Nieuwsupdate november Ambitie 2025

Het einde van dit jaar kruipt dichterbij. Mooi om te zien dat we al veel stappen zetten in het waarmaken van onze Ambitie 2025. En dat wordt gezien!

Samen maken we het waar!

Gerdinand Bosch, Directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF)

Zo won Gerdinand Bosch, directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF), bijvoorbeeld de Surf Onderwijsawards 2021. In onze ambitie is een belangrijke rol weggelegd voor technologie, waarmee we flexibel onderwijs kunnen aanbieden. Samen met DIF staat Gerdinand voor de opgave om die nieuwe technologie een waardevolle plek te geven in het onderwijs. “Een grotere uitdaging dan we ooit zijn aangegaan. En dat moet echt samen, samen, samen,” benadrukt hij. Samen blijft het belangrijkste credo bij alles wat we doen.

Gerdinand Bosch winnaar van de SURF Onderwijsaward 2021

Samen leren van experimenten

Sinds september ontdekken we via 8 experimenten hoe we het nieuwe onderwijs kunnen vormgeven. Door experimenterend te leren, komen we dichter bij de Ambitie 2025. Dankzij het enthousiasme van directies en docenten doen daar steeds meer opleidingen aan mee. Zo begonnen de academies voor sociale studies in Breda en Den Bosch (ASB en ASH) deze maand met de eerste verkenningsgesprekken. De Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB) en de Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) startten met de blauwdrukontwikkeling van de opleidingen Bestuurskunde en Technische Bedrijfskunde. De eerste leeropbrengsten uit de experimenten vertalen we naar best practices voor alle Avansmedewerkers en delen we Avans-breed in januari. Meer informatie volgt snel.

In 2022 gaan we verder met nieuwe onderwijsexperimenten, die bijdragen aan de ambitie. Wil je deelnemen aan een experiment of heb je ideeën? Neem dan contact op met de (cluster)directie of het bouwteam Onderwijs (Pauline Kamphorst; pf.kamphorst@avans.nl).

Samen op weg naar een kennisinstelling

Onderdeel van de Ambitie 2025 is dat Avans wil doorgroeien naar een kennisinstelling. Een sterkere onderzoeksorganisatie is daarvoor nodig. Daarom heeft het College van Bestuur een voorgenomen besluit genomen om de onderzoeksorganisatie anders vorm te geven. Stap 1 is om 4 Centers of Expertise (CoE) in te richten en per CoE een kwartiermaker te benoemen. In deze 4 onderzoeksgebieden werken hogescholen, bedrijven, overheden en andere organisaties samen onder andere aan toekomstbestendig, innovatief hoger beroepsonderwijs. Zo groeien we stap voor stap door naar een kennisinstelling.

Samen co-creëren. Dat doen we toch al?

‘We doen toch al veel aan samenwerking met praktijkorganisaties?’ vraag je je misschien af. Dat klopt! Zie bijvoorbeeld wat er gebeurt als Defensie en Avans de handen ineenslaan om een nieuwe opleiding in het leven te roepen. Co-creatie is een belangrijke pijler in de Ambitie 2025. Maar zijn we al ambitieus en radicaal genoeg? De uitdaging is om met elkaar (en onze partners) co-creatie steeds verder te integreren in ons onderwijs én ons onderzoek. Of en hoe we dat nu al doen? Daarover voert het bouwteam gesprekken met directies, relatiemanagers en kartrekkers van interessante projecten waarvan we kunnen leren. Nieuwe projecten, activiteiten die nog onderbelicht zijn, maar ook succesvolle initiatieven zoals Urban Living Labs en AMX. Kijken naar wat goed is en wat werkt. Met sociogrammen maken we inzichtelijk welke relaties we hebben met welke praktijkorganisaties.

Samen de Ambitiemonitor invullen

Zoals bij alle veranderingen is het belangrijk om te meten hoe deze worden ervaren. Daarom zijn we gestart met de Avans Ambitiemonitor. Hierin vragen we jullie eenmaal per jaar (via het Avans Panel) naar jullie ervaringen met de doelen uit onze Ambitie 2025. Op 8 november hebben jullie de eerste Ambitiemonitor ontvangen. Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk collega’s en studenten de Ambitiemonitor invullen. Dus:

  • zoek in je mailbox de uitnodiging van het Avans Panel

  • klik op de link om deel te nemen en vul de monitor in.

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en kan tot en met 17 december 2021. We verwachten in februari 2022 de resultaten uit deze nulmeting te kunnen delen. Vragen? Neem contact op met de onderzoekers van Institutional Research via nsehbomonitor.LIC@avans.nl.

Samen werken aan studentenwelzijn

Na een test door 200 studenten is versie 1 van de Welzijnsmonitor af! Met deze tool kunnen studenten zelf checken hoe het met hun welzijn is gesteld en krijgen ze een persoonlijk advies. Binnenkort is de Welzijnsmonitor ook bereikbaar via Avans One. Ondertussen is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van Student Support. Dit is een laagdrempelige online en fysieke ontmoetingsplek, waar studenten én studentbegeleiders uiteenlopende vragen over begeleiding, ontwikkeling en welzijn kunnen stellen. Student Support is een samenwerking van de Studenten Informatie Balie, studie(keuze)adviseurs, studentendecanen en het Avans Ondernemerscentrum. In januari 2022 moet de eerste fysieke ontmoetingsplek van Student Support in Den Bosch openen, als de coronamaatregelen het toelaten. Via Studentinfo kunnen studenten al een digitaal gesprek van 30 minuten inplannen.

Wist je dat de studie(keuze)adviseurs van Student Support academies ook ondersteunen bij het verminderen van studieachterstanden vanwege corona? 6 academies maken hier al gebruik van.

Neem voor vragen over Student Support contact op met projectleider Amber Titulaer via ae.titulaer@avans.nl.

Al gezien/gelezen?

De afgelopen tijd hebben we weer veel gedeeld over onze ambitie op bijavans.nl. Bijvoorbeeld:

  • De nieuwe video over AvansEduPlatform en AvansStudyPath. In deze videoreeks zie je op welke manier nieuwe tools ons helpen bij het vormgeven van flexibel onderwijs.

  • Docent Patrick Moerkens vertelt in aflevering 4 van de videorubriek ‘Veerkracht’ hoe hij veerkracht en flexibiliteit ervaart als startende docent bij Avans in coronatijd.