Vangen! aflevering 6: Co-creatie

Alle co-creatie is samenwerking, maar niet alle samenwerking is co-creatie. Bij co-creatie leveren 2 of meer partijen in gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen samen iets op dat er voorheen nog niet was. Bij Avans doen we dit al volop. We werken al veel samen met organisaties, maar onze ambitie is om ons onderwijs samen met praktijkpartners vorm te geven. We willen co-creatie verder professionaliseren en integreren. In onze opleidingen én ons onderzoek.

In deze aflevering van Vangen! komen docent, student en werkveld aan het woord over co-creatie.

Vangen aflevering 6 - Co-creatie

“Hoe zetten we de luiken open binnen Avans en hoe laten we wat buiten gebeurt naar binnen waaien? En wat binnen Avans gebeurt ook weer naar buiten waaien?”

Leon Kuijpers, Bouwteam - Co-creatie