Nieuwsupdate Ambitie 2025: nieuw jaar, nieuw begin

In het nieuwe jaar starten we met de volgende fase van onze transitie. 2022 staat onder andere in het teken van het samen ontwikkelen van de nieuwe blauwdrukken voor álle academies en opleidingen. Een belangrijke stap om het nieuwe onderwijs te kunnen bieden dat we voor ogen hebben. En dat gebeurt natuurlijk in de academies.

Vlak voor de vakantie ontvingen daarom alle kwartiermakers van de nieuwe academies kwartiermakersopdracht 2. Deze vraagt van hen plannen te maken hoe zij de komende periode de ambitie willen realiseren, hoe er wordt samengewerkt en wat de missie en visie is van de academie. Uiterlijk 9 mei leveren alle kwartiermakers dit plan in.

Kwartiermakersopdracht 2 voor de AAAd en de AVD volgt begin februari. Ook de kwartiermakersopdracht voor de diensten volgt in februari.

Nieuwe manier van samenwerken

Bij deze nieuwe fase past ook een nieuwe manier van samenwerken. We willen de verbinding tussen academies, diensten en het transitieteam graag versterken. Daarom richten we het transitieteam anders in. Één van de bouwteamleiders, Gerdinand Bosch, gaat in de rol van voorzitter het team aansturen. Ook ontmoeten de directies van de academies en diensten én de bouwteamleiders elkaar vanaf nu wekelijks. Zo gaan we samen lerend op weg en delen we ervaringen met elkaar, ontdekken we wat wel en niet werkt én welke vragen er leven. Het transitieteam helpt en ondersteunt waar nodig.

Onderzoek als bouwblok toegevoegd aan ambitie 2025

Ook hebben we een vijfde bouwteam toegevoegd aan de Ambitie 2025: Onderzoek.  Onderzoek was al onderdeel van de Ambitie 2025 en nu dus ook een officieel bouwteam. Een logische verandering: samen met onderwijs is praktijkgericht onderzoek de pijler waarop we willen doorgroeien tot kennisinstelling.

Flexibel onderwijs

Ondertussen krijgt ons flexibel onderwijs steeds meer vorm, dat blijkt wel uit de verschillende onderwijsexperimenten die dit jaar een doorstart maken. In de nieuwste aflevering van de rubriek Hoe doe jij dat? vertellen docenten en ondersteuners over het experiment van International Business.

Ook bij ATIx, de nieuwe naam van AE&I, staat het herontwerpen van het onderwijs hoog op de agenda. Docent Marice Bastiaensen vertelt in een interview over de stappen die de academie tot nu toe heeft gezet en plannen voor de toekomst.

Wil je meer weten over de eerste leerervaringen uit de onderwijsexperimenten? Bekijk de nieuwsupdate van de online Onderwijsconferentie van 24 januari.

Versnelling 8 van de 11 academies

8 kwartiermakers hebben het verzoek ingediend om al vanaf 1 februari 2022 te starten met hun nieuwe academie. De Academie voor Welzijn en Gezondheid (AWG), Academie voor Welzijn, Educatie en Gezondheid (AWEG) en Academie voor Business en Entrepreneurship (ABE) houden liever vast aan 1 september 2022. Het CvB begrijpt deze oproep tot versnelling en biedt academies die mogelijkheid, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo voeren de kwartiermakers gesprekken met overige betrokken directieleden en deelraden, werken de kwartiermakers uit hoe de zorg voor medewerkers en communicatie verloopt, hoe de academies omgaan met systemen en hoe zij sturing geven aan het lopende businessplan. Deze aanpak bespreken de kwartiermakers met de eigen portefeuillehouder van het College van Bestuur. Na akkoord kan de versnelling naar de nieuwe academie plaatsvinden.

Wil je een update over de stand van zaken in je eigen academie? Informeer hiernaar bij je eigen directie.

Inhoudsrijkgesprek digitalisering

Op 20 januari vond de zevende editie van het inhoudsrijke gesprek digitalisering met ICT & Onderwijscoaches (ICTO) en directies plaats. Doel hiervan is om samen met academies in gesprek te gaan over het verder brengen van digitalisering. De inleiding werd verzorgd door Gerdinand Bosch, die het belang van standaardiseren onder de aandacht bracht. Vervolgens gingen de deelnemers in 3 parallelsessies met elkaar in gesprek over:

  • Visie op Blended Learning: waar positioneer je de visie op blended onderwijs die in ontwikkeling is? Hoe contextafhankelijk is deze visie? En wat moet erin terugkomen?

  • Standaardisatie: om flexibiliteit en keuzevrijheid voor de student mogelijk te maken, moeten we als Avans tot gezamenlijke standaarden komen.

  • Ontwikkelen in AvansEduPlatform & AvansStudyPath: Waarom en wat is AEP/ASP? Wat is de meerwaarde en hoe werk je ermee? Hoe kunnen de tools ingezet worden voor flexibilisering van het onderwijs in het kader van Ambitie 2025? Bekijk ook deze video.

Studentenwelzijn

Op www.extra.avans.nl staat weer een mooi nieuw aanbod aan workshops en trainingen voor studenten rondom hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Ben jij studentbegeleider of heb je veel contact met studenten? Neem dit aanbod dan mee in je gesprekken over studentenwelzijn.

Allereerst worden er in februari weer 3 interactieve online huiskamersessies georganiseerd om studenten te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling:

  • Huiskamersessie 1: Drijfveren op dinsdag 1 februari tussen 19:30 - 21:00

  • Huiskamersessie 2: Ken jezelf op dinsdag 8 februari tussen 19:30 - 21.00

  • Huiskamersessie 3: Samenwerken dinsdag 15 februari tussen 19:30 - 21.00

Tot slot wordt het standaard aanbod aan trainingen rondom studentenwelzijn (zoals ‘Loslaten, hoe doe je dat?', assertiviteit, perfectionisme, gezonder leven en student talent café) nog steeds regelmatig aangeboden. Kijk op of verwijs de student naar www.extra.avans.nl voor het complete aanbod.

Ook al gezien of gelezen op BijAvans?