Continue jongleren met elkaar voor het beste resultaat

Thea van Rijen is product owner van het BusDevOps-Team ‘Aanbieden Onderwijs’. Graag vertelt ze je meer over dit team, de taken en de continue samenwerking om de beste mogelijke ontwikkelingen binnen de zogeheten overkoepelende ‘Waardestroom Onderwijs’ te realiseren.

“Avans heeft voor een aantal ontwikkeltrajecten gekozen voor een agile manier om het werk in te richten en aan te sturen. Agile betekent letterlijk wendbaar. Door op een wendbare manier te werken, kunnen we met ons team sneller en beter inspelen op behoeften en wensen binnen onderwijslogistiek. Zie het als continue jongleren om samen in beeld te krijgen wat nodig is, wat we ontwikkelen in welke volgorde en wat de impact is hiervan op de organisatie.

Waardestroom Onderwijs

Om de ontwikkelingen binnen de gestelde Ambitie 2025 vorm te geven, zijn er binnen het Value4Education architectuurmodel van Avans zogeheten waardestromen gecreëerd. De Waardestroom Onderwijs omvat het ontwikkelen, het aanbieden en het verzorgen van onderwijs. Daarnaast is toetsen en examineren hier onderdeel van en is er een continue relatie met het werkveld. Het gedeelte Aanbieden van Onderwijs waar ik me mee bezig houdt, bestaat voor het grootste gedeelte uit onderwijslogistieke processen.

BusDevOps-team

Een BusDevOps-team heeft altijd drie vaste elementen, die je ook in de naam terugziet: Business, Development en Operations. Voor ons BusDevOps-team ‘Aanbieden Onderwijs’ geldt dat net zo. We hebben een breed samengesteld team waarbinnen medewerkers hun eigen expertise hebben op één van die drie vlakken. Daarnaast is er binnen zo’n team altijd een Scrum Master, die de processen begeleidt. Deze persoon zorgt ervoor dat we goed overleggen, en op tijd onze resultaten bereiken. Ikzelf ben als Product Owner verantwoordelijk voor het vertalen van behoeften naar concrete resultaten. Het team is als geheel verantwoordelijk voor het behalen van onze doelen.

Samenwerking

Samen met het brede onderwijslogistieke academieteam (voor ons de ‘Business’) denken we na over wat er nodig is op het gebied van onderwijs aanbieden. Qua onderwerpen kun je hierbij denken aan bijvoorbeeld onder meer het plannen van lessen met docenten en lokalen, het plannen van toetsen met surveillanten en lokalen, en eenzelfde inrichting van de systemen.

Als product owner bepaal ik wát we gaan oppakken en ontwikkelen. Uiteraard op basis van de brede thema’s die door de Regiegroep Informatievoorziening (RIV) zijn gecreëerd. De wensen en behoeften komen voort uit gesprekken met diverse groepen binnen Avans. Gesprekken met de academies zelf natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld met de andere product owners en functioneel beheerders. Daarnaast is er periodiek overleg met de Key

Users van de academies.

In samenwerking met experts vertaal ik de wensen en behoeften naar producten, die we in deelprojecten van circa 2 tot 3 maanden kunnen realiseren. Zo houden we het behapbaar en kun je sneller resultaat laten zien.

De zaken waarmee we aan de slag willen, plaats ik op een zogeheten Backlog-lijst. Als BusDevOps-team bekijken we elke 3 weken welke items van deze lijst uitvoerbaar zijn en in hoeveel tijd we de resultaten kunnen behalen. En uiteraard presenteren we die resultaten daarna weer aan de gebruikers.

OWL-medewerkers hebben ook de mogelijkheid om aan te sluiten op deze deelprojecten. Voor ons is het dan heel fijn om OWL-medewerkers met ervaring te hebben én mensen met juist die frisse blik. Je hoeft echt geen grote expert in Xedule te zijn, maar wat kennis op het gebied van wat er bij het aanbieden van onderwijs allemaal komt kijken, is natuurlijk wel handig.

Ambitie 2025

Vanuit Ambitie 2025 kijk ik als Product Owner naar wat over vijf jaar willen kunnen bij Avans. Dat is nog een lange periode. Voor mij is het heel prettig als de OWL-medewerkers mij letterlijk en figuurlijk met beide benen op de grond houden; in het hier en nu. En aangeven wat zij echt nodig hebben om hun werk beter te kunnen doen. Daarbij werken we allemaal stap voor stap naar het flexibele onderwijs met alle ondersteunende processen en systemen die daarbij horen. We moeten en willen tegelijkertijd zorgen voor een goede uitvoering van het onderwijs én het innoveren. Daarbij is het belangrijk dat de innovatieve tools in de praktijk goed werken en aansluiten bij de behoeften vanuit het onderwijs.

De nieuwe indeling binnen onderwijslogistiek en het BusDevOps-team ‘Aanbieden Onderwijs’ zorgt ervoor, dat we onze focus beter behouden en zo sneller en beter ontwikkelen. Uiteraard hebben we hierin nog een aantal stappen te maken, maar ik kijk er naar uit om er samen een succes van te maken!