Ambitie 2025: op weg naar eerste plateauplan

Na de eerste bijeenkomst in april, volgde er eind mei een tweede fysieke bijeenkomst met de bouwteamleiders, het transitieteam, Eric Pardon en Sabine van Gent, als vertegenwoordigers van de directies. Tijdens deze sessie presenteerden de bouwteamleiders de eerste contouren van hun bouwteamplan voor de periode van september tot en met december 2021. Als een soort weg naar ons eerste plateau. Deze plannen ontwikkelden zij uiteraard met de inbreng van alle gesprekken die zij hierover in de organisatie voerden. Een zinvol moment om hierover met elkaar in gesprek te gaan, te ontdekken waar prioriteiten liggen, waar de samenhang zit en waar nog keuzes gemaakt moeten worden.

Afbeeldingen Ambitie 2025: op weg naar eerste plateauplan

Contouren plateauplan tekenen zich af

Het leverde mooie gesprekken en inzichten op, die nu verder worden uitgewerkt. De contouren van het eerste plateauplan tekenen zich al af. In de periode tussen september en december richten we ons vooral op het gereed maken van de organisatie en het inrichten clusters, zodat deze bijdraagt aan het flexibiliseren van ons onderwijs. Ook starten de eerste experimenten voor flexibel onderwijs om de kaders van het onderwijsmodel in de praktijk te toetsen. Hiermee leren en ontdekken we hopelijk wat wel en ook wat juist niet werkt. Voor co-creatie zal vooral de verdere besluitvorming en uitwerking van visie naar planvorming in deze periode plaatsvinden. Vanzelfsprekend ondersteunt Technologie & Data al deze ontwikkelingen. Zo leren we en bereiden we de organisatie in deze periode voor op het verder brengen van onze ambitiedoelen vanaf 2022.

Van plan naar betekenis

Op 10 en 11 juni staat er een tweedaagse sessie gepland waarin de 4 bouwteamplannen (Onderwijs, Organisatie, Co-creatie en Tech & Data) worden samengebracht tot 1 eerste plateauplan. Hierin wordt ook de relatie met de 3 deelonderwerpen meegenomen: onderzoek, masteronderwijs, studentenwelzijn. Tijdens deze 2 dagen bespreken we:

  • wat we gaan doen tussen september en december: eerste plateau

  • waarom dat belangrijk is: welke doelen bereiken we hiermee

  • waar, op welke plekken dit plaatsvindt

  • op wie dit impact heeft: wie merkt er wat van. Wie hebben we daarbij nodig? En wanneer, in welke tijdslijn vindt dat plaats.

Dat zou moeten resulteren in een vertaling van het eerste plateauplan naar de betekenis en impact ervan voor de student, de medewerker, de docent en bijvoorbeeld het werkveld. Deze verhaallijn toetsen we op vrijdag direct bij onder meer de ambassadeurs van de Ambitie, een aantal medewerkers én studenten. Het streven is om het complete eerste plateauplan al op 25 juni in de cirkels te kunnen presenteren en begin juli door het CvB positief te laten besluiten. Zodat we na de zomerperiode - vanaf september - tot december direct met het plan aan de slag kunnen.

Ambassadeurs kwamen weer bijeen

Eind mei kwamen ook de ambassadeurs van Ambitie 2025 opnieuw samen. Een gemixte samenstelling van nieuwe en al bestaande ambassadeurs. Enthousiaste medewerkers die voor hun eigen organisatieonderdeel signalen en informatie over de ambitie brengen en halen, meedenken en een actief netwerk vormen met hun mede-ambassadeurs. In deze eerste meeting zijn zij vooral op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken, hebben we samen hun rol afgetast en brachten zij al de eerste signalen vanuit hun organisatieonderdeel binnen bij het transitieteam. Een mooie eerste meeting, die begin juli vervolg krijgt.

Ook gezien en gelezen?

De afgelopen periode plaatsen we ook weer nieuwe ervaringsverhalen van onze Ambitie op BijAvans.nl. Nog niet gezien of gelezen? Neem dan alsnog een kijkje. Een kleine greep:

  • Marieke, docent bij Business Innovation (AOMI), vertelt over haar ervaringen met zelforganisatie.

  • Gerwin Pols vertelt hoe hij als product owner ‘Verzorgen Onderwijs’ samen met zijn teams en collega’s het digitale onderwijslandschap bij Avans ondersteunt.

  • Sarah Wilton geeft haar ervaring met en visie op de Ambitie 2025.

  • Marcel Henneman en Marcel Pleijsier, allebei werkend bij Festo Didactic, vertellen hoe zij met Avans het leren en de praktijk van het werkveld samenbrengen.