Enterprise Architectuur

Veranderingen in de wereld van de informatievoorziening volgen elkaar steeds sneller op. Personalisering, flexibilisering, technologisering en digitalisering zijn voorbeelden van ontwikkelingen die het onderwijs ingrijpend veranderen. Daarnaast moet Avans voldoen aan steeds strengere regels rondom privacy en security. Gegevens moeten bijvoorbeeld beter traceerbaar zijn binnen onze organisatie.

Reden voor Avans om vast te leggen hoe onze organisatie, processen, informatiestromen en ict-infrastructuur met elkaar samenhangen en aan welke richtlijnen en principes we ons houden. Daarvoor gebruiken we enterprise architectuur.

Door deze samenhang in kaart te brengen, krijgen we inzicht in de impact van veranderingen op onze organisatie, informatie en ict. Daardoor kunnen we sneller en betere beslissingen nemen. We stellen daarbij steeds het proces en de informatiebehoefte van onze studenten, docenten en medewerkers centraal, en niet de techniek. Zo blijft Avans een solide organisatie die informatie en ict gebruikt als hulpmiddel om goed onderwijs en onderzoek te bieden.

Architectuur principes