Communicatiemiddelen Ambitie 2025

Om het verhaal van onze Ambitie verder te vertellen binnen je eigen team, Academie, Dienst, Expertisecentrum of eenheid hebben we een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld om je hierbij te helpen.

Hulpmiddelen voor het doorvertellen van de Ambitie 2025

Online magazine

Het online magazine is één van de hulpmiddelen om de Ambitie 2025 doorvertelbaar te maken. Je vindt er alle ins- en outs over het ambitieplan en welke stappen we gaan zetten om dit te realiseren. Lees het magazine over Ambitie 2025, of kies de Engelse versie

Wil je de tekst liever in PDF-formaat nalezen of downloaden. Ook dat is mogelijk!

Presentatie

De presentatie is een hulpmiddel om het verhaal van onze Ambitie verder te vertellen binnen je eigen team, Academie, Dienst, Expertisecentrum of eenheid. Het is namelijk belangrijk dat we allemaal weten en begrijpen waar we naartoe willen, zodat we ook samen kunnen verzinnen hoe we daar komen. Deze basispresentatie is nu klaar om te kunnen gebruiken.

Dit hulpmiddel is bedoeld om te gebruiken op dat moment waarop je inschat dat de tijd daarvoor rijp is en medewerkers ervoor open staan. Begrijpelijk als dat nu even niet is. Dan kun je het altijd op een later moment gebruiken. Ambitie 2025 is onze nieuwe koers die we samen de komende 5 jaar gaan uitvoeren. Hoe? Dat pad ontdekken we samen. We gaan lerend op weg om onze ambitie in 2025 te bereiken. Over de grenzen van onze Academies, Diensten en eenheden heen. Met studenten én ons werkveld.

Laptop pc presentatie
Maatwerk

De presentatie is opgebouwd uit slides mét speakers notes. Uiteraard staat het iedereen vrij om dit verhaal in eigen woorden en volgorde te vertellen. De presentatie is daarom aanpasbaar gemaakt. Zo kan iedereen een eigen volgorde en accenten kiezen, passend bij de eigen situatie. Er zijn ook negen persona’s in de presentatie opgenomen. Deze zijn te gebruiken als voorbeeldstudenten, om het verhaal meer tastbaar te maken en te vertalen naar de praktijk. We doen het natuurlijk voor hen! Vanzelfsprekend is het beter als je hiervoor echte verhalen van eigen studenten kan gebruiken. Maar mocht dat niet lukken? Dan kun je ervoor kiezen om enkele van deze persona’s te gebruiken.

Implementatieplan

In het implementatieplan van Ambitie 2025 staat beschreven hoe we onze Ambitie 2025 samen gaan waarmaken. Dit plan geeft onze Avans-organisatie richting, duiding en houvast om de Ambitie 2025 waar te maken. Het bevat geen blauwdruk of gedetailleerde planning. Het schetst vooral het proces van denken, doen, evalueren en weer vooruitkijken. We gaan samen lerend op weg. Met verschillende snelheden en behoeften. Waarbij we ervoor zorgen dat alle opleidingen en medewerkers het einddoel bereiken, uiterlijk in 2025.

Animaties

Soms zeggen beelden meer dan woorden. Daarom hebben we twee animaties gemaakt. De animatie Ambitie 2025 laat zien welke ontwikkelingen we doorlopen om onze ambitie over 5 jaar te bereiken.

In de animatie implementatieplan Ambitie 2025 krijg je een korte impressie van hoe we onze ambitie samen waar gaan maken. Een ontdekkingsreis met als bestemming wendbare en veerkrachtige professionals voor nu, morgen en later.

Een van de mogelijke toepassingen is om de animatie op te nemen in je presentatie.

Wij wensen je veel plezier, succes en vooral inspiratie met het doorvertellen én samen doorverzinnen van onze gezamenlijke Ambitie 2025! Want: alleen samen kunnen we de Ambitie 2025 waarmaken!

Waar we dat doen?
Bij Avans natuurlijk!