Werelden te winnen

Om bij te dragen aan maatschappelijke en sectorale vraagstukken en ontwikkelingen, moeten we werelden samenbrengen. Van buiten naar binnen, over grenzen en domeinen heen. Co-creatie is hierin de belangrijkste schakel. Zo stomen we toekomstige professionals klaar voor de beroepen van later. En passen we kennis toe die we samen hebben ontwikkeld.

Om dat voor elkaar te krijgen, zijn we bij Avans Hogeschool gestart met de alliantiemakelaars. Op 1 en 8 december gingen zij tijdens een ontbijt in gesprek met een aantal van onze strategische partners: gemeente Breda, Prisma, RWE, Rabobank, Amarant, Bosch Rexroth, Greenhouse Group, Heijmans en Driessen HR. Ze bespraken ervaringen over de samenwerking met Avans, en discussieerden uitgebreid over de toekomst van co-creatie. En vooral: wat vraagt dat van Avans en van de partners? En welke mooie voorbeelden zijn er al?  

Leren van eerdere samenwerkingen

Er zijn al veel succesvolle samenwerkingen, zoals in stages, afstuderen en minoren. Maar er is een grotere vraag naar maatschappelijke en kennisvraagstukken. Dit vraagt veel van het onderwijs én het bedrijfsleven. 

De partners waren eensgezind in de opvatting dat zij ook veel leren van studenten

Tijdens de eerste ontbijtsessie kwamen de voorbeelden van samenwerking die er al zijn aan bod. Aan de strategische partners werd gevraagd hoe Avans nog beter kan aansluiten op de werelden van buiten. Hierbij werd duidelijk dat we een gedeelde wens en visie hebben, die soms nog niet past binnen de onderwijskaders. Ook zijn de lijntjes in de samenwerking vaak nog lang. Wel waren de partners eensgezind in de overtuiging dat samenwerking met het onderwijs de toekomst is en dat zij ook veel leren van de studenten. Een nieuwe vorm van onderwijs: shared learning. 

Verbindende rol voor Avans 

In de vervolgsessie kwam kennisontwikkeling wat meer ter sprake. Er is niet zozeer behoefte aan ontwikkeling en er is voldoende kennis. Wel is er behoefte aan hulp bij het ontsluiten van die kennis. Avans zou hierin de verbindende rol moeten aannemen. Het was mooi om te zien dat partners elkaar aan tafel meteen vonden en aangaven anders niet met elkaar om tafel te zijn gegaan. Avans heeft hierin een belangrijke rol te vervullen. Onze kracht zit in het verbinden en de spil in het veld te zijn. 

Een fysieke, hybride ontmoetingsplek werd vaker genoemd

Niemand weet hoe de toekomst eruitziet, maar we dromen met elkaar wel in welke richting het zou moeten gaan. Een fysieke, hybride ontmoetingsplek werd vaker genoemd. Waar samen aan maatschappelijke opgaven wordt gewerkt. Waar we van elkaar leren en een bijdrage leveren aan het onderwijs. Waar samenwerking dus letterlijk wordt gefaciliteerd. Het liefst op een locatie waar het ook daadwerkelijk gebeurt. Samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, studenten, cliënten en bewoners.

Elkaars transities versnellen 

We zien ook kansen in kennisontsluiting. Hierbij is Avans de linking pin/connector. Samenwerkingen kunnen elkaars transities (die we allemaal hebben) echt versnellen. Aandachtspunt is wel: hoe ga je dit afbakenen, zodat Avans zich daarin niet verliest? Wat doe je wel en wat doe je niet? Die afbakening moeten we ook samen bepalen, in co-creatie.