aan een online les helpt. Dan sta je met 1-0 voor. Zelf filmpjes maken met voice-overs, kijken hoe je online stof het best deelt, gerichte vragen stellen via MS Forms en Analytics inzetten. Docenten merken dat studenten door te differentiëren makkelijker hun eigen tempo kunnen bepalen. Je kunt nu eenmaal niet alle studenten over één kam scheren; de één is gewoon wat sneller of langzamer dan de ander. Door het online onderwijs slim in te richten en goed na te denken over de contactmomenten, kun je juist goed inspelen op individuele behoeftes.

Als het coronatijdperk straks voorbij is, kunnen we alle nieuwe ervaringen en initiatieven perfect gebruiken om samen de meest succesvolle blended leervormen verder uit te bouwen. Een juiste mix van offline en online. Die dan uiteindelijk onze nieuwe normale ‘way of working’ wordt. Ik kijk er naar uit!