Ambitie 2025: Experimenterend naar de eerste leerresultaten

We gaan van de voorbereidingsfase, via experimenterend leren, steeds meer naar de échte implementatie. Vrijwel alle academies zijn betrokken bij een experiment of in gesprek met het bouwteam voor een experiment of ontwikkelstap. In die experimenten leren en professionaliseren we met elkaar, vanuit ‘learning on the job’. Uiteraard monitoren we dit nauwgezet.

Ook brengen we de behoeften van onder andere docenten, onderwijskundigen, leercoaches in kaart, zodat we kunnen toewerken naar een professionaliseringsaanbod. Daarnaast werken we aan voorstellen voor de financiering, organiseerbaarheid en profilering van de vrije keuzeruimte en interdisciplinair onderwijs. Op 19 oktober stemde ook de AMR in met het implementatieplan. Een mooie mijlpaal!

In dialoog

We zijn op verschillende plekken met elkaar én met de buitenwereld in dialoog.

 • Op 15 oktober spraken we verschillende partners uit de beroepspraktijk over de grootste uitdagingen van de energietransitie. Wat betekent dit voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt? En hoe kunnen we in co-creatie bijdragen aan oplossingen? Avans wil graag het verschil maken op het gebied van 4 zwaartepunten. De energietransitie is er daar 1 van.

  Experiment energie transitie

 • Afgelopen maandag was de aftrap van de tijdelijke samenwerkingsorganisatie voor Tech & Data. Het startpunt om met elkaar te leren hoe we gaan samenwerken volgens het Value4Education-model. Zo’n 160 medewerkers stonden stil bij het waarom en gingen met elkaar in gesprek. De tijdelijke samenwerkingsvorm wordt komende zomer geëvalueerd.

kick off tijdelijke werkorganisatie
 • Ook via de ambassadeurs van de Ambitie 2025 komen mooie initiatieven boven tafel. Zo hield ASIS een ontbijtmarkt voor de hele academie, startte AE&I, AAFM én AI&I met een eigen transitieteam en begonnen de Associate degrees vorig jaar met het uitwerken van een nieuw onderwijsmodel per opleiding om flexibel onderwijs te faciliteren. AVB hield voor de herfstvakantie een Ambitie-inspiratiesessie voor docenten en andere medewerkers. Uiteraard gebeurt er nog veel meer. Informeer ernaar bij jouw ambassadeur.

Wat komt er nog meer aan?

 • Op 4 november sloten meer dan 90 deelnemers aan bij een webinar over ‘de voorbereidende stappen op de implementatie van het nieuwe onderwijsmodel’, speciaal voor academies, diensten en expertisecentra die nog niet deelnemen aan een experiment. Voor hen wordt ook een checklist/stappenplan ontwikkeld

 • Tijdens de managementconferentie op 4 en 5 november gingen directies met elkaar in dialoog over radicale co-creatie. Hoe kunnen we co-creatie in de verschillende organisatieonderdelen verweven? We leren van de praktijk en gaan met werkveldpartners in gesprek over co-creatie.

 • Praktijkgericht onderzoek focust zich op 4 inhoudelijke zwaartepunten. De afgelopen periode hebben we kaders en kernpunten hiervoor opgesteld. We gaan in de komende periode in co-creatie met het onderwijs en het werkveld de zwaartepunten verder ontwikkelen naar kennisprogramma’s. Wil je meer weten over praktijkgericht onderzoek bij Avans? Meld je dan aan voor de bijpraatsessie op 15 november 2021 van 15h-16h.

Standaardiseren om te kunnen flexibiliseren

Binnen onze Ambitie 2025 werken we onder meer aan flexibele leerroutes voor studenten bij verschillende opleidingen. Dit maken we mogelijk door onze opleidingen meer op dezelfde manier te organiseren. Het onderwijsmodel geeft hiervoor een kader. Daarnaast is het ook noodzakelijk de achterliggende processen met elkaar uit te lijnen. In de komende jaren gaan we deze standaardiseren en verbeteren om te kunnen flexibiliseren. We standaardiseren zaken die:

 • ​docenten helpen zich te richten op het leren en begeleiden van studenten,​

 • het de student mogelijk maakt om te kiezen

 • ​de vindbaarheid voor het werkveld vergroot, ​

 • ​de samenwerking binnen Avans eenvoudig maken.​

Om dit op een overzichtelijke en integrale manier te kunnen doen, maken we gebruik van een procesmodel: Value4Education (V4E).​ Wat we daarbij altijd willen behouden is de professionele en didactische vrijheid van docenten en hun teams. Maar ook het vermogen om te innoveren en samen te werken​, en het persoonlijke en betrokken contact tussen docenten en studenten.

Kwartiermakersopdracht nieuwe clusterdirecties

In de tussentijd werden de nieuwe clusterdirecties bekend en ontvingen zij hun eerste kwartiermakersopdracht. Die houdt in dat medewerkers van de voltijdopleidingen vóór kerst 2021 weten in welk cluster ze gaan werken én de nieuwe clusters een naam hebben. Met kerst 2021 volgt het tweede deel van de kwartiermakersopdracht. Hierin staan mijlpalen en kaders ten aanzien van Onderwijs, Onderzoek, Organisatie, Professionalisering, Tech & Data en Co-creatie, waarmee de kwartiermakers hun cluster verder gaan vormgeven.

Al gezien of gelezen?

Via Bijavans.nl blijf je verder op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen rondom onze Ambitie. Natuurlijk optimaliseren we deze website continu. Zo heeft een prominentere plek gekregen en zijn ook de van plateau 1 toegevoegd. Heb je de laatste verhalen al gelezen?