Ambitie 2025 is bekend; hoe we er gaan komen nog niet

Dit najaar deden we een onderzoek bij het Avans-panel naar de beleving van en communicatie over de Ambitie 2025. Hierop kwam een goede respons. 256 medewerkers hebben gereageerd en dat is 41% van de aangeschreven Panelleden. Hieronder een korte samenvatting van de resultaten.

Resultaten

Het merendeel van de bevraagde medewerkers is op de hoogte van de ambitie en enthousiast om ermee aan de slag te gaan, ondanks de sterke invloed van corona op ons werk. Dankzij de pandemie is onze aandacht natuurlijk minder gericht op de Ambitie 2025 en hebben we er minder over gecommuniceerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat de richting van de ambitie duidelijk is. De vragen die medewerkers vooral bezighouden zijn ‘hoe we daar dan gaan komen’ en ‘wat we daarvoor gaan doen’. Het blijkt belangrijk om deze stap naar concrete invulling te zetten.

Behoeften

Medewerkers hebben behoefte aan ondersteuning bij het implementeren van de ambitie binnen het eigen team of de opleiding. Bij de aangegeven behoeften zijn “tijd en capaciteit” en “overzicht en prioritering” regelmatig genoemd, bijvoorbeeld:

  • 68% van de bevraagde medewerkers geeft aan behoefte te hebben aan een overzicht van alle lopende projecten inclusief een planning.

  • De helft van de respondenten heeft behoefte aan een gefaciliteerde toolkit en/of sessies om met elkaar de consequenties van de kaders, afspraken, randvoorwaarden en mijlpaalmomenten voor de opleiding/team in beeld te brengen en om te zetten naar eigen plannen.

Communicatie

De respondenten zien de communicatiemiddelen vooral via iAvans en vinden dat deze positief bijdragen aan het begrijpen, doorvertellen van en enthousiasmeren voor de ambitie. Als suggestie voor ontbrekende communicatiekanalen geven medewerkers aan dat zij graag zien dat hun directie meer richting geeft aan het te volgen pad. Bijvoorbeeld door aan te sluiten in teambijeenkomsten en daarbij enthousiasme te tonen voor het aan de slag gaan met de Ambitie. Ook noemen ze een nieuwsbrief.

Hoe nu verder?

Lennart Nooij, Hogeschoolsecretaris: “Het beeld dat het onderzoek oplevert is zoals verwacht. Corona heeft impact gehad op onze organisatie. Zo ook op de ambitie en de communicatie erover. Goed om te zien dat voor medewerkers de richting van de ambitieplannen helder is en dat ze vragen om tooling om er daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen gaan. We begrijpen de behoefte aan meer duidelijkheid. Nog niet alles is op dit moment helder.”

“Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om inhoudelijke afspraken, kaders en randvoorwaarden concreter te maken. Een aantal kaders is af en we werken aan de implementatiestrategie. De resultaten uit dit onderzoek geven belangrijke input voor die implementatie. En die gaan we natuurlijk ook samen vormgeven, zoals we ook samen aan de totstandkoming van de ambitie werkten. Bij die implementatie houden we nadrukkelijk rekening met de gevolgen van corona en wat we als organisatie aan kunnen. En natuurlijk ook met de geleerde lessen van corona.”  

Stap naar implementatie

De komende periode werken we nog aan een overall implementatiestrategie en -plan. Beide items liggen er naar verwachting eind Q1 2021. Een plan met zogenaamde spelregels (zoals afspraken, kaders, randvoorwaarden, volgordelijkheid en mijlpaalmomenten), met de financiële implicaties, een risicoanalyse en de governance. In de tussentijd zullen directies al verkennende gesprekken starten en hun medewerkers betrekken bij de verdere uitwerking van inhoudelijke keuzes, zoals voor het onderwijs- en organisatiemodel. Bovendien werven we een transitiedirecteur die de implementatie van de Ambitie vanaf 2021 in goede banen zal leiden.

BijAvans.nl

Daarnaast plaatsen we vanaf januari 2021 alle informatie rondom de Ambitie 2025 in samenhang op 1 platform; www.bijAvans.nl. Hier staat dan alle beschikbare en benodigde informatie over de ambitie. Zoals per bouwblok (thema) een overzicht van de ambitieprojecten, met bijbehorende informatie, nieuws, ervaringen, documenten en veelgestelde vragen en antwoorden.