Praktijkgericht onderzoek als aanjager van innovatie

“Een theoretische basis is nodig. Daarna moeten we de schoolbanken uit en de praktijk in. Zoals benoemd bij co-creatie in het ambitieplan, streven we bij Avans naar praktische samenwerkingen”, zegt lector Daniël Telgen van lectoraat Robotisering en Sensoring van Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI). “Techniek wordt complexer en het onderwijs moet dat bijbenen. Maar die toenemende complexiteit komt niet door veranderende technieken, maar door de integratie daarvan en het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden.”

“Je hoort vaak: de techniek gaat snel. Wat we nu leren is later niet meer relevant”, zegt lector Daniël Telgen van Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI). “Daar ben ik het absoluut niet mee eens. De technieken die we nu gebruiken bestaan al zo’n 40 jaar: artificial intelligence (AI) is hot, maar was in 1956 al een onderzoeksrichting. Nieuw is de integratie tussen bijvoorbeeld computers en kleine sensoren, de digitalisering met de bijbehorende infrastructuur. Iets wat steeds sneller en voordeliger gaat. Van fundamenteel onderzoek gaan we door deze ontwikkelingen naar toepassingsgericht onderzoek.” Hij benadrukt in dat licht het belang van praktijkgericht onderzoek en onderwijs, zoals vanaf januari 2021 bij Gate2 in Rijen in de Cyber Physical Factory (CPF) gaat gebeuren.

Daniel Telgen Co-creatie

Toepassingsmogelijkheden

Telgen legt uit: “Er ontstaan nieuwe toepassingen op een heel ander niveau van al lang bestaande technologieën, doordat die technologieën goedkoper zijn geworden en op allerlei manieren te combineren zijn. De sterkste groei van de innovatie zit hem nu in de toepassingsmogelijkheden. Hoe maak je het toepasbaar voor de burger, de maatschappij en het mkb. Hoe maak je ze volwassen genoeg voor gebruik. Een praktisch voorbeeld? De Tesla kan steeds beter zelf rijden en de fundamentele techniek daarvoor bestond al jaren, maar we hebben nu genoeg data en infrastructuur en het is betaalbaar genoeg om er een volgroeid product van te maken.”

Innovatie aanjagen

Sinds anderhalf jaar is Telgen lector bij Avans en het aanjagen van innovatie is een speerpunt in zijn werk. “Bij ETI bedenken we programmalijnen op het snijvlak van mens en technologie. Dan kijk ik hoe dat matcht binnen mijn netwerk, met bedrijven en onderwijs in bijvoorbeeld de richting predictive maintenance. We zoeken naar samenhang. Hoe kunnen we helpen met techniek om nieuwe dingen mogelijk te maken die echt duurzaam bijdragen aan de maatschappij.” Dat doet hij niet alleen. “Het is ongekend, de toepassingen die we nu kunnen maken. Maar om als expertisecentrum en als onderwijs daarin mee te gaan, hebben we partners nodig. Voor de financiering, maar ook het werkveld is nodig om uitdagende projecten aan te leveren en kennis te delen. En zo ontstaan projecten als de techhubs op Gate2.”

“De behoeften in de westerse maatschappij zijn afhankelijk geworden van technische ondersteuning”, zegt Telgen. Hij noemt een rijtje op: water, voedsel, geld, energie, materialen, logistiek, je huis. Dat heeft ook impact op het onderwijs. Op hoe studenten moeten leren hoe ze al die technieken samenbrengen en welke nieuwe mogelijkheden er zijn. “We hebben veel meer multidisciplinariteit nodig en dat doen we in praktijkgericht onderzoek. In een machine zitten mechanische onderdelen, elektrotechniek, sensoriek. En er zit ook interactie met de mens in, design en software, ethische vraagstukken: wat mag wel en wat mag niet. Er komen heel veel dingen in samen.” Hij ziet praktijkgericht onderzoek als middel om binnen het onderwijs de innovatie aan te jagen en creativiteit toe te voegen.

Kruisbestuiving

De lector ziet Gate2 als een ecosysteem waar verschillende fieldlabs of techhubs zitten en waar onderwijs- en onderzoekinstellingen, mkb’ers en ook grotere bedrijven bij elkaar komen om te co-creëren. “Daar ontstaat kruisbestuiving. Daar kunnen we de regio helpen en inspireren we docenten en studenten met mooie praktijkopdrachten- en projecten. Dat gaan we in Gate2 verder vormgeven.”

De co-creatie tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid wordt ook wel triple helix genoemd. Naast partners als Midpoint Brabant, regionale overheid, Rabobank, FUJI, SBHO en ROC’s, zijn leveranciers als Festo BV ook mede-investeerder. Het project is een logisch vervolg op de minoren Smart Industry en Internet of Things die docent en mede-initiatiefnemer Olaf Crutzen geeft en sluit bovendien aan op de onderzoeksgebieden van lector Daniël Telgen van Expertisecentrum Technische Innovatie. Houd BijAvans in de gaten en blijf up-to-date over de weg naar co-creatie.