Ambitie 2025

Dat is ons nieuwe meerjarenbeleidsplan. Een koers die we samen ontwikkelden en vaststelden, als logisch vervolg op de Ambitie 2020.

Ambitie 2025: wendbaar & veerkrachtig

In november 2019 stelde het College van Bestuur de Ambitietekst 2025 en de bijbehorende Routekaart vast. Eind januari 2020 stemde ook de Avans Medezeggenschapsraad in en ging de Raad van Toezicht akkoord.

Ambitie 2025 standaard afbeelding

Aanloop

Meerdere perspectieven en inzichten leiden tot een betere ambitie. Vanuit die overtuiging ontwikkelden we het nieuwe meerjarenbeleid met zo veel mogelijk betrokkenen. Met medewerkers en studenten, maar ook externen zoals onze studiekiezers, het werkveld en alumni. We hebben ideeën opgehaald en werkten de veelbelovende uit.

Hoe nu verder?

In 2020 gaan we de eerste stappen zetten. We weten waar we heen willen, maar de weg ernaartoe ligt nog niet vast. Het ambitieplan is dan ook bedoeld als een jas die lekker zit, die warmte geeft, maar waar je genoeg bewegingsvrijheid in hebt. 

Om de Ambitie 2025 te realiseren is het nodig om samen te werken. Dat vraagt om gezamenlijke afspraken. Daarover voeren we in 2020 met elkaar het gesprek, verkennen we mogelijkheden en ontwikkelen we een aantal kaders. Bijvoorbeeld voor een nieuw flexibel onderwijsmodel om meer vraag gestuurd te worden.

Daarnaast organiseren we  samenwerking (co-creatie) vooral vanuit de opleidingen, waarbij afspraken nodig zijn over relatiebeheer. Om de organisatie hierop voor te bereiden zijn technologische en organisatieontwikkelingen een logisch gevolg. Vanzelfsprekend geldt de kwaliteit van ons onderwijs hierbij als leidend principe.

Samen op weg naar 2025

We trekken hiervoor samen op. Over de grenzen van onze academies en diensten heen, met studenten en ons werkveld. Samen gaan we lerend op weg om onze ambitie in 2025 te bereiken. En net zoals bij het formuleren ervan, maken we daarbij gebruik van de wijsheid van het collectief. De verschillende ingezette lijnen (flexibel onderwijs, co-creatie, technologie & data en organisatie) zullen een eigen ritme en strategie kennen, met elk een eigen kartrekker. Het College van Bestuur houdt overzicht op het totaal. De eerste helft van het jaar staat vooral in het teken van samen afspraken maken, kaders formuleren en verkennende gesprekken voeren. Zodat we in de tweede helft van 2020 klaar zijn om te experimenteren.

Meer weten of alles rustig nalezen

Meer informatie over de ambitie 2025 lees de online ambitietekst. Er is ook een Engelse versie. Of download de pdf-tekstversies van de Ambitietekst en de Routekaart.​ 

Meer over de ambitie 2025!

FAQ Ambitie 2025

Veelgestelde vragen

Ervaringen delen? Graag!

Want de uiteindelijke échte verandering creëren we samen. Gewoon door te doen, uitproberen en experimenteren.

Waar we dat doen? Bij Avans natuurlijk!

Basispresentatie Ambitie 2025

De presentatie is een hulpmiddel om het verhaal van onze Ambitie verder te vertellen binnen je eigen team, Academie, Dienst, Expertisecentrum of eenheid.

Klaar om te gebruiken
1 3