Mede hierom doet Avans het zo goed

We doen ons werk. Als informatievoorziening-organisatie. En we doen ons werk goed. Al vele jaren. En al die jaren zien wij Avans als organisatie continu veranderen. Met aangepaste ambities, nieuwe mensen en een nieuwe focus. Prima. Wij zorgen er met elkaar voor dat Avans een kloppend orgaan blijft. Dat het met alle ontwikkelingen mee kan blijven bewegen. Mede daarom doet Avans het zo goed! En mede daarom is het ook nú weer zaak voor ons om zelf als een van de eerste te veranderen: zodat wij de verandering die de organisatie nodig heeft om actueel en relevant te kunnen blijven, bij alle betrokkenen, ook nu weer een slinger kunnen geven.

Maar: wat verandert er dan concreet?

Dat zit hem vooral in de grote projecten. Tot op heden werden die – heel plat gezegd – door de organisatie over de schutting gegooid. Er was eerst een wens, daarna een opdracht: ‘Hier, bedenk maar een oplossing.’ Wij gingen dan aan het werk, naar eigen kennis en kunde. Was het product klaar, dán pas kwam de feedback. Dan bleek dat het product te veel opties had. Of te weinig. Of dat het product weliswaar prima was, maar dat er juridisch wat haken en ogen aan zaten, zodat het toch weer terug moest naar de tekentafel. Hoe frustrerend!

Werkten we voorheen wel altijd zo efficiënt?

Nee dus. Of in ieder geval: niet per definitie. Dat lag meer aan de manier van werken in de organisatie. Aan het feit dat er binnen Avans te weinig met elkaar – en dan wordt bedoeld: tussen disciplines onderling – gesproken werd over waar een product nu precies aan moest voldoen. En dat gaan we anders doen.

Daar zit de grootste verandering.

Want veel vragen krijgen voortaan een eigenaar. Die betrekt uit de hele organisatie de mensen erbij die met het beantwoorden van die vraag gemoeid zijn. Vanaf het begin. Zodat iedereen vanaf het begin ook al feedback kan geven, ieder vanuit zijn of haar discipline of belang. Dat feedback geven gebeurt in nieuwe overlegvormen. Wat dat concreet oplevert? Heel simpel: een product dat de behoeften van de gebruiker centraal stelt. Een product dat we continu verbeteren om aan die behoeften te blijven voldoen.

Wat verandert er voor ieder van ons?

Voor de een zal dat wat meer zijn dan voor de ander. Dat hangt volledig af van de uitdaging. De ‘eigenaar’ van die uitdaging kan ieder van ons vragen om aan te sluiten bij een overleg, om vanuit specifieke kennis en ervaring mee te denken en/of om mee te bouwen aan het product.

Het is niet eens het werk dat verandert, het zal in sommige gevallen de manier zijn waaróp we een uitdaging aanvliegen die verandert. Met een eigenaar. Met extra collega’s met wie je mogelijk wel eens samenwerkt, ook vanuit andere disciplines. En met kortere cycli: een uitdaging hoeft niet meer in één rechte lijn en naar eigen inzichten een kant-en-klaar product op te leveren, maar wordt door de eigenaar ‘opgeknipt’. We gaan sprintjes trekken in plaats van dat we lange afstanden moeten overbruggen.

En verder …?

Verder verandert er niet zo heel veel. Wij zijn de IV-organisatie die in de randvoorwaardelijke sfeer ervoor zorgen dat Avans al vele jaren aan zijn ambities kan blijven werken. Dat blijven we doen. Punt.