Update maart Ambitie 2025: Samen lerend op weg in eigen tempo

Het eerste kwartaal van 2022 zit er bijna op. In deze implementatiefase zien we dat de ambitie een steeds grotere rol gaat spelen binnen de verschillende academies. Tegelijk kiest elke academie hierin haar eigen tijdspad en ritme. Het is goed om je dit te realiseren.

Update Ambitie maart Samen lerend op weg in eigen tempo

Inmiddels hebben alle voltijdopleidingen hun onderwijsplanning ingeleverd. Dit betekent dat elke academie goed in beeld heeft hoe de eigen onderwijsplanning eruitziet tot en met 2025. We vroegen 2 adjunct-directeuren hoe zij de Ambitie 2025 binnen hun academie ervaren: Geertje Jacobs (Academie voor Business en Entrepreneurship, ABE): “Eerlijk gezegd: De ambitie is best wel een uitdaging. Als één van de voorlopers in de veranderingen in de onderwijsontwikkeling is het soms lastig dat nog niet alles duidelijk is, en dat kan ook niet. En daar moeten we met elkaar aan wennen. Van actiegericht werken, naar 'meer de beweging volgen'. Daarin zijn we continu lerende en dit doen we met vallen en opstaan. Ik ben supertrots op mijn team dat vol energie en als gezonde kritische vriend werkt om de ambitie waar te maken.” Emmy Bluemink (Academie voor Technologie en Innovatie x, ATIx): “Binnen de academie wordt keihard gewerkt aan de planning en invulling voor kwartiermakersopdracht 2. Onze productowners, die onder aansturing van een eigen transitieteam met de uitvoering aan de slag gaan, zijn benoemd en getraind in agile werken. Zij leggen de laatste hand aan het schrijven van hun opdracht. En de ontwikkeling van het onderwijs in studiejaar 3 krijgt in al onze 8 opleidingen steeds verder vorm en inhoud. Kortom: we zijn vertrokken uit de startblokken!” En natuurlijk geven we hieronder een kort overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen periode.

Onderzoek

Met het groene licht voor de verandering van de onderzoeksorganisatie (zie dit nieuwsbericht) zet Avans de volgende stap in de Ambitie 2025 om met een sterkere onderzoeksorganisatie door te groeien naar een kennisinstelling. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van de online sessies op 28, 29, 30 of 31 maart met het Bouwteam Onderzoek. Tijdens de sessie praten we je bij over de stand van zaken rondom onderzoek en is er gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te delen. Geef je op door dit formulier in te vullen.

Onderwijs

Het bouwteam Onderwijs heeft op 14 maart een kick-off gehouden voor de ondersteuners van de tweede tranche onderwijsexperimenten. Tijdens deze interactieve bijeenkomst werden de lessons learned uit de eerste periode van onderwijsexperimenten besproken. Daarnaast stonden Avans-brede leervragen centraal. Zo kunnen de deelnemers in de tweede groep experimenten kennis en ervaring opdoen die nodig is voor de verdere opschaling naar andere academies en opleidingen. Belangrijke handvatten bij de ontwikkeling van een blauwdruk, zoals de Teacher Design Team-methodiek en AvansEduplatform, werden verder onder de aandacht van de ondersteuners gebracht, zodat zij de ontwerpstappen in de praktijk kunnen toetsen. Omdat niet alle ondersteuners aanwezig konden zijn, volgt binnenkort een tweede bijeenkomst.

Tech&Data

95% van de studenten gebruikt Avans One al bijvoorbeeld voor het zien van actuele roosters, nieuwe studieresultaten uit Osiris en een overzicht van opdrachten uit Brightspace. Sinds kort kunnen studenten ook de aanvraag voor hun stage-, of afstudeeropdracht uit AvansConnect volgen via Avans One. “Studenten willen informatie gebracht krijgen en niet zelf moeten halen uit verschillende systemen. Daar hebben we een mooie extra stap gezet”, vertelt Petra Schoormans, UX-designer van Avans One. “Het proces rondom het aanvragen van een stage of (afstudeer)opdracht is voor de student complex. Een student wil op elk moment weten hoe ver hij is, wat er nog moet gebeuren en waar hij actie op moet ondernemen." Door bepaalde informatie uit AvansConnect te ontsluiten in Avans One hebben de teams samen gezorgd voor meer overzicht van dit proces waarbij de student precies ziet waar hij staat en welke actie er gedaan moet worden voordat de stage of (afstudeer)opdracht kan starten.

Al gelezen?

De afgelopen weken plaatsten we de volgende artikelen op bijavans.nl: