Ambitie 2025

Met alle veranderingen, veranderen ook de onderwijsbehoeften. Er is een toenemende behoefte aan keuzevrijheid, meer vraag naar zelfontplooiing, eigen keuzes maken, zelf de regie kunnen nemen en flexibiliteit in het leerproces. En de manier waarop we tegen onze wereld aankijken en ons veilig voelen verandert, waarbij het collectieve belang boven de kortetermijnbelangen van het individu gaat met verantwoord burgerschap en leiderschap. Juist daarom willen we wendbare en veerkrachtige professionals opleiden, die zich een leven ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Professionals die de kennis, de vaardigheden en de inzichten hebben om te werken in én aan onze veranderende wereld.

Begeleidende afbeelding Ambitie 2025 nieuwsbericht

Koers voor de komende 5 jaar

Met die realisatie ontwikkelde Avans Hogeschool haar Ambitie 2025 - Wendbaar en veerkrachtig. Het resultaat van perspectieven, inzichten en ideeën van zowel medewerkers, studenten, studiekiezers, werkveld, alumni als toeleverend onderwijs.

In onderstaande video neemt onze docente Sofie van der Vleuten je mee in hoe deze toekomst voor Avans-studenten eruit kan zien. Kijk je mee?

Blijven leren en ontwikkelen

Om deze ambitie te realiseren ontwikkelen we ons van aanbodgericht naar vraaggestuurd. Waarbij we inspelen op meer keuzevrijheid en flexibele mogelijkheden in ons onderwijs. En met behulp van praktijkgericht onderzoek komen we samen tot oplossingen voor complexe vraagstukken. Interdisciplinair, over de opleidingen heen en samen met ons werkveld. Dat houdt onze organisatie scherp en ons onderwijs actueel en relevant. Zodat we blijven aansluiten bij de vraag en behoeften van morgen. Zonder daarbij het welzijn uit het oog te verliezen. Dit vraagt om een wendbare organisatie en ondersteuning door technologie en data.

De eerste stappen zijn gezet. We weten waar we als organisatie heen willen. De weg ernaartoe ligt nog niet vast. Maar dát we er gaan komen wel. In de onderstaande animatie kun je zien welke ontwikkelingen we doorlopen om onze ambitie over 5 jaar te bereiken.

Implementatieplan: Samen klimmen

Berg animatie implementatieplan

Onze Ambitie 2025 maken we samen waar. Hoe we dat doen staat beschreven in het implementatieplan van Ambitie 2025. Dit plan geeft onze Avans-organisatie richting, duiding en houvast om de Ambitie 2025 waar te maken. Het bevat geen blauwdruk of gedetailleerde planning. Het schetst vooral het proces van denken, doen, evalueren en weer vooruitkijken. We gaan samen lerend op weg. Met verschillende snelheden en behoeften. Waarbij we ervoor zorgen dat alle opleidingen en medewerkers het einddoel bereiken, uiterlijk in 2025.

Ben je nieuwsgierig naar een korte impressie van het implementatieplan? Bekijk dan onderstaande animatie. Hierin zie je hoe we onze ambitie samen waar gaan maken. Een ontdekkingsreis met als bestemming wendbare en veerkrachtige professionals voor nu, morgen en later.

Wie zijn onze bouwteamleiders?

Elk ambitiethema krijgt een eigen bouwteam: dus voor onderwijs, co-creatie, organisatie en tech & data. De volgende bouwteamleiders zijn bekend:

  • Pauline Kamphorst - bouwteam Onderwijs

  • Clemens van den Broek - bouwteam Co-creatie

  • Adea van Doorn - bouwteam Organisatie

  • Gerdinand Bosch - bouwteam Tech & Data

Eric Pardon en Sabine van Gent zijn aan het transitieteam toegevoegd als vertegenwoordigers namens de directieleden. Meer informatie over de bouwteamleiders, bekijk het volledige artikel.

Tijdens de Ambitie-sessies die gehouden zijn op de onderwijsdag hebben we beloofd alle gestelde vragen te beantwoorden en te delen. Belofte maakt schuld, op de FAQ pagina vind je het antwoord op veelgestelde vragen.

