Onderwijsbreed oplossingen vinden sámen met het werkveld

Door samen te werken met het werkveld kan Avans bijdragen aan vraagstukken op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Een projectteam bepaalt momenteel de richting van co-creatie door in gesprek te gaan met bedrijven. “De behoeften van samenwerkende partijen leren kennen, is de sleutel tot waardevolle relaties met het werkveld.” Clemens van den Broek, projectleider voor Co-creatie en strategische partnerschappen, legt graag uit wat de eerste stappen zijn naar co-creatie, als onderdeel van het plan Ambitie 2025.

Waarom co-creatie

Het belang van de relatie tussen onderwijs en het werkveld ligt volgens Clemens in kennisuitwisseling over prangende vraagstukken, zoals duurzaamheid. “Avans bedient de student, maar ook meer en meer het regionale werkveld. Bijvoorbeeld door nieuwe kennis uit onderzoek. Als docenten die nieuwste kennis en ontwikkelingen oppikken, geven ze die door aan studenten, die kennis en vaardigheden meenemen naar het werkveld waar behoefte aan is. Andersom is de kennis van bedrijven vaak actueel en geven zij aan waar behoefte aan is.”, legt Clemens uit.

Het projectteam voor co-creatie verkent nu wat co-creatie voor Avans gaat betekenen en wat strategische partnerschappen zijn. “Om straks strategische partnerships met het werkveld aan te kunnen gaan, moet je eerst de verschillende belangen en verlangens scherp hebben”, zegt Clemens. “Alleen dan ontstaan waardevolle samenwerkingen die een win-win zijn voor het onderwijs én het werkveld. Want samen kun je prangende vraagstukken in de maatschappij aanpakken en oplossen en opleidingen verrijken.”

Co-creatie: Onderwijs breed oplossingen vinden sámen met het werkveld

Co-creatie inrichten

Relatiemanagement en co-creatie met het werkveld vragen om overeenkomende verlangens van opleidingen en het werkveld. Clemens: “Je wilt niet zomaar de markt op en lukraak bedrijven aanspreken voor samenwerkingen. Eerst onderzoeken we de behoeften, gedeelde waarden, verlangens en belangen rondom samenwerking van Avans én van het werkveld.”

Om de juiste partners te binden, moet je ze eerst vínden, legt hij uit. Om dat te bereiken, hebben Clemens en zijn team een 3-stappenplan ontwikkeld. “In de eerste stap halen we de verhalen naar boven uit gesprekken met 10 academies. We zoeken naar de inzichten en behoeften die er leven, zegt Clemens en vervolgt: “In de tweede stap vragen we die directies met welke bedrijven ze de relatie van strategische partner willen aangaan. Daaruit ontstaan dan vragen over wat strategisch is. Op dit punt zijn we momenteel. Gesprekken voeren we ook met mogelijke relaties, om die behoeften te achterhalen.” Clemens voegt toe dat stap 3 bestaat uit het voeren van gesprekken met de diensten, zoals de afdeling financiën, communicatie, ICT en facilitair. Ook zij gaan de kennis uit onderzoek gebruiken in de organisatie.

“Uit die gesprekken volgt een mooi profiel van verlangens en gedeelde strategische belangen, passend binnen de thema’s in de regio en steden. Je ontdekt daarmee welke partners en opleidingen waardevolle relaties met elkaar willen aangaan.”

De wensen voor co-creatie

Als je de tijd een paar jaar door zou kunnen spoelen, dan zou je stevige partnerschappen zien met het werkveld, waarvan de verlangens naadloos aansluiten bij die van Avans. “Samen met het werkveld én met samenwerkende opleidingen, realiseren we oplossingen voor vraagstukken in het werkveld, in aantrekkelijke leeromgevingen. En aan onderwijs dat aansluit op de veranderingen in werk en samenleving.” Zo worden professionals klaargestoomd voor de duurzame uitdagingen in de wereld van morgen. Tegen die tijd is Avans naast een onderwijsinstelling nog meer dan nu een kennisinstelling.

Clemens zegt enthousiast: “Ik vind het een fantastisch project om de richting van co-creatie te bepalen, maar het is wel heel complex. Juist daarom gaan we de dialoog aan met opleidingen en bedrijven. Dan presenteer je Avans als méér dan een hbo-instelling alleen. En met enthousiasme verleid je ook bedrijven om de handen ineen te slaan.”

Verbinding co-creatie en onderzoek

Zoals alle thema’s binnen de Ambitie 2025, hebben ook co-creatie en onderzoek elkaar nodig. Clemens legt daarover uit: “Praktijkgericht onderzoek is een onlosmakelijk onderdeel van iedere hbo-opleiding. Door een nauwe relatie tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld te realiseren, kan Avans maatschappelijke kwesties aanpakken. Daarvoor zijn vraagstukken vanuit het werkveld nodig. Die kennis uit onderzoek vloeit door naar studenten, die het meenemen naar bedrijven waar zij gaan werken.”

Als de gesprekken met het werkveld afgerond zijn, wordt bepaald hoe co-creatie er inhoudelijk uit gaat zien en met welke partners Avans de handen ineenslaat. Houd BijAvans.nl in de gaten, daar blijf je up-to-date over de weg naar co-creatie.