Studentenwelzijn in het vizier

Madelon van Wensen maakte een jaar geleden de overstap van docent naar studieadviseur. “Ik kreeg meteen een som subsidiegeld om te besteden aan het welzijn van studenten”, vertelt ze. “Als studieadviseur kreeg ik de taak om het NPO-geld in te gaan zetten voor studentenwelzijn. NPO is het Nationaal Programma Onderwijs, een niet structureel investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor studenten op te vangen. Dat kreeg iedere hogeschool en bij ons elke academie.”

In balans

“Dat het welzijn van studenten belangrijk is, is bekend. Avans zet daar ook stappen in.” Een goede zaak, vindt Madelon. “Persoonlijk vind ik dat als studenten in balans zijn, zij ook veerkrachtig genoeg zijn om productief met hun opleiding aan de slag te gaan en wendbaar genoeg zijn om hun studie tot een succes te maken. Als zij uit balans zijn op mentaal, sociaal, fysiek of cognitief vlak, is er geen sprake meer van ‘gezonde stress’ voor bijvoorbeeld een toets of stage.”

“Als studenten niet lekker in hun vel zitten, heeft dat effect op hun wendbaarheid en veerkracht"

Madelon van Wensen, Studieadviseur

“Als studenten niet lekker in hun vel zitten, heeft dat effect op hun wendbaarheid en veerkracht, op de verbinding met school, op het zelfvertrouwen en op het zelfbeeld. En daarin heb ik als studieadviseur een belangrijke rol, om de studievoortgang te monitoren en signalen op te vangen zodra het niet lekker loopt. Waar lopen studenten tegenaan, welke knelpunten signaleer ik en welke interventies kan ik inzetten?”

Stress en burn-outklachten

“Een groot aantal studenten heeft last van stress en burn-outklachten. Tijdens corona waren zij natuurlijk veel thuis”, weet Madelon. “Ze hadden daardoor weinig sociale contacten en zaten vaak op Netflix en social media. Of ze waren aan het gamen. Er was te weinig verbinding met school, want alles gebeurde achter een beeldscherm. Dat was voor mij ook wel schakelen. Zo had ik ook online gesprekken met ze. Dan heb je soms studenten huilend achter het beeldscherm. Ik vind dat moeilijk en onpersoonlijk. En nu zitten we in de periode na corona: alles is weer mogelijk, mag en kan weer: een bijbaantje, school, sport en veel sociale contacten. Studenten worden overprikkeld en raken het overzicht kwijt.”

"Als je in het vizier hebt wat er gebeurt, kun je bepaalde zaken verbeteren of in gang zetten"

Madelon van Wensen, Studieadviseur

“Ik denk overigens dat ook andere zaken dan corona een grote rol spelen, zoals social media, hoge verwachtingen, prestatiedruk en drugsgebruik. Onder deze generatie jongeren is drugsgebruik genormaliseerd. Het is erg schrikken als je in de klas studenten hoort praten over waar ze goede pillen kunnen halen. Ook andere verslavingen zie je toenemen, zoals gokken en alcoholgebruik. Het is echt een zorgelijke groep, dan moet je als studieadviseur of studieloopbaanbegeleider goed in het vizier hebben wat er gebeurt.”

Interventies

“Als je dat in het vizier hebt, kun je bepaalde zaken verbeteren of in gang zetten. En daar zag ik wel een uitdaging in. Vanuit mijn rol als NPO-coördinator keek ik welke interventies we kunnen inzetten om studenten weer op weg te helpen.” Dat deed Madelon niet alleen. “Samen met studieloopbaanbegeleiders en deelnemers van de regiecirkel Student in Beeld hebben we van alles georganiseerd.”

“Zoek de verbinding met anderen, ook buiten de grenzen van je eigen academie"

Madelon van Wensen, Studieadviseur

“Zoals inloopmomenten voor studenten die dreigen van school te moeten, omdat ze geen 52 studiepunten hebben gehaald. Een Back on Track/Stay on Track-training voor langstudeerders en studenten die tegen bepaalde thema’s aanlopen zoals faalangst, stress-gerelateerde klachten, perfectionisme, motivatieverlies en work(studie)life balance. Een training gericht op intervisie, gecombineerd met fysieke oefeningen. En peercoaching voor studenten die eens met een medestudent van gedachten willen wisselen. Ook zochten we contact met de studentenvereniging om samen op te trekken waar het gaat om behoeftes en verlangens van studenten. En natuurlijk was er ook tijd voor gezelligheid. Zo organiseerden we een barbecue.”

De kunst van het begeleiden

Madelon wil haar collega’s bij Avans graag iets meegeven. “Zoek de verbinding met anderen, ook buiten de grenzen van je eigen academie. Ik zie dat er allemaal eilandjes zijn bij Avans en daar ben ik een beetje allergisch voor. We hebben allemaal hetzelfde doel, samen moeten we het doen. Je kunt van elkaar leren en elkaar inspireren. Ervaringen delen en gewoon zelf in beweging komen. En nieuwsgierig zijn naar anderen.”

"Ik ben voorstander van een studentenpsycholoog binnen Avans"

Madelon van Wensen, Studieadviseur

“Dat doe je bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een bijeenkomst van Student Support, bij het platform Studentenbegeleiding en bij een community binnen teams, gericht op jouw discipline of expertise. Of je neemt deel aan een workshop, bijvoorbeeld ‘De kunst van het begeleiden’. Een training om studenten beter te kunnen begeleiden en waar ik persoonlijk veel aan heb gehad. Je leert dan echt te reflecteren op je eigen gedrag. Want soms is het lastig om je eigen grenzen te bewaken.”

“Je kunt meegaan met het verhaal van de student, maar ergens houdt het op. Je kunt nou eenmaal niet op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Hoe graag je dat ook zou willen. Soms voel ik me machteloos dat we studenten niet nog verder op weg kunnen helpen. Daarom zou ik in het kader van studentenwelzijn een voorstander zijn van een studentenpsycholoog binnen Avans”, besluit Madelon.