Hoe Tech & Data waarde toevoegen

Binnen 5 jaar wil Avans een veerkrachtige en wendbare hogeschool zijn die kwalitatief hoogwaardige diensten biedt. Diensten die blijven aansluiten bij de snel veranderende behoeften van onze studenten, medewerkers en het werkveld. 

We maken daarvoor een flinke sprong in onze eigen digitale transformatie. Daarbij benutten we technologische kansen: we realiseren een persoonlijke geïntegreerde digitale leer-, werk- en onderzoeksomgeving en investeren in verdere digitalisering. We creëren digitale hulpmiddelen die flexibel en interdisciplinair onderwijs mogelijk maken. En door het gebruik van data maken we het leerproces van onze studenten effectiever en efficiënter. Zo draagt de toepassing van technologie & data bij aan ons doel om studenten en docenten te helpen.

Onze studenten staan op en gaan naar bed met de nieuwste technologieën. Ons onderwijs moet aansluiten bij die belevingswereld. We zijn steeds op zoek naar nieuwe geschikte middelen en processen om het onderwijs voor de student zo prettig mogelijk te maken. We gaan voor flexibel onderwijs en de tools die we hiervoor inzetten ondersteunen hierbij. En dat geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers en het werkveld.

Een paar voorbeelden:

  • Voor beter samenwerken met het werkveld ontwikkelden we AvansConnect.

  • Om het welzijn van onze studenten te verhogen, werken we aan de Welzijnsmonitor.

  • AvansStudyPath draagt bij aan een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor studenten en helpt hen om hun studiepad zelf vorm te geven.