Update juni Ambitie 2025

De eindsprint voor de zomervakantie is weer ingezet. Op het gebied van onze Ambitie 2025 is dit niet anders: zo hebben AvD en de Aaad hun kwartiermakersopdracht ingeleverd én wordt de kwartiermakersopdracht van de CoE’s 21 juni besproken in het CvB.

Jos Janssen en Frank Buitenhuis zijn allebei werkzaam in de bedrijfsvoering van academies die deels worden samengevoegd. Hierdoor worden zij directe collega's.

Van de ingeleverde voltijd kwartiermakersopdrachten sluiten 10 van de 11 voltijdacademies qua inhoud en kwaliteit aan bij onze ambitieopgave. Waarbij aan 2 academies nog specifieke verduidelijking/verdieping is gevraagd. Voor 1 academie is het advies aangehouden aangezien het academietraject nog loopt om tot invulling van bepaalde onderdelen van het plan te komen. Dit betekent dat het College, op 1 na, alle academieplannen formeel heeft vastgesteld; inclusief de reservering van de middelen voor de komende jaren van de ambitieperiode. Hiermee is door de voltijd academies een solide basis gecreëerd op basis waarvan zij de plannen de komende jaren -verder- tot uitvoering brengen. Een mooie mijlpaal in ons transitietraject waar we met z'n allen hard aan gewerkt hebben!

Na de zomervakantie start iedere academie in een nieuw cluster. De meeste academies gaan samenwonen met andere academies. Bekijk snel hoe AMIB en AOMI dit ervaren! Ook starten de voltijdopleidingen na de zomervakantie met de ontwikkeling van de nieuwe blauwdrukken om modulair onderwijs mogelijk te maken voor onze toekomstige studenten. Ondertussen hebben we in juni veel bereikt:

Onderwijs Het ontwerpen van een blauwdruk staat in het nieuwe schooljaar boven aan de agenda en dat is niet zonder reden. Door onze opleidingen flexibeler vorm te geven, krijgen studenten meer keuzevrijheid waarmee zij zich kunnen ontwikkelen tot wendbare professionals. Om tot een blauwdruk te komen, kiest Avans ervoor om Teacher Design Teams binnen iedere opleiding in te zetten. Dit zijn teams van docenten die samen met een leer- en onderwijscoach het onderwijs (her)ontwerpen. Om de basisbeginselen van de Teacher Design Team-methodiek met iedereen binnen Avans te delen, organiseren we op 24 juni een webinar. Daarin gaat Dr. Tjark Huizinga, onderzoeker bij het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs van Saxion Hogeschool, in op deze bewezen methodiek en deelt hij praktijkvoorbeelden met praktische tips. Mis deze webinar niet en meld je nu aan!

Masteropleidingen De vraag vanuit de arbeidsmarkt naar hoogopgeleide professionals met kritisch en onderzoekend vermogen neemt toe. Daarnaast groeit de wens bij studenten om na hun bacheloropleiding door te studeren op masterniveau. Hier wil Avans op inspelen door in 2025 het huidige masteraanbod uit te breiden met 7 brede, cross-sectorale masters die aansluiten bij de onderzoekszwaartepunten en transitievraagstukken van de toekomst. Inmiddels heeft het CvB in een voorgenomen besluit ingestemd met de uitbreiding van het masteraanbod. De Avans Medezeggenschap Raad (AMR) en de Raad van Toezicht (RvT) buigen zich naar verwachting nog voor de zomervakantie over het besluit. Lees meer over het toekomstige masteraanbod in dit nieuwsartikel.

Resultaten onderzoek strategische relaties De ambities van Avans omtrent co-creatie gaan verder dan de samenwerkingsvormen die we al kennen. We willen steeds meer co-creëren over de grenzen van academies en expertisecentra heen. Daarvoor is eerst inzicht in de huidige situatie nodig. Het bouwteam Co-creatie deed samen met Institutional Research onderzoek naar onze strategische relaties.

