Voordelen van digitaal toetsen

Diverse analysemogelijkheden, tijdwinst en een hogere toetskwaliteit. De voordelen van digitaal toetsen zijn talloos.

Julian Ramakers ATGM docent en betrokken bij digitaal toetsen

Docent en key-user Julian Ramakers is als docent betrokken bij ATGM. Zij werkt inmiddels ruim 3 jaar met RemindoToets, het systeem waarin Avans digitaal toetst, en begeleidt collega’s die nieuwsgierig zijn naar het platform. Bovendien houdt ze zich bezig met de ontwikkeling ervan. Als key user van Avans wordt ze door de leverancier van RemindoToets betrokken bij het testen van bestaande en nieuwe mogelijkheden. “Binnen ATGM werken inmiddels zo’n 60 van de 130 medewerkers met RemindoToets en dat aantal breidt zich langzaam uit”, vertelt ze. Volgens de docent komt dat door enthousiaste verhalen van gebruikers. “Zo moet het ook gaan. Ik zal nooit tegen een collega zeggen: jij moet dit leren. Dat roept alleen maar weerstand op. Ik laat liever de voordelen zien.”

Grote database

RemindoToets is een platform voor het maken, beheren en afnemen van toetsen. Hiermee kun je zowel digitale toetsen als toetsen op papier genereren. Hoe langer je ermee werkt, hoe groter de database met vragen en de opgeslagen toetsen en antwoorden wordt. Omdat antwoordmodellen ook in RemindoToets staan, kent het platform veel analysemogelijkheden. Julian geeft een voorbeeld. “Met digitaal toetsen zie je het meteen als een vraag door de meerderheid van de studenten fout wordt beantwoord. Dan kun je als docent nagaan waarom. Is dat onderwerp wel besproken in de les? Is die vraag helder geformuleerd?” Ook bevordert het platform de samenwerking tussen docenten en zelfs academies. Toetsen zijn namelijk ook door andere gebruikers in te zien. “Andere docenten plaatsen makkelijk opmerkingen bij toetsvragen. Tijdens een toets of inzage kunnen zelfs studenten dat doen. Dat komt de kwaliteit van de vragen ten goede.”

Tijdwinst

Een ander voordeel is dat digitaal toetsen zowel de student als docent minder tijd kost. “Typen gaat sneller dan schrijven, zeker voor de huidige generatie studenten. Bovendien kunnen zij digitaal makkelijker hun gedachten ordenen zonder dat dit doorgekraste tekst tot gevolg heeft.”   En die leesbare antwoorden maken nakijken minder tijdrovend. Julian: “Je hebt nooit meer het probleem van een onleesbaar handschrift. De kans op kwijtraken van een toets is miniem. En als je nakijkwerk wilt verdelen onder meerdere docenten heb je geen gedoe met het onderling uitwisselen van een stapel papier.” Een meerkeuzetoets nakijken is helemaal makkelijk: dat gaat automatisch. “En dat komt de nauwkeurigheid weer ten goede.”

Ontdekkingstocht

Soms ontkom je als docent echter niet aan een papieren toets. Als er niet genoeg PC’s beschikbaar zijn bijvoorbeeld. Of als een antwoord bestaat uit een tekening, berekening of een formule. Julian vermoedt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat dit ook kan. “Het is een relatief nieuw systeem dat volop in ontwikkeling is. Het is een ontdekkingstocht om alle mogelijkheden dat het platform biedt uit te zoeken.”