Peercoaching: met hulp van medestudent je zorgen te lijf

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze keer: peercoaching.

Twee studenten die met elkaar in gesprek zijn.

Stel je voelt je als student steeds eenzamer door de lockdown en het thuisonderwijs. Of je voelt je gestrest omdat je mantelzorg combineert met een opleiding. Dan kan het helpen om daar met een medestudent over te praten. Die is makkelijk bereikbaar en herkent de situatie misschien uit zijn of haar eigen ervaring. Om dat mogelijk te maken loopt sinds afgelopen september Avans-breed het project peercoaching. Ouderejaars studenten krijgen daarin een training tot coach. Studenten met een beperking, eerstejaars en internationale studenten kunnen bij hen terecht als ze niet lekker in hun vel zitten. Marieke Boonen is studieloopbaanbegeleider (SLB’er) en docent/trainer beroepsvaardigheden bij Avans. Zij leidt het project en zet peercoaching op de kaart.

Waarom is het voor een student interessant om peercoach te worden?

Marieke: “Het is goed voor je ontwikkeling. Je krijgt er energie van als je iets kunt betekenen voor je medestudenten. En je doet het niet alleen: je wordt goed begeleid en hebt bijvoorbeeld intervisiebijeenkomsten met elkaar en met een docent. Ook krijg je een certificaat als je de training gevolgd hebt. En er staat een vergoeding tegenover.”

En waarom zou ik contact opnemen met een peercoach?

“Het is altijd goed om met iemand te praten en hem of haar deelgenoot te maken van je zorgen of problemen. Misschien is de decaan of SLB’er in deze coronatijd gevoelsmatig verder weg. Of praat je daarnaast ook graag met een mede-student. ”

Is peercoaching hard nodig?

“Als SLB’er merk ik dat problemen zich de laatste tijd opstapelen. De prestatiedruk ligt hoog, wat stress kan veroorzaken. Je ziet opleidingen flexibeler worden, dus is goed kunnen plannen steeds belangrijker. En daar is corona bovenop gekomen: eenzaamheid is een probleem, net als het vinden van energie en motivatie om elke dag weer aan de slag te gaan.”

Waarom richt peercoaching zich alleen op studenten met een beperking, eerstejaars en internationale studenten?

“Bij eerstejaars kan stress komen kijken bij de overgang van mbo of havo naar het hbo. Voor internationale studenten is de overstap sowieso heel groot: zij moeten hun weg vinden in een compleet ander land. Dat is in deze tijd al helemaal lastig. En studenten met een beperking hebben te maken met veel maatschappelijke veranderingen, zeker in deze coronatijd. Er is minder structuur, ze zijn nog meer op zichzelf aangewezen. En contact leggen is nog lastiger geworden. Dus daar richten we ons nu als eerste op. Maar in een vervolgstap kijken we ook naar mogelijkheden om voor ouderejaars iets te betekenen of alumni te betrekken bij peercoaching. Maar dat doen we pas als peercoaching goed op de rails staat.”

Hebben academies en docenten een rol in dit project?

“Academies kunnen bijvoorbeeld een rol hebben in de werving van coaches. Sommige academies bieden op eigen initiatief al mogelijkheden. Daar sluiten we zo goed mogelijk op aan. Bijvoorbeeld door te kijken of onze training van toegevoegde waarde is op die initiatieven. Docenten kunnen dan het aanspreekpunt zijn voor coaches. Maar dat hangt natuurlijk ook van de animo en het enthousiasme af.”

En de medewerkers?

“Peercoaching komt op verschillende plekken binnen Avans terug. Het zal in de hele organisatie geborgd moeten worden. Het project moet ook online een vorm krijgen die echt iets toevoegt. Bijvoorbeeld een platform waarin peer-to-peercontact centraal staat.”

Als je denkt aan peercoaching in 2025, wat is dan je droombeeld?

“Ik zou het mooi vinden als het deel uitmaakt van een groter geheel aan voorzieningen rond studentenwelzijn. Dat studenten straks in een Studentontwikkelcentrum terecht kunnen, dat duidelijk zichtbaar is in de Avans-gebouwen. De Hogeschool van Rotterdam heeft al zo’n afdeling rond studentenwelzijn, dat is een mooi voorbeeld. In dat centrum kunnen studenten voor elke hulpvraag terecht, en worden ze meteen naar de goede plek doorverwezen. Of het nou om problemen gaat waar een decaan of meer ingrijpende hulp bij nodig is, of laagdrempeligere vragen waar ze bij een peercoach voor terecht kunnen.” Dit is aflevering 3 uit een serie over de ambities van Avans rond studentenwelzijn.