Studentbegeleiders delen straks makkelijker én beter hun kennis

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze keer: de veranderende rol van studentbegeleiders.

Het onderwijs wordt flexibeler en studentenwelzijn staat vol in de spotlights. Een goede begeleiding op dat gebied is belangrijker dan ooit, iets dat de coronacrisis nog eens extra duidelijk maakt. De rol van studentbegeleiders (SLB’ers) verandert daarom flink de komende jaren. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden voor deze docenten en een nieuwe manier om kennis te delen.

Ander soort vragen

“De nadruk komt steeds meer te liggen op begeleiding rond welzijn en zaken die niet direct met studievoortgang te maken hebben”, vertelt Dorien Meeuwis. Zij leidt als adviseur Learning & Development het project rond professionalisering van SLB’ers. “We begeleiden studenten op hun talenten en welzijn. Daarbij komt een ander soort vragen aan bod: wat vind je leuk? Wat kan je goed? Heb je al een toekomstperspectief voor na Avans? Welke keuzes moet je maken in het kader van je opleiding? De Welzijnsmonitor is een mooi en praktisch hulpmiddel in deze gesprekken. Daarin zie je als SLB’er bijvoorbeeld wanneer een student een dip heeft in zijn welzijn. Als dan blijkt dat hij toen 3 vakken tegelijk deed, kun je met hem bespreken of dat verstandig is. Het zijn dus andere gesprekken die je als SLB’er voert. De focus ligt niet langer op ‘haal je het of niet?’. We focussen daarbij voortaan op alle studenten, niet alleen op de voorlopers en de achterblijvers zoals voorheen.”

Welzijnsmonitor App op Iphone

Versnipperde kennis

Een ander belangrijk punt is de manier van professionaliseren. Oftewel: wat is voor SLB’ers de beste manier om zich te professionaliseren? Welke mogelijkheden zijn er? “Tot nu toe bieden we trainingen en zijn er academies waarbinnen intervisie plaatsvindt. Maar dat kan beter en effectiever”, vindt Ingeborg Vandepoel. Zij is senior adviseur L&D en projectleider professionaliseren Ambitie2025. Met name het zorgen voor meer onderlinge kennisdeling is een belangrijk punt. “Kennis is nu erg versnipperd over de hele organisatie”, verduidelijkt ze. “We zijn aardig verzuild. Soms kennen ze in de ene academie een effectieve aanpak rondom welzijn die in de andere academie helemaal niet bekend is.” Het ‘honingraat’-model moet helpen om dit beter georganiseerd te krijgen. “In dat model zijn de verschillende mogelijkheden van leren en ontwikkelen die we willen ondersteunen, zichtbaar. We werken het nu uit voor SLB’ers, maar het model is straks ook terug te zien op andere onderdelen van de Ambitie 2025. Belangrijke elementen: medewerkers kunnen straks kennis opdoen in een centrale digitale leeromgeving. Daarnaast komen er professionele leergemeenschappen; collega’s met hetzelfde aandachtsgebied die kennis uitwisselen en samen vraagstukken oppakken. Ook intervisie, ondersteuning door een interne of externe expert en een trainingsaanbod maken deel uit van de honingraat.”

Studentenwelzijn - Studentbegeleiders

Learning community

Alles bij elkaar moet het model straks zorgen dat Avans-medewerkers meer mogelijkheden tot professionalisering krijgen en gemakkelijker kennis kunnen vinden, opdoen en delen. Te beginnen met SLB’ers dus. “Ik zou bijvoorbeeld heel graag willen dat zij binnen een opleiding met elkaar bespreken wat flexibel onderwijs betekent voor hen en hun rol als studentbegeleider”, voegt Meeuwis toe. “Die professionalisering gebeurt nu nog vaak individueel.” Ze geeft een voorbeeld van hoe dat eruit zou kunnen zien: “Op het Platform Studentbegeleiding komt het onderwerp langstudeerders ter sprake: een of meer SLB’ers willen zich er hard voor maken dat langstudeerders sneller afstuderen. Samen vormen ze een leergemeenschap. Ze komen bij elkaar, bespreken dingen, slaan er theorie op na, proberen dingen uit in hun eigen opleiding. De inzichten die daaruit ontstaan, delen ze op het Teams-platform. Op die manier kunnen alle SLB’ers hiervan leren. En dat heeft direct effect op de begeleiding die je als SLB’er geeft. Je leert beter als je met anderen kunt sparren en inzichten in de praktijk kunt brengen.” “Ik zou graag zien dat medewerkers leerbehoeftes in hun professionele leergemeenschap gaan delen”, vult Vandepoel aan. “Zo worden hun vraagstukken en de kennis organisatiebreed inzichtelijk.” Meeuwis: “We merken nu al dat het delen van vraagstukken stapje bij beetje vaker gebeurt, bijvoorbeeld in een Teams-omgeving die we daarvoor hebben ingericht. Maar het is eigenlijk nog te weinig.” Vandepoel: “De leergemeenschap is straks ook meer dan alleen een Teams-omgeving. Het zal zeker een online platform blijven, of dat nu in Teams is of niet. Daarnaast vullen we het bijvoorbeeld aan met fysieke bijeenkomsten, als dat straks weer kan.”

Duurzaam

Volgens Meeuwis en Vandepoel is het belangrijk dat studentwelzijn zo’n prominente plek inneemt in de Ambitie van Avans. Door het nieuwe onderwijsmodel met meer flexibiliteit hebben studenten daar steeds meer behoefte aan. Een focus op welzijn heeft zelfs een strategische kant. “Duurzaamheid is belangrijk voor Avans”, zegt Vandepoel. “Gezondheid en het welzijn van medewerkers en studenten hoort daar ook bij. Een omgeving bieden waarin iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen en waar talenten worden benut. En door er binnen Avans zorg voor te hebben, nemen de studenten dat ook mee naar hun toekomstige werkplek.” Meeuwis: “Je wordt niet meer opgeleid voor een beroep en dat vraagt om een andere manier van kijken naar opleiden. Je leidt mensen op om zelfstandig keuzes te kunnen maken, om te weten waar ze goed in zijn. En om constant kritisch te zijn naar zichzelf toe: wat heb ik te leren en welke stap moet ik zetten? Dat is onlosmakelijk onderdeel van onze kernwaarden wendbaarheid en veerkracht.” Dit is aflevering 3 uit een serie over de ambities van Avans rond studentenwelzijn.