SWITCH over keuzes maken

In november 2020 startte het programma SWITCH, bedoeld voor studenten die gestopt zijn of twijfelen of ze de juiste studiekeuze hebben gemaakt. Nu, ruim 2 jaar later, kan het thema keuzes maken veel breder worden getrokken dan alleen het programma SWITCH. Door de ontwikkelingen binnen Avans wordt keuzes maken voor alle studenten binnen Avans steeds relevanter.

SWITCH is onderdeel van Avans Extra. In 6 weken gaan groepjes met minimaal 8 en maximaal 12 studenten samen aan de slag om te achterhalen waar hun drijfveren liggen. Waar liggen je talenten, waar ben je goed in, waar ga je van ‘aan’? Joyce Visée is vanaf de start betrokken als SWITCH-trainer: “Het idee lag al langer op de plank om iets aan te bieden aan de stoppers die we jaarlijks zien bij Avans. In september 2020 nam dit een vlucht door budget dat vrijkwam vanuit de Ambitie 2025 met studentenwelzijn als belangrijke pijler. Binnen 2 maanden is het programma opgetuigd met 5 trainers en konden we met 25 studenten de eerste groepen starten.”

Diversiteit brengt dynamiek

Er is flink opgeschaald in de afgelopen 2 jaar. Nu werken er 8 coaches samen en draaien de SWITCH-groepen het gehele studiejaar door in Den Bosch, Breda en sinds dit studiejaar ook in Tilburg. Omdat de bekendheid van SWITCH groter is geworden en steeds meer studenten doorverwezen worden door docentcoaches, SLB'ers, studieadviseurs of decanen stijgen de aanmeldingen flink. Sherida Heilbron werkt sinds september 2021 mee binnen het programma. Zij vindt de diversiteit binnen de groep het meest bijzondere aspect van SWITCH.

Sherida Heilbron SWITCH

“Je bent trainer van de groep, maar je draagt het proces samen. De diversiteit van de groep brengt een bepaalde dynamiek. De studenten leren van elkaar. Als trainer is het geen kwestie van zenden, maar interactief bezig zijn, studenten uitnodigen om samen aan de slag te gaan. Iedereen is vrij om vragen te stellen en elkaar te leren kennen. Verschillen tussen studenten kunnen groot zijn, soms zelfs haaks op elkaar staan. Waar studenten Social Work het gewend zijn te reflecteren en zich uit te spreken binnen hun opleiding, kan dat voor een student met een technische studie heel anders zijn.” Ook Joyce ervaart dit binnen haar groepen: “Je legt in de eerste sessie een belangrijke basisveiligheid voor de weken die volgen. Wat ik terugkrijg uit mijn groepen is dat de SWITCH-momenten worden ervaren als een fijn samenkomen. Studenten komen iets halen en willen graag samen op dit thema verder werken. Wanneer studenten voelen dat ze ruimte krijgen, zichzelf kunnen zijn en bewuster worden van hun eigen gedachtes, gedrag en keuzes, prikkelt dat elkaar. Mooi om te zien in de dynamiek.”

Keuzes bespreken in het voorportaal

De kracht zit hem in het onderling spiegelen naar elkaar en vooral: bewuster keuzes maken vanuit wie je zelf bent. Joyce: “De meeste studenten die we zien in SWITCH ontdekken voor het eerst - tijdens een studie, binnen de Avansmuren - meer over zichzelf. Wie ze zijn, waar ze goed in zijn en vooral: waarvan het vuurtje aangaat. Hoe mooi zou het zijn als je op deze jonge leeftijd, naast het inhoudelijke stuk van je opleiding ook les krijgt over andere, net zo belangrijke zaken naast studie en werk? Je eigen welzijn, jouw interesses en keuzes die je in je leven maakt. En hoe je hier een fijne balans in vindt en houdt.”

"Bewuster keuzes maken vanuit wie je zelf bent"

Joyce Visée, SWITCH-trainer

En die aandacht voor bewustwording en keuzes maken zien Sherida en Joyce idealiter ook eerder terug op het pad van de student, liefst in de periode tussen de eindexamens en de start bij Avans in september. “Je hebt in de tussenliggende periode zo veel mogelijkheden om een groep studenten bij elkaar te krijgen, die zich al ingeschreven hebben, om te spreken over keuzes. En dan is het thema niet twijfel, maar of jouw gemaakte studiekeuze passend is bij wie je bent, waar je goed in bent en past bij jouw manier van leren. Of dit matcht met het curriculum en de vakken in de opleiding die je gekozen hebt.”

Speerpunt keuzes maken

Het modulair onderwijs biedt straks kansen, maar ook uitdagingen en steeds meer keuzemogelijkheden. Sherida en Joyce zien bewustwording en gedegen keuzes kunnen maken als een steeds belangrijker speerpunt binnen het onderwijs. “Keuzevrijheid met modulair onderwijs kan heerlijk zijn mits je helder hebt op welk vlak je je wilt verbreden of verdiepen. Dan kan het een hele mooie toevoeging zijn aan je studie”, zegt Joyce. “Je neemt deze bewustwording zeker ook mee na je tijd bij Avans en bij het kiezen van je functie. Als iemand weerbaar is en weet: wat wil ik en waar liggen mijn grenzen, durf ik te onderhandelen, durf ik nee te zeggen, dan leveren wij een stevig persoon af. Een student met naast een diploma ook mensontwikkeling. Dat is onze missie, daar worden wij blij van. Een soort duaal leerproces: vakken, maar ook een persoonlijk ontwikkelingsstuk, dat kan niet zonder elkaar”, meent Sherida.

Toekomst

Waar de ambities eerst nog lagen in naamsbekendheid en opschaling, liggen de ambities van Sherida en Joyce nu ook in het samen optrekken met de ontwikkelingen binnen Ambitie 2025. Het gaat dan met name over weten wat je wilt in het kader van modulair onderwijs, je stage, je minor en je afstuderen, zodat je je pad beter uit kunt stippelen. Maar zeker al vanaf jaar 1 geldt: ook al heb je een keuze gemaakt, blijf erbij stilstaan, ook verderop in je studie.

Joyce Visée

Joyce: "Nu er allerlei blauwdrukontwikkelteams actief zijn, doen we graag een oproep: we denken graag mee en geven graag advies over wat passend is voor de opleiding. Er is veel aanbod en veel mogelijk. Maak er gebruik van!"

Sherida eindigt met een wens: “Nu is het momentum om samen op te trekken. Het duale stuk, het persoonlijke ontwikkelingsstuk naast het onderwijscurriculum. Begeleiding en ondersteuning in bewustwording en keuzes maken is gewoon een vak en zou in het standaard curriculum opgenomen moeten zijn. Wij horen dit terug in gesprekken met studenten: deze trainingen zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn, om stil te blijven staan bij de gemaakte keuzes en of deze nog kloppen.”

Beluister meer over SWITCH in de podcast