Samenwerken is de sleutel

Om de Ambitie 2025 te realiseren gaan we samenwerken. Met medewerkers, studenten, docenten en met het werkveld. Samen verkennen we de mogelijkheden, waarbij de kwaliteit van ons onderwijs voorop staat. Al deze interactie geeft energie, en ook inzichten. Inzichten die helpen te zien waar vragen, uitdagingen én oplossingen liggen. Die ons helpen om duurzamer te denken en te doen. Zo ontwikkelen we goed en relevant onderwijs, dat aansluit bij nu en straks. Dat bijdraagt aan de ontwikkeling van wendbare en veerkrachtige professionals die willen én kunnen bijdragen aan een welvarende en duurzame samenleving.

Meer informatie over de Ambitie 2025 lees je in het online magazine. Er is ook een Engelse versie. Of download de pdf-tekstversie van de Ambitietekst.

Ervaringen delen? Graag!

De uiteindelijke échte verandering creëren we samen. Gewoon door te doen, uitproberen en experimenteren. We zijn op zoek naar voorbeelden van ontwikkelingen die al in lijn zijn met de Ambitie 2025. Of voorbeelden van hobbels, die genomen moesten worden, problemen waar we tegenaan liepen of lopen en hoe we daarmee omgaan. Kortom: het uitwisselen en delen van ervaringen.

Wil jij jouw voorbeeld of verhaal delen? Graag! Dat kan via het invullen en verzenden van dit formulier.

Waar we dit doen? Bij Avans natuurlijk!

Vragen over Ambitie 2025

Nieuws

Herclustering voltijdopleidingen: dit zijn de toekomstige directies

De Avans Medezeggenschapsraad heeft eind augustus ingestemd met de nieuwe clustering van de voltijdopleidingen. Hiermee bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities...

Ontdek meer

Ambitie 2025: Plateauplan 1 in de startblokken

In deze laatste update voor de zomervakantie nemen we je mee in wat er de afgelopen periode gebeurde, waar we nu staan en wat er in de zomer nog plaatsvindt. Én we laten zien wat er op de planning staat voor de periode...

Ontdek meer

Nieuw organisatiemodel ligt bij de AMR

Herclustering opleidingen: liever evolutionair dan revolutionair. Een nieuw organisatiemodel. Paul Rüpp weet als voorzitter van het College van Bestuur (CvB) precies waarom dit noodzakelijk is: “Ook al hoor ik vaak...

Ontdek meer

Ambitie 2025: op weg naar eerste plateauplan

Na de eerste bijeenkomst in april, volgde er eind mei een tweede fysieke bijeenkomst met de bouwteamleiders, het transitieteam, Eric Pardon en Sabine van Gent, als vertegenwoordigers van de directies. Tijdens deze...

Ontdek meer

Sarah Wilton: “De Ambitie 2025 getuigt van lef”

In haar voorbereiding op de sollicitatieprocedure voor haar functie binnen het College van Bestuur zag Sarah Wilton de Ambitie 2025 voor het eerst. Ze was onder de indruk van het plan om over te gaan van aanbodgericht...

Ontdek meer

Ambitie 2025: bouwteamleiders gestart

Afgelopen week startten de Ambitie-bouwteamleiders samen met het transitieteam met een kick-off sessie. Tijdens deze sessie keken we naar wat er tussen nu en juni nodig is en wat er voor de langere termijn op de...

Ontdek meer

Ambitie 2025: Implementatieplan gereed en bouwteamleiders aangesteld

Het implementatieplan voor Ambitie 2025 is gereed. Het College van Bestuur nam het (voorgenomen) besluit om dit vast te stellen. Dit plan ligt nu ter instemming voor bij de Avans Medezeggenschapsraad en ook de Raad van...

Ontdek meer

Ambitie 2025: samen lerend op weg

Zoals we eerder lieten weten, werken we hard aan een implementatieplan en -aanpak om samen onze Ambitie te verwezenlijken. We staan voor een flinke opgave, die meer samenwerking vraagt tussen opleidingen en over...

Ontdek meer

Welkom 2021: nieuwe ambitieperiode van start

De nieuwe ambitieperiode is van start gegaan. Samen zetten we weer grote stappen om Ambitie 2025 te realiseren.

Ontdek meer

Ambitie 2025: een bewogen jaar en eerste stappen gezet

We kijken terug op een bewogen jaar, waarin we - ondanks corona - samen ook mooie stappen hebben gezet op weg naar het realiseren van onze Ambitie 2025. Dit jaar stond vooral in het teken van het samen voorbereiden,...

Ontdek meer
1 10