Onderwijsconferentie

Op 24 januari organiseert het bouwteam Onderwijs een online conferentie waarin de eerste leerervaringen uit de onderwijsexperimenten gedeeld zullen worden door docenten, leercoaches en onderwijskundigen. Ben jij erbij?

De onderwijsexperimenten zijn in volle gang. Verschillende opleidingen zijn vol enthousiasme bezig met de thema’s blauwdrukontwikkeling, ISAT-samenwerking, switchen en het onderwijsportfolio onderzoekszwaartepunt energietransitie om zo flexibel onderwijs vorm te geven. Voordat het stokje doorgegeven wordt aan een tweede groep experimenten is het tijd om het net op te halen en de eerste leerervaringen te delen.

Programma

Tijdens de interactieve middag die van 13.00 uur tot 17.00 uur duurt, doorlopen we het volgende programma:

13.00 – 13.25 uur Opening door Jacomine Ravensbergen (CvB) & Pauline Kamphorst (Bouwteam Onderwijs).

13.25 – 14.45 uur

  • Onderwijsexperimenten ISAT-samenwerking vanuit de opleidingen International Business en Ondernemerschap & Retail Management (met panelgesprek en live Q&A)

  • Onderwijsexperimenten Switchen vanuit de academie AE&I

14.45 – 14.55 uur Pauze

14.55 – 15.25 uur Onderwijsexperiment Energietransitie (met panelgesprek)

15.25 – 16.00 uur

  • Onderwijsexperimenten Blauwdrukontwikkeling vanuit de opleidingen Chemie, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Mens en Techniek en Technische Bedrijfskunde

  • Lessons Learned Academie voor Deeltijd (met live interview & Wiki's)

16.00 – 16.10 uur Pauze

16.10 – 16.50 uur Reflectie & vragen aan het panel

16.50 – 17.00 uur Afsluiting door Pauline Kamphorst (Bouwteam Onderwijs)

Kun je niet bij de volledige conferentie zijn? Stel dan je eigen programma samen door in te tunen wanneer het jou uitkomt. De livestream link blijft actief tijdens het hele programma.

Wil je meer weten over de onderwijsexperimenten? Lees dan het nieuwsbericht ‘Samen op weg naar flexibel onderwijs’.