Zo onderzochten zij welke partners een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van ons onderwijs en onderzoek. En met welke partners we vergaande afspraken willen maken, impact willen maken en innovatieve oplossingen willen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen.

Opvallende bevindingen

 • Veel relaties zijn uniek: we delen slechts een beperkt aantal externe relaties.

 • We zijn vaak niet op de hoogte wanneer we relaties met elkaar delen.

 • We delen externe partners met name tussen gelijksoortige Avansonderdelen.

 • Van de gedeelde partners hebben de meeste hun oorsprong of hoofdkantoor in Brabant.

 • In de meeste relaties is sprake van regelmatig contact: in 62% van de gevallen is sprake van een contactmoment dat minimaal eenmaal per kwartaal plaatsvindt.

Welke co-creatie succesvol is en onder welke condities, onderzoeken we nog. Benieuwd naar het onderzoek? Lees het uitgebreide rapport op iAvans.

Wijziging IT-systemen vanaf 1 juli

De clustering van academies heeft impact op een deel van onze IT-systemen, zoals Osiris en het HR-systeem. We gaan werken met nieuwe academienamen en sommige collega’s verhuizen naar een andere academie. Deze veranderingen zorgen ervoor dat sommige systemen opnieuw moeten worden ingericht met de juiste indeling van medewerkers, zodat iedereen net als voorheen kan blijven werken in de systemen.

Wat betekent dit voor medewerkers?

De meeste IT-systemen richten we opnieuw in zonder dat medewerkers er iets van merken. Maar er zijn ook systemen waarvoor de nieuwe inrichting wel consequenties heeft:

 • Osiris is op 26 en 27 juli niet beschikbaar.

 • HR Selfservice (iAvans > Info en regelen > Mijn HR) is niet beschikbaar van 1 juli tot 1 augustus.

 • Voer aanvragen/wijzigingen in HR Selfservice tijdig door, zodat je leidinggevende je wijziging vóór 1 juli kan goedkeuren. Enkel volledig goedgekeurde aanvragen (indien van toepassing) worden verwerkt.

 • Let op: alle mutaties die wel zijn aangemaakt, maar niet zijn verzonden of tijdig zijn goedgekeurd (1 juli) en verwerkt, worden definitief verwijderd uit het HR-systeem.

 • Je kunt in HR Selfservice wél inzien/raadplegen in deze periode.

Aanvullende informatie en veelgestelde vragen met betrekking tot HR Selfservice in deze periode vind je hier. Mocht je nog inhoudelijke vragen hebben over HR Selfservice, neem dan contact op met de HR Desk via hrdesk.dpo@avans.nl of (088-525) 7555. Bekijk voor meer informatie ook deze brief. Hierin vind je onder andere uitgebreidere informatie over onkostendeclaraties.

 1. AvansConnect is van 26 juli tot 1 augustus niet beschikbaar.

 2. In Amigo geven trendlijnen op academieniveau een vertekend beeld, omdat personeel, studenten en financiën worden herverdeeld.

Ambitie 2025 op EPIC en VH-congres

Namens Avans Hogeschool was Gerdinand Bosch op 1 juni te gast op de internationale Educational Pioneers en Innovators Conference (EPIC) in Rotterdam. De conferentie was gericht op het delen en versnellen van innovatie in het hoger onderwijs, wereldwijd. Gerdinand sprak daar over onze Ambitie 2025 en hoe wij die samen waarmaken. Zijn verhaal teruglezen? Zie: Gerdinand Bosch spreekt op EPIC. En ook op het VH-Congres op 13 juni was onze Ambitie 2025 goed vertegenwoordigd. Daar pakte Philippe Raets het podium om te vertellen over hoe we bij Avans onze Ambitie waarmaken. Jessica Nooij en Lonneke van Wamel waren hier bovendien aanwezig om te vertellen over onze Welzijnsmonitor. Mooie momenten om ook extern te delen wat we bij Avans aan het doen zijn.

Ook gezien?

Ben je benieuwd waar we staan met onze Ambitie 2025? Bekijk dan nu 'Waar staan we' voor een compleet overzicht met mijlpalen.