Trots en blij met grote stap in ontwikkeling onderwijslogistiek

Carla van Daal is hoofd van de nieuwe Avans-brede Afdeling OnderWijsLogistiek (OWL) en uiteraard nauw betrokken geweest bij de hele transformatie. In dit interview vertelt ze onder meer over de totstandkoming van deze nieuwe afdeling, het ontwikkelmodel en de samenwerking.

Carla: “Ik ben trots en blij met de stappen die we gemaakt hebben, en kijk uit naar de vele stappen die we nog gaan maken. Heel bewust zeg ik hierbij ‘we’. Want het is niet mijn feestje. Het is ook niet ‘ons’ feestje. We hebben geen nieuwe afdeling gecreëerd, zodat we daar alle taken en verantwoordelijkheid kunnen neerleggen.”

“Onderwijslogistiek is en blijft van de academie. De keuze voor 1 centrale OWL-afdeling is gemaakt om makkelijker uniform te kunnen werken, en te kunnen leren van elkaar. We willen naar de toekomst toe wendbaar en flexibel onderwijs kunnen ondersteunen, en goed kunnen inspelen op behoeftes. Naast studeerbaar moet dat wat we willen ook organiseerbaar en betaalbaar zijn. Vandaar deze keuze. We willen dicht tegen het onderwijs aan onze dienstverlening opzetten. Samen met het BusDevOps-Team ontwikkelen we horizontaal en verticaal. Maar de eindverantwoordelijkheid voor onderwijslogistiek zal altijd bij de academie zelf blijven.”

OWL-Medewerkers en Coaches

“Alle OWL-medewerkers binnen Avans worden nu dus ondergebracht in één afdeling. Er zijn geen junior of senior functies. Dat betekent uiteraard niet dat er geen ontwikkeling is. Dat is juist essentieel! Om medewerkers goed te kunnen trainen en begeleiden, is een Avans ontwikkelmodel gecreëerd. Dit model is opgezet vanuit de gedachte, dat je een leven lang blijft leren en ontwikkelen. We gaan onder meer een opleidingsprogramma opzetten en daarnaast zijn er vanaf nu ook OWL-team coaches.

Deze OWL-team coaches hebben we geworven binnen het team van OWL-medewerkers. Een coach is geen aparte functie; het is een taak. De OWL-team coaches helpen de OWL-medewerkers met hun ontwikkeling binnen hun academie”.

We doen het samen

“Ons doel is om OWL-medewerkers beter in hun kracht te zetten. We willen toewerken naar een rol, waarbij medewerkers actief meedenken en adviseren. Er wordt zoveel ontwikkeld binnen Avans en de academies, en daar worden we graag in meegenomen. Natuurlijk voer je ook uit, maar daarnaast denken we graag echt mee. Als de OWL-medewerkers als volwaardig partners aanhaken en aan de voorkant gaan aanschuiven aan de tekentafel bij het ontwikkelen van de plannen, zit daar uiteindelijk de winst voor iedereen!”