Organisatieontwikkeling

Bij Avans ontwikkelen studenten zich tot wendbare en veerkrachtige professionals. Om dit mogelijk te maken, wil Avans een organisatie zijn waarin studenten hun eigen leerroute kunnen bepalen. Waarin studenten, medewerkers én het werkveld interdisciplinair samenwerken. Een organisatie die in staat is om tijdig en doelgericht in te spelen op veranderingen in onze omgeving.

Foto René Kasbergen

Als we dat mogelijk willen maken, dan moeten studenten en medewerkers niet worden gehinderd door de grenzen van een academie of dienst. Daarom maken de huidige schotten tussen organisatieonderdelen plaats voor stippellijntjes. Ook werken we toe naar grotere (en dus minder) en robuustere eenheden. Want coördineren, afstemmen en beslissen werkt gemakkelijker bínnen organisatieonderdelen dan ertussen. Bovendien willen we tijdig en vlot kunnen inspelen op veranderingen. De coördinatie en communicatie die daarvoor nodig is, is makkelijker binnen een klein aantal, dan tussen een groot aantal eenheden.

Bij het ontwikkelen van de organisatie komt veel meer kijken dan alleen de inrichting. Het gaat ook om hóe we daarbinnen (samen)werken en denken. Bij het bereiken van onze ambitie zijn onze medewerkers van doorslaggevend belang. Hun talent is niet per se gebonden aan een eigen eenheid. Avans gaat het mogelijk maken om talent breder in te zetten: passend bij de ambitie van de medewerkers én de koers van de organisatie.

Daarbij helpt de keuze van Avans voor het werken in zelforganiserende teams. Daarmee maken we optimaal gebruik van het ondernemerschap, de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van alle medewerkers. Doordat professionals in hun teams veel autonomie en regelruimte hebben, kunnen zij sneller inspelen op veranderingen in hun omgeving.

Contactpersonen

Jantine Versterre

Vragen over Organisatieontwikkeling

Heb je vragen over Organisatieontwikkeling? Hiernaast vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.