Ambitie 2025: samen lerend op weg

Zoals we eerder lieten weten, werken we hard aan een implementatieplan en -aanpak om samen onze Ambitie te verwezenlijken. We staan voor een flinke opgave, die meer samenwerking vraagt tussen opleidingen en over opleidingen én eenheden heen. Juist dat vraagt naast decentrale uitvoering om meer centrale regie. Om die samenwerking te stimuleren én te zorgen voor overzicht, volgordelijkheid, samenhang & verbinding tussen de verschillende onderdelen in de implementatie. Een mooie uitdaging die we samen en natuurlijk ook zorgvuldig aangaan.

Afbeelding student die vanuit thuis lessen volgt

Wat is er al bereikt?

Er is al veel bereikt. Onze ambitie, die we samen ontwikkelden, is nu grotendeels ook inhoudelijk al uitgewerkt. Dat resulteerde onder meer in:

  • Een nieuw onderwijsmodel; dat flexibel onderwijs mogelijk maakt over de opleidingen heen, met doorlopende leerlijnen.

  • Een aanpak voor het monitoren en versterken van het studentenwelzijn waarbij we ons preventief richten op álle studenten, die elke opleiding kan integreren bij de ontwikkeling van een curriculum en individuele modules.

  • Een verkenning van wat er voor professionalisering, databeheer, technologie en vernieuwing in de organisatie nodig is om deze ontwikkeling te kunnen maken.

  • Principes en uitgangspunten voor een organisatie-inrichting die we als onderlegger kunnen gebruiken voor de gesprekken tussen opleidingen om naar een nieuwe clustering te gaan. De aankomende Management Conferentie staat ook in dit teken. Uiteraard met als doel om te komen tot een nieuwe organisatie-inrichting die we ter instemming kunnen voorleggen aan de AMR.

  • Een uitbreiding van masteropleidingen die aansluiten bij de inhoudelijke zwaartepunten voor onderzoek.

  • Een voorstel tot een hernieuwde visie op praktijkgericht onderzoek & doorwerking. Met als uitgangspunt de ontwikkeling van kennisprogramma's op basis van gekozen thematische zwaartepunten.

  • Een verkenning naar co-creatie voor synergie tussen de behoeften van Avans en het werkveld als het gaat om de overgang van aanbodgericht naar vraaggestuurd onderwijs.

  • Een verkenning naar een visie op data die dient als kapstok en inhoudelijke context geeft voor het realiseren van de randvoorwaarden voor datagedreven werken en leren.

Samen lerend op weg

Er zijn dus al flinke stappen gezet. Tegelijkertijd zien we ook dat corona op een aantal plaatsen de prioriteit en energie verlegde, waardoor sommige dingen versnelden en anderen vertraagden. We realiseren ons dat nog niet alles bekend of inhoudelijk helemaal gereed is. En toch staan we te popelen om mét deze inhoud aan de slag te gaan en onze ambitie waar te maken. Dat is dan ook precies wat we gaan doen: samen lerend op weg met wat we al wél weten. Dat lerende karakter past heel goed bij Avans. Zo ook om niet te blijven stilstaan, maar vooruit te willen. Uiteraard maken we daarbij gebruik van de stappen die op plekken al zijn gezet; waar al geëxperimenteerd is of mooie initiatieven zijn opgezet en ontplooid. En houden we rekening met de verschillen binnen onze organisatie.

Implementatie via plateaus

Maar dát we verder op pad gaan is duidelijk en dat doen we samen! We gaan samen ontdekken waar de energie zit, wat we wel kunnen, wat nog even niet, welke vragen we nog willen beantwoorden en welke inhoud we op welke plekken kunnen verbinden. Dat gaan we doen volgens een zogenaamde plateauplanning, waarbij we de weg naar 2025 als het ware opdelen in overzichtelijke plateaus, die we integraal en in samenhang bereiken. Zo zetten we overzichtelijke stappen, zonder het in 1 keer te groot te maken. We gaan van plateau naar plateau, waarbij we steeds evalueren, reflecteren, bijstellen en beschrijven wat er nodig is om tot een volgend plateau te komen. Uiteraard met ons einddoel van 2025 voor ogen. Dat geeft ons de wendbaarheid en flexibiliteit die nodig zijn én het sluit goed aan bij onze agile manier van werken, ontwikkelen en een lerende strategie. Deze strategie vind je dan ook terug in het implementatieplan dat we eind Q1 opleveren.

Al gezien en gelezen?

Dat we niet stilzaten, zag je ook in de verschillende verhalen en artikelen wie we de afgelopen periode weer deelden over onze Ambitie. Heb jij ze al gezien en gelezen?