Ambitie 2025

Als studenten en medewerkers zijn we allemaal bezig met de realiteit van de dag. De toekomst lijkt nog ver weg. Toch zijn we als Avans Hogeschool ook nu al druk bezig met het waarmaken van onze Ambitie 2025. Onderwerpen zoals studentenwelzijn, wendbaarheid & veerkracht en de digitalisering van het onderwijs zijn relevanter dan ooit. Onderwerpen waarmee we het verschil maken. Door wat we doen en de manier waarop we het aanpakken. Ambitie 2025 is ons nieuwe meerjarenbeleidsplan. Een koers die we samen ontwikkelden en vaststelden, als logisch vervolg op de Ambitie 2020.

Sommige onderwerpen ontwikkelen zich versneld in deze coronatijd. Dat vraagt wendbaarheid en veerkracht van docenten, studenten en andere medewerkers. We weten allemaal hoe snel ontwikkelingen en veranderingen elkaar opvolgen. Juist daarom leiden wij professionals op die daar klaar voor zijn. Die zich blijven ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst.

In onderstaande video neemt onze docente Sofie van der Vleuten je mee in hoe deze toekomst er voor Avans-studenten uit kan zien. Kijk je mee? Tijdens de kick-off van het nieuwe studiejaar deelden we deze video al met zo’n 750 mensen.

Aanloop Ambitie 2025: wendbaar & veerkrachtig

Meerdere perspectieven en inzichten leiden tot een betere ambitie. Vanuit die overtuiging ontwikkelden we het nieuwe meerjarenbeleid met zo veel mogelijk betrokkenen. Met medewerkers en studenten, maar ook externen zoals onze studiekiezers, het werkveld en alumni. We hebben ideeën opgehaald en werkten de veelbelovende uit.

In november 2019 stelde het College van Bestuur de Ambitietekst 2025 en de bijbehorende Routekaart vast. Eind januari 2020 stemde ook de Avans Medezeggenschapsraad in en ging de Raad van Toezicht akkoord.

Ambitie 2025 standaard afbeelding

Hoe nu verder?

De eerste stappen zijn gezet. We weten waar we als organisatie heen willen. De weg ernaartoe ligt nog niet vast. Maar dát we er gaan komen wel. Het ambitieplan is dan ook bedoeld als een jas die lekker zit, die warmte geeft, maar waar je genoeg bewegingsvrijheid in hebt. 

Om de Ambitie 2025 te realiseren is het nodig om samen te werken. Ook hiervoor trekken we met z’n allen op als  medewerkers, studenten, docenten en met het werkveld. Samen verkennen we de mogelijkheden, maken we afspraken en ontwikkelen we een aantal kaders, waarbij de kwaliteit van ons onderwijs voorop staat.

De toekomst van Avans? Die maken we samen!

Animatie

In de onderstaande animatie kun je zien welke ontwikkelingen we doorlopen om onze ambitie over 5 jaar te bereiken.

Samen op weg naar 2025

Over de grenzen van onze academies en diensten heen, met studenten en ons werkveld. Samen gaan we lerend op weg om onze ambitie in 2025 te bereiken. En net zoals bij het formuleren ervan, maken we daarbij gebruik van de wijsheid van het collectief. De verschillende ingezette lijnen (flexibel onderwijs, co-creatie, technologie & data en organisatie) zullen een eigen ritme en strategie kennen, met elk een eigen kartrekker. Het College van Bestuur houdt overzicht op het totaal. Het jaar 2020 staat vooral in het teken van verkennende gesprekken voeren, samen afspraken maken en kaders formuleren. Zodat we er klaar voor zijn om met elkaar aan de slag te gaan met de ambitie in 2021

Meer weten of alles rustig nalezen

Meer informatie over de ambitie 2025 lees de online ambitietekst. Er is ook een Engelse versie. Of download de pdf-tekstversies van de Ambitietekst en de Routekaart.​ 

Meer over de ambitie 2025!

Wendbare en veerkrachtige studenten door flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs leidt tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst. Vanuit die overtuiging ontwikkelt Avans het onderwijsmodel, als onderdeel van Ambitie 2025. Snelle...

Lees verder

Welzijn verhogen door veerkracht te versterken

"Avans wil het studentenwelzijn van al haar studenten verhogen, dat staat in onze Ambitie 2025. Met ons welzijnbeleid richten we ons op alle studenten, niet alleen op de groep die een zorgvraag heeft. We willen hen...

Lees verder

De toekomst van Avans maken we samen

Als studenten en medewerkers zijn we allemaal bezig met de realiteit van de dag. De toekomst lijkt nog ver weg. Toch zijn we als Avans Hogeschool ook nu al druk bezig met het waarmaken van onze Ambitie 2025. Onderwerpen...

Ontdek meer

Ervaringen delen? Graag!

Want de uiteindelijke échte verandering creëren we samen. Gewoon door te doen, uitproberen en experimenteren.

Waar we dat doen? Bij Avans natuurlijk!

FAQ Ambitie 2025

Veelgestelde vragen

Basispresentatie Ambitie 2025

De presentatie is een hulpmiddel om het verhaal van onze Ambitie verder te vertellen binnen je eigen team, Academie, Dienst, Expertisecentrum of eenheid.

Klaar om te gebruiken
1 6