CvB stemt in met plateauplan 1

In april 2021 is het implementatieplan Ambitie 2025 geïntroduceerd. Hierin staat beschreven hoe we de spreekwoordelijke Ambitiereis met elkaar ondernemen via het bereiken van 5 plateaus. Elk plateau krijgt een eigen plateauplan, bouwteams én routes die we gaan afleggen.

Afgelopen week heeft het CvB een positief besluit genomen op plateauplan 1. Daarnaast is het implementatieplan ter instemming voorgelegd aan de AMR. Dit betekent dat we verder gaan met onze klim naar plateau 1! Plateau 1 beschrijft de stappen die we zetten als organisatie in de periode september t/m december. Voor dit plateau zijn 5 doelen bepaald:

  1. Zetten van de eerste stap naar flexibel onderwijs; door het onderwijsmodel toe te passen en ervan te leren.

  2. Duidelijkheid creëren en een toekomstgerichte organisatie neerzetten.

  3. De verandering versnellen met behulp van technologie en data.

  4. Bepalen wie onze strategische partners zijn.

  5. Dialoog voeren over waar we als kennisinstelling van zijn.

Wendbare en veerkrachtige professionals

Met Plateauplan 1 zetten we een belangrijke volgende stap op weg naar het opleiden van wendbare en veerkrachtige professionals. Mensen die zich een leven lang gaan ontwikkelen en gaan bijdragen aan een duurzame toekomst. Het plan is ook een stap naar het leveren van professionals die de kennis, vaardigheden en inzichten hebben om te werken in en aan de veranderende wereld waar we allemaal deel van uitmaken.

Plateauplan 1

Het plateauplan 1 vertelt wat we als organisatie bereikt willen hebben in de periode september t/m december op het gebied van Onderwijs, Co-creatie, Organisatie en Tech & Data. Dit is samengevat in een visuele weergave van plateauplan 1: de praatplaat.

In de bijlagen van het plateauplan vind je ook de resultaten per bouwblok voor plateauplan 1 én de samenstelling van de bouwteams en transitieteam. Deze documenten zijn binnenkort ook beschikbaar in het Engels.

Ook gezien en gelezen?

De afgelopen periode plaatsten we ook weer nieuwe ervaringsverhalen van onze Ambitie. Nog niet gezien of gelezen? Neem dan alsnog een kijkje: