Ambitie 2025: Plateauplan 1 in de startblokken

In deze laatste update voor de zomervakantie nemen we je mee in wat er de afgelopen periode gebeurde, waar we nu staan en wat er in de zomer nog plaatsvindt. Én we laten zien wat er op de planning staat voor de periode van september tot en met december 2021 in plateauplan 1.

Ambitie 2025 visual witte achtergrond

Bouwblokken, deelonderwerpen, thema’s bouwteams, bouwteamleiders, bijenkorven, plateau’s, bergbeklimmen. Onderwijsmodel, experimenten, herclustering, zwaartepunten, partnerschappen, blended onderwijs, waardestromen…

Zomaar wat termen die het afgelopen half jaar voorbijkwamen rondom onze Ambitie 2025. Logisch dat niet altijd even duidelijk is waar we mee bezig zijn of waar we staan. Dat hoort ook bij deze fase. We zijn samen lerend op weg om de inhoud van de ambitie vorm te geven.

Wat gebeurde er al?

Tussen 2017 en 2020 hebben we samen met elkaar, studenten én het werkveld veel dialoogsessies gevoerd. Hieruit formuleerden we onze Ambitie 2025: Wendbaar & veerkrachtig. 2020 stond in het teken van Corona. Dat bracht onder meer studentenwelzijn en Tech & Data in een versnelling. Daarnaast investeerden we tijd in het uitwerken van de visies, kaders, afspraken en randvoorwaarden van de verschillende onderwerpen binnen de Ambitie, namelijk Onderwijs, Organisatie, Tech & Data, Co-Creatie en Onderzoek. 

Nieuwsupdate Ambitie juli 2021

Sinds het begin van dit jaar hebben we de implementatie klaargemaakt en ingericht: het transitieteam is samengesteld, de bouwteams zijn gevormd en de ambassadeurs zijn opnieuw bij elkaar gebracht. Ook ontwikkelden we een implementatieplan. Daarmee is het basiskamp opgezet. De afgelopen periode werkte het transitieteam, samen met de bouwteams Onderwijs, Organisatie, Tech & Data en Co-Creatie én de deelonderwerpen Master-opleidingen, Studenten-welzijn en Onderzoek via een aantal sessies toe naar het eerste plateauplan. Dit plan beschrijft wat de verschillende bouwteams opleveren in de periode tussen september t/m december. Deze inhoud en het verhaal erbij toetsten we bij studenten. Maar ook bij enkele van de ambassadeurs die sinds mei 2021 opnieuw vanuit de academies, diensten en expertisecentra zijn aangesloten bij de ambitie. Zij delen informatie en sentimenten over de ambitie binnen hun eigen werkomgeving. 

Tot slot heeft het College van Bestuur de visie op praktijkgericht onderzoek & doorwerking vastgesteld.

Waar staan we nu? 

In totaal zijn er 5 plateaus (tijdframes) op weg naar het verwezenlijken van onze Ambitie 2025. Op dit moment vindt de besluitvorming plaats over plateauplan 1. Dit plan beschrijft de weg naar Plateau 1; welke doelen we in de periode van september t/m december 2021 willen bereiken, hoe we dat gaan doen, wanneer, wie eraan meewerken en de impact ervan. En ook welke middelen er nodig zijn en wat mogelijke risico’s zijn.   

Plateaus en doelen Ambitie 2025

Sluit dit plateauplan alle onzekerheden en onduidelijkheden uit? Nee, zeker niet. Onze reis naar de Ambitie 2025 is een ontdekkingstocht. We monitoren onze progressie goed; wat leren we en willen we nog leren? 

Basisteams bekend & routes verkend!

In het plateauplan stellen we de volgende doelen voor plateau 1:

  • We zetten de eerste stap naar flexibel onderwijs; door het onderwijsmodel toe te passen en ervan te leren.

  • We creëren duidelijkheid en zetten een toekomstgerichte organisatie neer.

  • We versnellen de verandering met behulp van technologie en data.

  • We bepalen wie onze strategische partners zijn.

  • We voeren dialoog over waar we van zijn als kennisinstelling.

Met het bereiken van deze doelen komen we begin 2022 aan op het eerste plateau. Dat betekent niet alleen dat het basiskamp staat (= plateau 0), maar ook dat de ankers in de wand zitten en de routes verkend zijn. We weten waar plateau 2 ligt, iedereen weet met welk basisteam hij of zij gaat klimmen en we zijn goed toegerust om de volgende klim te starten. Op donderdag 8 juli hebben we met de ambassadeurs dialoog gevoerd over dit eerste plateauplan en wat er momenteel leeft binnen hun eigen werkomgeving. Eerder bespraken we het plateauplan 1 al met de directies tijdens de cirkelmiddag.

Wat gebeurt er nog in en na de zomerperiode?

Als het goed is ontving je als medewerker van een voltijdopleiding al een e-mail met daarin het voorgenomen besluit tot herclustering vanuit het CvB. Deze is voor instemming naar de Avans Medezeggenschapsraad gestuurd. We hopen dat we de clustering in september/oktober definitief kunnen vaststellen. Daarna gaan we meteen aan de slag met de inrichting van de clusters, zodat snel duidelijk is wie in welk cluster gaat werken. Vanaf 15 juli zijn ook de kennisclips voor co-creatie gereed. Deze zullen ook gedeeld worden op bijavans.nl. Naar verwachting is het plateauplan de eerste week van september door de besluitvorming heen en kan het gedeeld worden met de organisatie. Én we gaan in september daadwerkelijk aan de slag met de acties uit het eerste plateauplan.

Ook gezien en gelezen?

De afgelopen periode plaatsten we ook weer nieuwe ervaringsverhalen van onze Ambitie op BijAvans.nl. Nog niet gezien of gelezen? Neem dan alsnog een kijkje. Een kleine greep: