Sarah Wilton: “Avans valt op, vandaar de uitnodiging van EDUtech Europe’

Zo’n 4.000 onderwijsbestuurders en -experts, docenten en leveranciers van onderwijstechnologie uit heel Europa kwamen op 5 oktober samen om ervaringen te delen, verhalen te presenteren en innovaties te demonstreren. Met als overkoepelend thema: de digitale transformatie van het onderwijs. Sarah Wilton, lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool, sprak als panellid tijdens de eerste EDUtech Europe over de ervaringen van Avans en de realisatie van Ambitie 2025.

Het was de eerste keer dat EDUtech in Europa gehouden werd en Avans bemachtigde meteen een plek op dit grote internationale podium. En dat heeft Avans aan zichzelf te danken, blijkt wel uit de wijze waarop het panellidschap van Sarah tot stand is gekomen. “Ik kreeg een mailtje van een van oorsprong Australische organisatie die met name conferenties organiseert in Azië en Amerika”, vertelt Sarah. “Voor hun eerste editie in Europa zochten zij sprekers en kwamen na wat bureauonderzoek uit bij de site van www.BijAvans.nl. Ik vind het zo bijzonder dat ze op deze manier bij ons terecht zijn gekomen. Het laat zien dat BijAvans goed bezocht wordt en vindbaar is. En dat ons gedachtegoed opvalt. Zo goed opvalt dat we persoonlijk gevraagd worden voor een evenement als dit. Hier mogen we trots op zijn.”

Higher Education Leaders

Tijdens het evenement werden alle sprekers verdeeld over 5 podia. Sarah stond op het podium voor de ‘Higher Education Leaders’. Vragen die hier centraal stonden waren: Hoe ziet het hoger onderwijs van de toekomst eruit? Hoe verandert technologie de levering, beoordeling en de ervaring van studenten? En hoe bescherm je het welzijn van je studenten en docenten? Het transformeren van onderwijs vraagt veel van een hogeschool. Ook van Avans. In technisch opzicht, maar ook zeker in menselijk opzicht. Dat wilde Sarah in het bijzonder tijdens het event belichten. “Bij digitale transformaties of andere grote verandertrajecten kun je in principe alles klaarzetten, bouwen en ontwikkelen. Met natuurlijk de complexiteit die dit met zich meebrengt. Maar de echte uitdaging zit in de implementatie en het rekening houden met de impact van de transformatie op mensen. En het tijd geven en de tijd nemen om de verandering te doorleven.”

"Het stellen van vragen en het delen van kennis en ervaringen, dat gaat ons verder helpen"

Sarah Wilton , Lid van het College van Bestuur

Sarah denkt terug aan een opdracht die ze moest doen tijdens een leiderschapsleergang, die mooi verbeeld hoe complex een kleine verandering al kan zijn. “Aan het begin van de dag moest iedereen iets kleins aan zichzelf veranderen, zoals je ring om een andere vinger doen. Gedurende de dag dacht niemand hier meer aan, maar aan het einde zat de ring toch weer aan de vertrouwde vinger. Dit soort dingen zijn al moeilijk om te veranderen voor mensen, laat staan grote veranderingen die wij doorvoeren. Daar moet dus veel aandacht voor zijn en daar moeten we tijd in investeren.”

Kwetsbaarheid

Sarah ziet verandering als een zaag; die niet lineair is overigens. Je zet 2 stappen vooruit en 1 stap terug. Soms 2 stappen vooruit en 3 terug. Maar uiteindelijk is er wel beweging. Het is een kwestie van vallen en opstaan. Elke keer weer kijken en koersvast zijn. Als het moeilijk wordt niet meteen opgeven en terugvallen op oude werkmethoden, maar jezelf afvragen wat het moeilijk maakt en waarom het vastloopt. Dat vergt rust, overtuiging en kwetsbaarheid. “Kwetsbaarheid vind ik hierbij echt belangrijk”, legt Sarah uit. “Durf te zeggen dat je iets niet kunt of dat iets niet lukt. Hier moet ruimte voor zijn. Het stellen van vragen en het delen van kennis en ervaringen, dat gaat ons verder helpen. Zolang er maar goed genoeg naar elkaar geluisterd wordt.”

"Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat dit de toekomst is"

Sarah Wilton , Lid van het College van Bestuur

Er wordt het welzijn van studenten, docenten en medewerkers van Avans geïnvesteerd, mede via Ambitie 2025. “Onder andere in het bouwblok Organisatieontwikkeling willen we investeren in de menskant. Met de top volgen we een leiderschapstraject ‘Ambition Level Leadership’. Het gaat er hierbij om hoe wij als leiderschapsteam, het CvB en de directeuren de ambitie vertalen naar concrete acties binnen de academies, diensten, en de expertisecentra.” Dit is vanuit de top geredeneerd, maar uiteraard wordt er op alle levels in de organisatie aandacht besteed aan de ontwikkeling. “We hebben regieteams die met de Teacher Design Teams ingaan op wat men nodig heeft in de blauwdrukontwikkeling en ontwikkeling van modules. Daarnaast staat uiteraard elke dinsdag tijdens de collegevergadering op de agenda hoe het met de Ambitie en de mensen binnen Avans gaat. Dat is niet nieuw en is ook volstrekt logisch.”

Integrale aanpak

Avans kiest bewust voor een integrale aanpak als het gaat om de (digitale) transformatie van het onderwijs. Met integraal wordt bedoeld: Avans breed. We flexibilisering het onderwijs zodat onze studenten 25% vrije keuzeruimte hebben gedurende hun studie bij Avans. Om Avans breed te flexibiliseren, is de standaardisatie aan de achterkant hard nodig. Dat doen we dus integraal, zodat de student ook echt Avans breed kan bewegen.

Juist bij deze aanpak is het van belang om te blijven investeren in de menselijke kant van het verhaal. Zonder de doelen uit het oog te verliezen. Deze 2 zaken in balans houden is een grote uitdaging. Toch gelooft Sarah 100 procent in deze aanpak. Avans heeft een sterke opvatting en neemt een zeker risico met deze integrale aanpak. “Er zijn natuurlijk stemmen die opgaan dat studenten hier niet op zitten te wachten. Of dat studenten die vrije keuze niet kunnen maken. Ze zijn er nog niet klaar voor en krijgen er keuzestress van. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat dit de toekomst is. Maar de tijd zal het uiteraard echt leren, en wij maken hoe dan ook in deze reis heel veel leermomenten mee.

"Wij hebben de onderwijskwaliteit, die sterke opvatting en ook een solide financiële positie"

Sarah Wilton , Lid van het College van Bestuur

Maar 1 ding is volgens Sarah zeker: als 1 hogeschool dit kan realiseren, dan is het Avans. Iets wat tijdens EDUtech niet onbelicht is gebleven. “Bij ons werken betrokken en bevlogen mensen. Wij hebben de onderwijskwaliteit, die sterke opvatting en ook een solide financiële positie. Wij hebben samen goed de tijd genomen om tot Ambitie 2025 te komen en zijn het aan onze stand verplicht om integraal met modulair onderwijs bezig te zijn. Maar het is zeker niet de weg met de minste weerstand, dat weten we.”

Samenwerking

Avans mag trots zijn op de positie die zij heeft als voorloper op het gebied van modulair onderwijs en de daarvoor nodige digitale transformatie. Toch is er wat Sarah betreft in de sector ook nog werk aan de winkel, met name op het gebied van samenwerkingen. Een nadeel van voorloper zijn, is dat je last hebt van de wet van de remmende voorsprong. “Er zijn nog beperkte prikkels in het hoger onderwijssysteem om meer samenwerking te faciliteren. Of sterker nog, minder vrijblijvend te maken”, vertelt Sarah. “We moeten samen meer onderhandelingsruimte en marktmacht creëren op het gebied van EdTech en digitale transformatie, ook richting grote partijen. Voor Microsoft zijn wij maar een kleine hogeschool. Als universiteiten en hogescholen zich verenigen zijn we veel groter en kunnen we op basis van gelijkwaardigheid allianties met elkaar aangaan – alleen dan.”

Het doel van Sarahs deelname aan EDUtech was meer te weten komen over eventuele samenwerkingen die buitenlandse onderwijsinstellingen hebben en inzicht krijgen in wat tech te bieden heeft. En hoe we als Avans onze eigen waarden hierin kunnen borgen. “Ik stond daar niet om Ambitie 2025 te verkopen, maar om te vertellen over onze ervaringen en integrale aanpak. Om een oproep te doen voor samenwerking. En dat is gelukt.”