Update juli Ambitie 2025

Dit is alweer de laatste update over Ambitie 2025 voor de zomervakantie aanbreekt waar iedereen vast enorm naar heeft uitgekeken!

En vlak voor de vakantie kwam er goed nieuws voor de AVD en AAAd vanuit het CvB: zij kregen een GO op de uitwerking van de kwartiermakersopdracht. Dat betekent dat er na de zomervakantie alleen nog de kwartiermakersopdracht voor onderzoeksorganisatie volgt. Die delen we in september met de kwartiermakers voor onderzoek die uiterlijk 1 september starten.

Onderwijs

Om de Teacher Design Teams een kickstart te geven als ze in september aan de slag gaan met het ontwikkelen van een blauwdruk, ontvangen zij in het nieuwe studiejaar een startpakket. Dit pakket laat de route van blauwdruk tot module-ontwikkeling zien en zit vol met documenten die van pas komen bij deze volgende fase van de onderwijstransitie. Denk bijvoorbeeld aan een opsomming van succesfactoren voor Teacher Design Teams, de kaders voor blended onderwijs en het vrije-keuze-portfolio, suggesties voor co-creatie en een verdere toelichting op de onderzoekzwaartepunten. Het startpakket krijgt op 28 en 29 augustus een verdere toelichting tijdens 2 bijeenkomsten voor onderwijscoaches die de Teacher Design Teams begeleiden en is daarna voor iedereen binnen Avans beschikbaar.

Masteropleidingen

Avans heeft de ambitie om vanaf 2025 een zevental nieuwe masters te gaan aanbieden vanuit een eigen masterinstituut. We focussen in eerste instantie op brede, cross-sectorale masters die verbonden zijn aan onze onderzoekzwaartepunten en in het teken staan van de grote transitievraagstukken van de toekomst. Wil jij alles weten over het nieuwe masteraanbod van Avans? Schrijf je dan in voor 1 van onze lunchsessies voor medewerkers op 26, 27 of 29 september in Breda, Tilburg en Den Bosch. Tijdens deze sessies gaan we in op het toekomstige masteraanbod van Avans en vertellen we over de weg die we bewandelen richting onze masterambitie. Daarnaast zullen we in september het net ophalen bij studenten om beter inzicht te krijgen in hun behoeften omtrent het masteronderwijs.

Tech en Data

Blended Learning inspiratiecafé

Het is onze ambitie om wendbare en veerkrachtige beroepsprofessionals af te leveren. Om dat te realiseren is Blended Learning een belangrijk onderdeel van onderwijsontwikkeling. Daarbij ontstaat de vraag hoe je een blended leerroute ontwikkelt en welke tools en werkvormen je daarbij in zet. Hiervoor kun je sinds kort terecht in het Blended Learning inspiratiecafé bij de Avans Academie Associate degrees aan de Statenlaan in Den Bosch. Om rond te neuzen, elkaar te ontmoeten, goede ervaringen met elkaar te delen of om brainstormsessies te organiseren. Meer informatie over het inspiratiecafé vind je in dit magazine. Vragen? Neem contact op met Judith Herrewijn.

Aan de slag met SharePoint

In Ambitie 2025 zetten we stappen in onze digitale transformatie. We willen onze studenten en medewerkers optimaal stimuleren en steunen in wat ze nodig hebben en technologie biedt kansen. Dit vraagt om toegankelijke, veilige, betrouwbare en actuele digitale informatie, voor zowel studenten als medewerkers van Avans en voor het werkveld. Om dit te realiseren werken we stapsgewijs toe naar een flexibele en digitale omgeving met SharePoint.

Voor nu een hele prettige zomervakantie toegewenst!

Al gezien?

  • Succesvol ontwerpen in Teacher Design Teams

  • Aflevering 2 Samenwonen: Een van de grootste stappen naar het aanbieden van flexibele onderwijsmodules is het bevorderen van samenwerking tussen opleidingen. Dit doen we door onze voormalige 18 voltijdacademies te herclusteren naar 11 nieuwe academies.In deze aflevering van "Wij Gaan Samenwonen" zien we docenten Huub Busio en Grainne Gaffney, die door deze verandering directe collega's worden in de nieuwe Academie voor Management en Finance. Het bijzondere aan dit cluster is dat een groep Internationale medewerkers onderdeel wordt van een overwegend Nederlandssprekende academie. Hoe gaan zij om met deze verandering?

  • Modulair onderwijs in de praktijk: podcast over modulair onderwijs

  • Je mag ook verschillend zijn om samen op te trekken over het experiment verkenning en oriëntatie op ISAT-code tussen ORM Breda en ORM Den Bosch

  • Hoe is het om te werken aan de digitale transformatie bij Avans? IT voor Nederland ging in gesprek met Gerdinand over groei en ambitie als Chief Information Officer (CIO) en de digitale transformatie binnen het hoger onderwijs. Beluister de podcast.