Onderwijslogistiek

Waardestroom Aanbieden Onderwijs optimaliseert het logistieke proces voor plannen en roosteren bij Avans. Het doel is duidelijk: faciliteren dat Ambitie 2025 gerealiseerd wordt.

Dit verandertraject is een gezamenlijke trektocht met de afdeling Onderwijslogistiek (OWL). Modules worden ontwikkeld en gepland met oog voor studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid. Ook komt er ruimte om gedurende een lopende onderwijsperiode zelf te kunnen plannen en bijstellen.

De afdeling OWL bestaat uit 15 OWL-teams, team PRO en team Toetsplanning. Het goed plannen van onderwijs is belangrijk. Met ruim 60 opleidingen, +/- 35.000 studenten, +/- 2.800 medewerkers en 13 locaties is dat complex.

Xedule is de tooling die we gebruiken voor het plannen, roosteren en publiceren van lesroosters. RIS wordt vervangen door ATP (Avans ToetsPlanning), met als functionaliteit het plannen van toetsen.

Waardestroom Aanbieden Onderwijs

Waardestroom Aanbieden Onderwijs streeft ernaar snel in te spelen op behoeften en wensen. Actuele en toekomstige. Samen met belanghebbenden ontwerpen we het onderwijslogistieke proces van de toekomst. Dat doen we op een wendbare (agile) manier en in samenwerking met leveranciers. Het ontwikkelen gebeurt in projectperiodes van 2 tot 3 maanden. De scope van het aanbieden van onderwijs is breed, divers en dynamisch. Om goede focus en voortgang te behouden, is een onderverdeling in waardeteams noodzakelijk.

  • Team Xedule/MyX houdt zich bezig met het dagelijkse beheer en de implementatie van nieuwe mogelijkheden in het aangeschafte SAAS-product.

  • Team ATP buigt zich over de ontwikkeling van Avans ToetsPlanning, wat uiteindelijk RIS vervangt. Hier worden functionaliteiten gerealiseerd die niet mogelijk zijn met Xedule.

OWL-Afdeling

De afdeling Onderwijslogistiek bestaat uit medewerkers die – net als voorheen – werkzaam zijn op een academie. Samen vormen zij een link door de hele organisatie heen. Binnen deze groep is een zestal OWL-coaches benoemd. Zij ondersteunen medewerkers procesmatig én in de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zijn er vijf Xedule-Experts binnen de afdeling onderwijslogistiek. Zij fungeren als vraagbaak voor collega’s als het gaat om de werking van en de mogelijkheden met Xedule.

Ook hebben we team PRO, wat staat voor Proces regie, Ruimtebeheer en Onderwijslogistiek. Team PRO verzorgt standaard ruimteverdelingen, afspraken en doorvoeringen in het systeem. Ook ondersteunt dit team Avans op het gebied van standaardisatie en uitzonderingen.

Binnen de afdeling Onderwijslogistiek vormt Toetsplanning een eigen team. Zij zorgen ervoor dat aangevraagde toetsen worden gepland, dat ruimten zijn gereserveerd en de benodigde surveillanten geregeld. Daarnaast zorgen zij voor afhandeling van processen rond het uitvoeren van toetsen, in samenwerking met de bedrijfsbureaus van de academies en de surveillanten.

Wat betekent dit voor studenten en docenten?

Studenten kunnen in de toekomst meer keuzes maken tussen de modules die zij volgen, en in welke volgorde. Voor de afdeling onderwijslogistiek betekent dat nogal wat. Noodzakelijke zaken worden vooraf ingeroosterd en flexibiliteit wordt geboden om het onderwijs zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van de studenten(groepen). Tegelijkertijd blijven we inspelen op de actualiteiten van nu, zoals een pandemie en/of aangepaste richtlijnen.

Voor docenten is het noodzakelijk, dat er duidelijke kaders zijn. Wat kan wel en wat niet. Daarbij is het belangrijk om wensen en behoeften te blijven aangeven, zodat we samen de Ambitie 2025 gaan waarmaken. Alle mogelijkheden met elkaar delen, zodat we er het beste uit kunnen halen voor de studenten.

Onderwijslogistiek in beeld

Onderstaande animatie geeft een beeld van hoe wij de toekomst zien van Onderwijslogistiek in Avans Hogeschool in 2025.

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op met Thea van Rijen, Product Owner Onderwijslogistiek.