Veerkracht aflevering 1: Een leven vol uitdagingen

Wendbare en veerkrachtige professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame toekomst. In de Ambitie 2025 staat dit als hoofddoel prachtig omschreven, maar wat houdt wendbaar en veerkrachtig in? We geven graag het woord aan Sara Wilton (College van Bestuur Avans). Ze vertelt hoe gebeurtenissen in haar jeugd haar flexibel, veerkrachtig en vooral ook weerbaar hebben gemaakt.

De snelheid van de wereld om ons heen vraagt van studenten en onszelf veel aanpassingsvermogen. Het ontwikkelen van wendbaarheid en veerkracht is daarin essentieel. Hoe Avans hier met de ambitie invulling aan geeft, is slechts een deel van het verhaal. Hoe studenten, medewerkers en het werkveld zich hierbij aansluiten is minstens zo belangrijk.

Het verhaal van Sarah is de eerste aflevering uit een nieuwe videorubriek waarin je ziet hoe Avans’ers invulling geven aan wendbaarheid en veerkracht.