Ambitie 2025

Met alle veranderingen, veranderen ook de onderwijsbehoeften. Er is een toenemende behoefte aan keuzevrijheid, meer vraag naar zelfontplooiing, eigen keuzes maken, zelf de regie kunnen nemen en flexibiliteit in het leerproces. En de manier waarop we tegen onze wereld aankijken en ons veilig voelen verandert, waarbij het collectieve belang boven de kortetermijnbelangen van het individu gaat met verantwoord burgerschap en leiderschap. Juist daarom willen we wendbare en veerkrachtige professionals opleiden, die zich een leven ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Professionals die de kennis, de vaardigheden en de inzichten hebben om te werken in én aan onze veranderende wereld.

Begeleidende afbeelding Ambitie 2025 nieuwsbericht

Koers voor de komende 5 jaar

Met die realisatie ontwikkelde Avans Hogeschool haar Ambitie 2025 - Wendbaar en veerkrachtig. Het resultaat van perspectieven, inzichten en ideeën van zowel medewerkers, studenten, studiekiezers, werkveld, alumni als toeleverend onderwijs.

In onderstaande video neemt onze docente Sofie van der Vleuten je mee in hoe deze toekomst voor Avans-studenten eruit kan zien. Kijk je mee?

Blijven leren en ontwikkelen

Om deze ambitie te realiseren ontwikkelen we ons van aanbodgericht naar vraaggestuurd. Waarbij we inspelen op meer keuzevrijheid en flexibele mogelijkheden in ons onderwijs. En met behulp van praktijkgericht onderzoek komen we samen tot oplossingen voor complexe vraagstukken. Interdisciplinair, over de opleidingen heen en samen met ons werkveld. Dat houdt onze organisatie scherp en ons onderwijs actueel en relevant. Zodat we blijven aansluiten bij de vraag en behoeften van morgen. Zonder daarbij het welzijn uit het oog te verliezen. Dit vraagt om een wendbare organisatie en ondersteuning door technologie en data.

De eerste stappen zijn gezet. We weten waar we als organisatie heen willen. De weg ernaartoe ligt nog niet vast. Maar dát we er gaan komen wel. In de onderstaande animatie kun je zien welke ontwikkelingen we doorlopen om onze ambitie over 5 jaar te bereiken.

Implementatieplan: Samen klimmen

Berg animatie implementatieplan

Onze Ambitie 2025 maken we samen waar. Hoe we dat doen staat beschreven in het implementatieplan van Ambitie 2025. Dit plan geeft onze Avans-organisatie richting, duiding en houvast om de Ambitie 2025 waar te maken. Het bevat geen blauwdruk of gedetailleerde planning. Het schetst vooral het proces van denken, doen, evalueren en weer vooruitkijken. We gaan samen lerend op weg. Met verschillende snelheden en behoeften. Waarbij we ervoor zorgen dat alle opleidingen en medewerkers het einddoel bereiken, uiterlijk in 2025.

Ben je nieuwsgierig naar een korte impressie van het implementatieplan? Bekijk dan onderstaande animatie. Hierin zie je hoe we onze ambitie samen waar gaan maken. Een ontdekkingsreis met als bestemming wendbare en veerkrachtige professionals voor nu, morgen en later.

Samenwerken is de sleutel

Om de Ambitie 2025 te realiseren gaan we samenwerken. Met medewerkers, studenten, docenten en met het werkveld. Samen verkennen we de mogelijkheden, waarbij de kwaliteit van ons onderwijs voorop staat. Al deze interactie geeft energie, en ook inzichten. Inzichten die helpen te zien waar vragen, uitdagingen én oplossingen liggen. Die ons helpen om duurzamer te denken en te doen. Zo ontwikkelen we goed en relevant onderwijs, dat aansluit bij nu en straks. Dat bijdraagt aan de ontwikkeling van wendbare en veerkrachtige professionals die willen én kunnen bijdragen aan een welvarende en duurzame samenleving.

Meer informatie over de Ambitie 2025 lees je in het online magazine. Er is ook een Engelse versie. Of download de pdf-tekstversie van de Ambitietekst.

Ervaringen delen? Graag!

De uiteindelijke échte verandering creëren we samen. Gewoon door te doen, uitproberen en experimenteren. We zijn op zoek naar voorbeelden van ontwikkelingen die al in lijn zijn met de Ambitie 2025. Of voorbeelden van hobbels, die genomen moesten worden, problemen waar we tegenaan liepen of lopen en hoe we daarmee omgaan. Kortom: het uitwisselen en delen van ervaringen.

Wil jij jouw voorbeeld of verhaal delen? Graag! Dat kan via het invullen en verzenden van dit formulier.

Waar we dit doen? Bij Avans natuurlijk!

Vragen over Ambitie 2025

Ervaringen

Wendbare en veerkrachtige studenten door flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs leidt tot wendbare en veerkrachtige professionals die bijdragen aan een duurzame toekomst. Vanuit die overtuiging ontwikkelt Avans het onderwijsmodel, als onderdeel van Ambitie 2025. Snelle...

Lees verder

Welzijn verhogen door veerkracht te versterken

"Avans wil het studentenwelzijn van al haar studenten verhogen, dat staat in onze Ambitie 2025. Met ons welzijnbeleid richten we ons op alle studenten, niet alleen op de groep die een zorgvraag heeft. We willen hen...

Ontdek meer

Aan de wieg van een flexibel onderwijsmodel - Standaardiseren om te flexibiliseren

Projectleiders van Ambitie 2025 geven een kijkje in ontwikkelingen en hun perspectief op de verschillende thema’s van Ambitie 2025. Ze bespreken hun persoonlijke ambities, eerste successen, maar ook de hobbels tijdens...

Ontdek meer

Ambitie 2025: Technologie & Data als drager van processen

“In het begin als ik bij academies langsging met de boodschap ‘ik kom helpen met digitaliseren van het onderwijs’, dachten collega’s dat ik ze kwam ondersteunen bij het werken met hun laptops, of ik kreeg vragen over...

Ontdek meer

Ambitieverhaal Rob van der Aa

“Ik maak me zorgen om de onderlinge binding van de nieuwe lichting” zo begint Rob van der Aa, projectleider Remindo van zijn academie, zijn ambitieverhaal. In deze rubriek geven projectleiders van Ambitie 2025 een...

Ontdek meer

Ambitieverhaal Claudia Vreeswijk

Projectleiders van Ambitie 2025 geven een kijkje in ontwikkelingen en hun perspectief op de verschillende thema’s van Ambitie 2025. Ze bespreken hun persoonlijke ambities, eerste successen, maar ook de hobbels tijdens...

Ontdek meer
1 6