Update juli Ambitie 2025

Dit is alweer de laatste update over Ambitie 2025 voor de zomervakantie aanbreekt waar iedereen vast enorm naar heeft uitgekeken!

En vlak voor de vakantie kwam er goed nieuws voor de AVD en AAAd vanuit het CvB: zij kregen een GO op de uitwerking van de kwartiermakersopdracht. Dat betekent dat er na de zomervakantie alleen nog de kwartiermakersopdracht voor onderzoeksorganisatie volgt. Die delen we in september met de kwartiermakers voor onderzoek die uiterlijk 1 september starten.

Deze maand gaan we een nieuwe fase van de onderwijstransitie in, want alle voltijdopleidingen gaan aan de slag met het ontwerpen van een blauwdruk. Om stil te staan bij deze mijlpaal en vooruit te blikken op de stappen die we samen gaan zetten richting het nieuwe onderwijs van Avans, organiseren we op 17 oktober de conferentie Op weg naar flexibel onderwijs. Hier delen we de meest opvallende leeropbrengsten die zijn opgehaald tijdens de onderwijsexperimenten. Ook kun je deelnemen aan verschillende workshops over onder andere AvansEduPlatform, blauwdrukontwerp en co-creatie. Meld je nu aan voor deze inspirerende middag!  

Kun je niet wachten tot oktober, bezoek dan Community Onderwijs 2025. Hier worden al volop ervaringen gedeeld door andere blauwdrukontwikkelaars en kun je jouw vragen over het nieuwe onderwijsmodel stellen. 

Groen licht ministerie voor ontwikkeling eerste masteropleiding 

Meer goed nieuws, want Avans gaat officieel van start met de ontwikkeling van een master rond het onderzoekszwaartepunt Technologische innovatie in energie- en materiaaltransitie. Het Ministerie van OCW heeft ingestemd met de bekostiging van deze master, die het thema duurzaamheid in een technisch perspectief zet. De afgelopen maanden is er veel werk verricht om de arbeidsmarktrelevantie van deze master aan te tonen. Met de instemming van het ministerie kunnen we nu de volgende stap nemen, gericht op ontwikkeling en accreditatie.    De master rond energie- en materiaaltransitie is onderdeel van onze ambitie om 7 nieuwe cross-sectorale masters aan te bieden die aansluiten bij de onderzoekszwaartepunten en transitievraagstukken van de toekomst. Het is de eerste master uit het nieuwe professionele masteraanbod van Avans waarmee het ministerie heeft ingestemd. Intern moeten de AMR en RvT dat ook nog doen. Aan een akkoord voor de overige 6 masters wordt gewerkt via een sectorplan, samen met andere hogescholen. Meer weten over het masteronderwijs? Meld je aan voor 1 van de lunchsessies! 

Kwartiermakersopdracht onderzoek 

Ook wordt de kwartiermakersopdracht voor onderzoek deze week aangeleverd bij alle kwartiermakers van de Centers of Expertise. Zij krijgen tot en met juni 2023 de tijd om te schetsen hoe de onderzoeksorganisatie de Ambitie 2025 waar gaat maken.   

Communicatie Ambitie 2025: geef je mening 

Tot slot vragen we je aandacht voor 2 geplande onderzoeken om te monitoren hoe je de communicatie rondom de Ambitie 2025 waardeert:   

  • Met het kwalitatieve gebruikersonderzoekvan BijAvans toetsen we of de informatie die we delen over onze ambitie op een logische plek staat, aansluit bij de wensen én welke aanvullende wensen er zijn bij medewerkersvoor de doorontwikkeling van de website. Aanmelden voor dit interview kan tot en met 15 september. Aan de hand van het gebruikersonderzoek van vorig jaar hebben we veel verbeteringen doorgevoerd op BijAvans.nl. Beantwoord enkele korte vragen en meld je aan. 

  • Met het kwantitatieve Avans Panel monitoren we hoe docenten en onderwijsondersteunend personeel tegenover de Ambitie 2025 staan, hoe zij de communicatie over de Ambitie 2025 ervaren én in welke mate de communicatie zorgt voor de gewenste kennis, houding en gedrag.  

Al gelezen? 

Co-creatie: werken vanuit het gezamenlijk doel