Welkom 2021: nieuwe ambitieperiode van start

De nieuwe ambitieperiode is van start gegaan. Samen zetten we weer grote stappen om Ambitie 2025 te realiseren.

Na een welverdiende vakantie is het nieuwe jaar een feit. Daarmee start ook de ambitieperiode van Ambitie 2025: wendbaar en veerkrachtig. Eind vorig jaar keken we nog even terug en concludeerden we dat we samen -na een bewogen jaar met corona- toch al mooie stappen hebben gezet op weg naar het realiseren van onze Ambitie 2025. We kijken ernaar uit om deze weg samen te vervolgen.

Een mooie start: goedkeuring RvT en instemming AMR

Net voor de kerstvakantie keurde de Raad van Toezicht de onderwijsvisie en het onderwijsmodel met lovende woorden goed. Ook de AMR stemde ermee in; met een aantal door het college overgenomen randvoorwaarden, die vooral betrekking hebben op de implementatie van het onderwijsmodel.

En zowel de Raad van Toezicht als de AMR gaven aan de opvatting van het College van Bestuur te delen om naar robuustere eenheden gaan. Zij gaven aan dat we de geformuleerde principes en uitgangspunten in het organisatiemodel als onderlegger kunnen gebruiken voor de gesprekken tussen opleidingen om naar een nieuwe clustering te gaan. Belangrijke stappen voor een mooie start dit jaar op weg naar 2025.

Transitiedirecteur Anita van Pol gestart

Ook een mooie start, omdat Anita van Pol inmiddels is benoemd tot transitiedirecteur Ambitie 2025. Zij startte officieel op 1 januari in deze functie voor een periode van twee jaar. En zal, samen met een nog samen te stellen transitieteam, de regie op de voorbereiding van de implementatie Ambitie 2025 én de begeleiding van deze implementatie op zich nemen. Daarmee gaat Lennart Nooij zich volledig focussen op zijn rol van bestuurssecretaris, met alle dank voor het werk dat hij sinds de zomer van 2020 voor de Ambitie heeft verzet.

Anita transitiedirecteur links uitgelijnd

We gaan op weg: in dialoog

De komende periode gaan we het onderwijsmodel breed in de organisatie delen en gezamenlijk de volgende stappen in de implementatie ervan zetten. We starten verkennende gesprekken met directies en medewerkers over de verdere uitwerking van inhoudelijke keuzes voor het onderwijs- en organisatiemodel. En we gaan weer meer samen in dialoog, of digiloog. Tegelijk werken we verder aan de overige projecten van de Ambitie voor inhoudelijke uitwerkingen om ze vervolgens ook in het besluitvormingsproces te brengen. En we werken aan een overall implementatiestrategie en -plan, die naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal klaar zijn. Met daarin spelregels, zoals afspraken, kaders, randvoorwaarden, volgordelijkheid en mijlpaalmomenten, en ook de financiële implicaties, een risicoanalyse en de governance. Vervolgens kijken we hoe we dit plan samen gefaseerd kunnen uitvoeren.  

Ambitieplatform BijAvans.nl

Daarnaast is achter de schermen hard gewerkt om het platform BijAvans.nl te verbreden naar alle Ambitiethema’s; onderwijs, samenwerken, organisatie en technologie & data. Het platform krijgt dit jaar nog een verdere doorontwikkeling en verrijking. Maar je vindt er nu al alle informatie, ervaringen, nieuws, vragen en antwoorden rondom de thema’s én projecten van de Ambitie 2025 in samenhang op één platform.

BijAvans

En daarmee staat alles in de startblokken om deze nieuwe ambitieperiode fris te beginnen. En om de beweging die we met Ambitie 2025 willen maken, ondanks corona, voort te zetten.