Microcredentials in het Hoger Onderwijs

Vanaf oktober 2021 is de pilot ‘Microcredentials in het Hoger Onderwijs’ gestart. Een groot projectteam van de Academie voor Deeltijd (AVD) neemt samen met 32 andere hogescholen en universiteiten in Nederland deel aan deze landelijke pilot.

Wendbare professionals - Wasilie Janssen

Het uiteindelijke doel van deze landelijke pilot is om onderwijs met een kleinere omvang een duidelijke en herkenbare waarde te laten krijgen in het certificatenstelsel. Denk hierbij aan een op zichzelf staande module of keuzevak. Op dezelfde wijze zoals je nu een officieel getuigschrift ontvangt met het succesvol afronden van een Bachelor, Master, Associate Degree of PhD. In de toekomst zijn er dan individuele, kleine(re) delen onderwijs waar studenten en/of professionals een getuigschrift voor kunnen krijgen, en die zij kunnen uitwisselen en stapelen.

Voor Avans sluit dit perfect aan bij onze ambitie van flexibel en modulair onderwijs. De keuze om de pilot bij deze academie te starten is natuurlijk een heel logische. Uit de eerste landelijke overleggen blijkt ook, dat de manier waarop het huidige onderwijs bij deze academie is ingericht, goed aansluit. De AVD rolt de pilot nu eerst uit met een kleine, specifiek geselecteerde groep professionals die een onbekostigde deeltijdstudie volgen.

Projectteam

Met de andere 32 deelnemers van de pilot gaat het projectteam van Avans komend jaar invulling geven aan het concept Microcredentials en de diverse praktische, technische, juridische en inhoudelijke vragen uitwerken. Dit projectteam van AVD is behoorlijk groot en elke relevante geleding is erin vertegenwoordigd. Daar zijn we erg blij mee. Zo zijn afgevaardigden van de toetscommissie, opleidingscommissie, examencommissie, studieadviseur, studiebegeleider, osiris-coördinator, kwaliteit, IT en backoffice aangesloten. En daarnaast Avans diensten zoals het Leer- en Innovatiecentrum, de Diensteenheid ICT en Facilitait, en Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie (DFS). Uiteraard om zoveel mogelijk van elkaar te leren en samen te onderzoeken hoe Microcredentials voor Avans een waardevolle toevoeging kunnen zijn.

Academie voor Deeltijd

Binnen deze academie zijn er nu 11 curriculumcommissies met 31 geregistreerde opleidingen. Deze zijn ondergebracht in de sectoren Zorg en Welzijn, Economie en Management, Techniek en ICT. Ruim 4000 studenten en professionals volgen dit jaar een opleiding bij de AVD en de academie heeft daarnaast ruim 400 medewerkers. Het doel voor AVD is om in de toekomst per module een Microcredential te kunnen uitgeven. Het streven is om de eerste in januari 2022 uit te kunnen reiken. Daarnaast wordt in het hele proces bekeken hoe Microcredentials straks Avansbreed ingezet kunnen worden. Voor vragen over deze pilot kun je terecht bij: • Anja Kusters | Projectleider Microcredentials AVD