Avans werkt aan nieuw onderwijsmodel

Avans Hogeschool werkt aan een nieuw onderwijsmodel die het mogelijk maakt voor studenten om hun eigen leerroute te bepalen. Het model past in de Ambitie 2025, waar we bewegen van aanbodgericht naar vraaggestuurd onderwijs.

Student met boek en laptop.

Om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke vraag naar meer veerkrachtige en wendbare professionals is 1 van onze doelen in Ambitie 2025 het creëren van meer keuzevrijheid voor studenten om hun eigen leerroute te kunnen bepalen. Om dit te realiseren is het nodig een nieuw onderwijsmodel te ontwikkelen dat flexibel onderwijs mogelijk maakt.

Magazine

In december 2020 zijn de kaders voor dit nieuwe onderwijsmodel van Avans vastgesteld door de Avans Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur. Omdat we ook begrijpen dat in deze coronatijd veel tijd en energie uitgaan naar het onderwijs en de studenten, hebben we de belangrijkste kaders en veelgestelde vragen en antwoorden over dit nieuwe model daarom voor je samengevat in een magazine.

Onderwijsmodel magazine

Vrije keuzeruimte

De belangrijkste verandering in het nieuwe onderwijsmodel is dat we over opleidingen heen organisatieafspraken maken hoe we samen de komende jaren ons onderwijs flexibel kunnen ontwikkelen, organiseren en vormgeven. Hierdoor bieden we onze studenten straks 25% vrije keuzeruimte en interdisciplinaire modules.

Goed om te weten is dat op dit moment nog gewerkt wordt aan de implementatie-aanpak. We informeren je zodra hier meer over bekend is. Mocht je na het lezen van dit magazine nog vragen hebben, stel ze gerust aan Pauline Kamphorst, je academie of Frank Vriens van het projectteam Onderwijsmodel.