Info stage en afstuderen nu ook in Avans One

Om flexibel onderwijs mogelijk te maken zijn de juiste hulpmiddelen nodig. Zo is Avans One de app waar alles samenkomt: relevante informatie, communicatie en digitale toepassingen. En sinds kort is Avans One ook de plek waar studenten de status van hun aanvraag voor hun stage- en afstudeeropdracht kunnen vinden. Dat is mogelijk dankzij een nieuwe koppeling van Avans One met AvansConnect, de plek waar docenten, studenten en het werkveld – Avans-breed – elkaar online ontmoeten om aan de slag te gaan.

Koppeling Avans One met AvansConnect

Avans One

Met Avans One willen we de kwaliteit van de informatievoorziening verbeteren. Zo’n 95% van alle studenten maakt al gebruik van de app. Bijvoorbeeld voor het zien van actuele roosters, nieuwe studieresultaten uit Osiris en een overzicht van opdrachten uit Brightspace. Ook docenten en ondersteunende medewerkers vinden praktische informatie in de app.

AvansConnect

Ook AvansConnect is een belangrijk hulpmiddel om de ambitie van Avans waar te maken. Op AvansConnect kunnen bedrijven en organisaties stage-, afstudeer- en multidisciplinaire opdrachten indienen. Deze opdrachten worden door de opleidingen beoordeeld en onderwijsgereed gemaakt. Daarna worden ze voor studenten op AvansConnect geplaatst. Studenten kunnen vervolgens contact opnemen met bedrijven over deze opdrachten om tot een gedetailleerde opdrachtformulering te komen. De opdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de daarvoor binnen een opleiding aangewezen medewerker(s)/commissie(s). Na goedkeuring kan de student (of een groep studenten) starten met de opdracht. Een efficiënte, laagdrempelige en makkelijke manier om elkaar te vinden en een makkelijke manier om co-creatie in de praktijk te brengen dus!

“Studenten willen informatie gebracht krijgen en niet zelf moeten halen uit verschillende systemen."

Petra Schoormans, UX-designer Avans One

Van informatie halen naar informatie brengen

“Studenten willen informatie gebracht krijgen en niet zelf moeten halen uit verschillende systemen. Daar hebben we als Avans een mooie extra stap gezet”, vertelt Petra Schoormans, UX-designer van Avans One. “Het proces rondom het aanvragen van een stage of (afstudeer)opdracht is voor de student complex. Studenten willen op elk moment weten hoe ver zij zijn, wat er nog moet gebeuren en waar zij actie op moeten ondernemen." Door bepaalde informatie uit AvansConnect te delen in Avans One, hebben de teams van beide platformen samen gezorgd voor meer overzicht in dit proces: studenten zien precies waar zij staan en wat er nog nodig is voordat de stage of (afstudeer)opdracht kan starten. Dit ervaart studente Chemie, Babette Leenhouts ook zo. “Zelf liep ik er tijdens mijn stage tegenaan dat ik niet wist bij welke stap ik was bij het regelen van mijn stage. Daarnaast had ook iedere stap een andere contactpersoon. Het zou dus echt heel fijn zijn als je dit met deze app wel goed kunt zien.”

Petra vertelt: “Studenten ontvangen notificaties via Avans One bij een terugkoppeling of gevraagde actie. Hierbij is goed gedacht aan de ‘student journey’ en hoe we de Avans IV-architectuur qua systemen zo handig en duidelijk mogelijk kunnen maken. We hebben nauw samengewerkt voor een consistente communicatie voor de student in Avans One en AvansConnect.”

Samen leren

Niet alleen voor de eindgebruikers is dit een mooie ontwikkeling. Ook Avans als organisatie zet een mooie stap door over de (ontwikkel)teams heen intensief samen te werken aan deze koppeling en nieuwe functionaliteit. “Vooraf hadden we met elkaar besproken dat het team van AvansConnect in de lead was voor het ontwikkelwerk in beide applicaties”, vertelt Fabian Westhoff, Mendix Developer bij AvansConnect tijdens de samenwerking. “Het team van Avans One was ondersteunend aan ons team, omdat het ontwikkelwerk anders is. Avans One is namelijk een native app. Dat betekent dat de app specifiek is ontwikkeld voor 1 platform, in dit geval mobiel. Super leerzaam, en zo verbreden we de kennis van native binnen de organisatie!”

“Daarnaast hadden we gezamenlijke scrumrituelen, waardoor je nieuwe inzichten krijgt in het toepassen van scrum. Je leert veel van elkaar en we leerden ook mét elkaar steeds beter de samenwerking vorm te geven”, vertelt Fabian enthousiast. “Via de Gildes verspreiden we nu ook de ‘lessons learned’ per vakgebied, zodat we hier als organisatie steeds beter in worden. In de toekomst gaan we tenslotte steeds meer informatie van onze (Mendix)applicaties delen in Avans One, als schil over alle systemen heen.”