Agile werken

Ambitie 2025 vraagt om wendbaarheid en veerkracht. De inzet van digitale middelen zal leiden tot flexibel en gepersonaliseerd onderwijs. Maar de weg daar naar toe gaat gepaard met complexe uitdagingen waarbij de manier waarop we dit aanpakken evenals wat we precies moeten gaan realiseren van te voren niet exact vaststaat. Om die redenen heeft Avans besloten om meer op een agile manier te gaan werken.

Met agile werken kan je sneller anticiperen op ontwikkelingen. Ook zorgen we er op deze manier voor dat we met snellere en betere resultaten het verschil blijven maken, wat uiteindelijk bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Wendbaarheid

Binnen de diverse digitaliseringstrajecten werken we al enige tijd op een agile manier met scrum teams. Agile staat voor wendbaarheid. Kenmerkend voor deze werkwijze is onder andere het werken in ‘’sprints’’ om in korte cycli resultaten te leveren, de dynamische & flexibele aanpak en het zelforganiserende team. Scrum is een frame work om op een flexibele, iteratieve manier (deel) producten af te leveren.

Planning Tweedaagse

Binnen de IV-organisatie van Avans - IV staat voor Informatievoorziening - wordt ‘agile’ werken steeds meer gesneden koek. Er wordt gewerkt aan digitale middelen als Avans One, Brightspace, AvansConnect en de Welzijnsmonitor. Alles om de informatievoorziening te verbeteren en toe te werken naar een geïntegreerde digitale leer-, werk- en onderzoeksomgeving. Tijdens de Planning Tweedaagse komen de teams uit de IV-organisatie bijeen om prioriteiten te bepalen en onderlinge afhankelijkheden af te stemmen. Met als resultaat een gezamenlijke planning voor de komende onderwijsperiode.