Grote rol voor onderzoek in Ambitie 2025

Kennis in ontwikkeling. Dat is de titel van de vernieuwde visie op praktijk gericht onderzoek & doorwerking. Een visie die in mei van dit jaar groen licht kreeg van zowel het College van Bestuur, de AMR en de Raad van Toezicht van Avans. Goed nieuws, want daarmee krijgt praktijkgericht onderzoek de aandacht die het verdient.

De ambitie is om van Avans een kennisinstelling te maken. Op de themapagina Onderzoek nemen we je mee in waar we nu staan, hoe we ons organiseren en wat we de komende periode met elkaar willen bereiken.