Ambitie 2025

Met alle veranderingen, veranderen ook de onderwijsbehoeften. Er is een toenemende behoefte aan keuzevrijheid, meer vraag naar zelfontplooiing, eigen keuzes maken, zelf de regie kunnen nemen en flexibiliteit in het leerproces. En de manier waarop we tegen onze wereld aankijken en ons veilig voelen verandert, waarbij het collectieve belang boven de kortetermijnbelangen van het individu gaat met verantwoord burgerschap en leiderschap. Juist daarom willen we wendbare en veerkrachtige professionals opleiden, die zich een leven ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Professionals die de kennis, de vaardigheden en de inzichten hebben om te werken in én aan onze veranderende wereld.

Begeleidende afbeelding Ambitie 2025 nieuwsbericht

Koers voor de komende 5 jaar

Met die realisatie ontwikkelde Avans Hogeschool haar Ambitie 2025 - Wendbaar en veerkrachtig. Het resultaat van perspectieven, inzichten en ideeën van zowel medewerkers, studenten, studiekiezers, werkveld, alumni als toeleverend onderwijs.

In onderstaande video neemt onze docente Sofie van der Vleuten je mee in hoe deze toekomst voor Avans-studenten eruit kan zien. Kijk je mee?

Blijven leren en ontwikkelen

Om deze ambitie te realiseren ontwikkelen we ons van aanbodsgericht naar vraaggestuurd. Waarbij we inspelen op meer keuzevrijheid en flexibele mogelijkheden in ons onderwijs. En met behulp van praktijkgericht onderzoek komen we samen tot oplossingen voor complexe vraagstukken. Interdisciplinair, over de opleidingen heen en samen met ons werkveld. Dat houdt onze organisatie scherp en ons onderwijs actueel en relevant. Zodat we blijven aansluiten bij de vraag en behoeften van morgen. Zonder daarbij het welzijn uit het oog te verliezen. Dit vraagt om een wendbare organisatie en ondersteuning door technologie en data.

De eerste stappen zijn gezet. We weten waar we als organisatie heen willen. De weg ernaartoe ligt nog niet vast. Maar dát we er gaan komen wel.

Animatie

Hoe we dat gaan doen en hoe we daar gaan komen? Dat staat beschreven in onze Ambitie 2025. In de onderstaande animatie kun je zien welke ontwikkelingen we doorlopen om onze ambitie over 5 jaar te bereiken.

Samenwerken is de sleutel

Om de Ambitie 2025 te realiseren gaan we samenwerken. Met medewerkers, studenten, docenten en met het werkveld. Samen verkennen we de mogelijkheden, waarbij de kwaliteit van ons onderwijs voorop staat. Al deze interactie geeft energie, en ook inzichten. Inzichten die helpen te zien waar vragen, uitdagingen én oplossingen liggen. Die ons helpen om duurzamer te denken en te doen. Zo ontwikkelen we goed en relevant onderwijs, dat aansluit bij nu en straks. Dat bijdraagt aan de ontwikkeling van wendbare en veerkrachtige professionals die willen én kunnen bijdragen aan een welvarende en duurzame samenleving.

Waar we dat doen? Bij Avans natuurlijk!

Meer weten of alles rustig nalezen

Meer informatie over de ambitie 2025 lees de online ambitietekst. Er is ook een Engelse versie. Of download de pdf-tekstversies van de Ambitietekst en de Routekaart.​ 

Vragen over Ambitie 2025

Meer over de ambitie 2025!

Wendbare en veerkrachtige studenten door flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs leidt tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst. Vanuit die overtuiging ontwikkelt Avans het onderwijsmodel, als onderdeel van Ambitie 2025. Snelle...

Lees verder

Welzijn verhogen door veerkracht te versterken

"Avans wil het studentenwelzijn van al haar studenten verhogen, dat staat in onze Ambitie 2025. Met ons welzijnbeleid richten we ons op alle studenten, niet alleen op de groep die een zorgvraag heeft. We willen hen...

Ontdek meer

De toekomst van Avans maken we samen

Als studenten en medewerkers zijn we allemaal bezig met de realiteit van de dag. De toekomst lijkt nog ver weg. Toch zijn we als Avans Hogeschool ook nu al druk bezig met het waarmaken van onze Ambitie 2025. Onderwerpen...

Ontdek meer

Ervaringen delen? Graag!

Want de uiteindelijke échte verandering creëren we samen. Gewoon door te doen, uitproberen en experimenteren.

Waar we dat doen? Bij Avans natuurlijk!

Basispresentatie Ambitie 2025

De presentatie is een hulpmiddel om het verhaal van onze Ambitie verder te vertellen binnen je eigen team, Academie, Dienst, Expertisecentrum of eenheid.

Klaar om te gebruiken
1 5