Ambitie 2025: Implementatieplan gereed en bouwteamleiders aangesteld

Het implementatieplan voor Ambitie 2025 is gereed. Het College van Bestuur nam het (voorgenomen) besluit om dit vast te stellen. Dit plan ligt nu ter instemming voor bij de Avans Medezeggenschapsraad en ook de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd. Tijdens de onderwijsdag op 15 april meldde Paul Rüpp het al: de bouwteamleiders voor de bouwteams zijn bekend.

Het implementatieplan

Het implementatieplan geeft onze Avans-organisatie richting, duiding en houvast voor het waarmaken van de Ambitie 2025. Het bevat geen blauwdruk of gedetailleerde planning. Het schetst vooral het proces van denken, doen, evalueren en weer vooruitkijken. We gaan samen lerend op weg. Met verschillende snelheden en behoeften. Waarbij we ervoor zorgen dat alle opleidingen en medewerkers het einddoel bereiken, uiterlijk in 2025. Het plan wordt nu geredigeerd, opgemaakt en vertaald naar het Engels. Zodra deze versies beschikbaar zijn, delen we die uiteraard ook. Ben je nieuwsgierig naar een korte impressie van het implementatieplan? Bekijk dan de animatie.

Wie zijn onze bouwteamleiders?

Elk ambitiethema krijgt een eigen bouwteam: dus voor onderwijs, co-creatie, organisatie en tech & data. De volgende bouwteamleiders zijn bekend:

Pauline Kamphorst: bouwteam Onderwijs
Pauline Kamphorst

In dit bouwteam komen de volgende onderwerpen samen: onderwijsmodel, onderwijsinnovatie, professionalisering en informatievoorziening.

Pauline: “Groot denken, klein beginnen en vooral ook gewoon beginnen: in pilots of experimenten met leervragen vanuit het onderwijsmodel en de opleidingen aan de slag en zo wat werkt verder uitrollen en wat niet werkt aanpassen. Met de visie steeds voor ogen.”

Clemens van den Broek: bouwteam Co-creatie

Clemens van den Broek

Voor het bouwteam Co-creatie moeten we de visie, kaders, randvoorwaarden en afspraken nog vaststellen. Naar verwachting is dat rond de zomer. Voor de andere 3 thema’s gebeurde dit al. Tot die tijd sluit Clemens van den Broek aan bij de bouwteamleiders.

Clemens: "Dream it, believe it, achieve it." De bouwteamleiders formeren de komende periode hun bouwteams en bereiden samen met de academies, expertisecentra en diensten de volgende fase voor zodat we met een gedeeld, ambitieus en tegelijkertijd ook realistisch plan in september van start gaan.

Adea van Doorn: bouwteam Organisatie

Adea van Doorn

In dit bouwteam komen de volgende onderwerpen samen: organisatieontwikkeling en zelforganiserende teams, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering, professionalisering en informatievoorziening.

Adea: “We bouwen aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel zo goed mogelijk ondersteunt en onderzoek vanuit de visie mogelijk maakt. Dat betekent dat onze organisatie gaat veranderen en dat vraagt van ons bouwteam dat we heldere, behapbare stappen formuleren. Stappen die qua tempo en ambitie aansluiten bij wat er nog meer bij Avans gebeurt.”

Gerdinand Bosch: bouwteam Tech & Data

Gerdinand Bosch

In dit bouwteam komen de volgende onderwerpen samen: visie op data, Avans Informatievoorziening (IVA) en Artificial Intelligence (AI). Daarnaast staat dit bouwblok ten dienste van de overige bouwblokken via het Value4Education model.

Gerdinand: "Technologie en data staan in het onderwijs ten dienste van de student, docent en onderzoeker. Hoe? Dat leren we ‘al doende’ en altijd in samenspraak met de andere bouwteams. Daar waar het bij onze missie en ambitie past blijven we ons continu ontwikkelen. Zo dragen wij als bouwteam positief bij aan de waarde die Avans levert aan de maatschappij.”

Transitieteam versterkt

Eric Pardon en Sabine van Gent zijn aan het transitieteam toegevoegd als vertegenwoordigers namens de directieleden. Zij adviseren over het contact met de directies en ondernemen acties om het gezamenlijke doel en draagvlak te bevorderen.

FAQ implementatie-plan en bouwteams

Tijdens de Onderwijsdag stelden medewerkers vragen over het implementatieplan aan het College van Bestuur en Angele Loomans, transitiedirecteur a.i. We zetten hieronder de top 3 op een rij. Uiteraard delen we ook de andere gestelde vragen en antwoorden, zodra deze zijn uitgewerkt.