Positieve ervaring met surveillance op afstand

Sinds vorig jaar is Avans gestart met een pilot rondom online toetsen met surveillance op afstand. Deelnemende studenten maken dan een online Remindo-toets op een ‘eigen locatie’. Met behulp van een speciale plug-in in een browser kunnen surveillanten (achteraf) op afstand checken of dit volgens de geldende regels verloopt. De ervaringen tot nu toe zijn heel positief.

Persoonlijke begeleiding en technische ondersteuning

Projectleider Karin van Laarhoven: “Deelname aan de pilot is altijd op basis van vrijwilligheid en nadat de examencommissie toestemming heeft gegeven. Het is voor studenten geen verplichting. We hebben gemerkt, dat een aantal studenten het heel prettig vindt om op deze wijze een toets te maken. Inmiddels zijn er bij de drie deelnemende academies al ruim 1500 afnames geweest. Bij de toetsen zorgen we voor goede begeleiding en technische ondersteuning. Het is heel belangrijk, dat een docent en student weten wat het inhoudt om op deze manier een toets af te nemen dan wel te maken. We besteden hier dan ook veel tijd en aandacht aan. Daarnaast is veel aandacht voor de privacy van de deelnemende studenten. Onze Avans aanpak is persoonlijk en betrokken. Dat past bij ons en daarmee onderscheiden we ons ook. Ikzelf ben positief over de pilot. Dit plaatsonafhankelijk toetsen draagt bij aan inclusiviteit. We kunnen studenten die niet ter plekke kunnen deelnemen, toch een optie geven om mee te doen. En het kan helpen in het voorkomen van studievertraging, en speelt in op flexibiliteit en internationalisering. Zo hoeft bijvoorbeeld een student met een stage in het buitenland niet te wachten totdat hij/zij weer terug is in Nederland. ”

Toetsen vanuit Bulgarije

Student Ivan Kirilov maakte dit voorjaar vier online toetsen met surveillance op afstand. Vanuit zijn oude slaapkamer bij zijn ouders in Bulgarije. In verband met Covid kon Ivan namelijk niet naar Nederland reizen. Ivan: “Het was in het begin een beetje wennen, omdat het nieuw was. Maar het was heel fijn om vanuit een eigen ruimte deze toetsen te kunnen doen. Normaal zit je met veel studenten en de surveillanten in een ruimte. Een examen lijkt soms net een event. Thuis is het meer relaxed en kon ik me beter focussen. Ik werd niet afgeleid door anderen. Vooraf maakte ik een oefenexamen om het systeem uit te proberen en te kijken hoe het werkt. Dat is heel waardevol omdat je weet welke tools, zoals een rekenmachine, je waar moet vinden. De software is intuïtief en makkelijk te gebruiken. Er is veel goede uitleg en informatie te vinden. Eigenlijk voelde het als een normale toets. Het enige verschil is dat je camera aanstaat. Voor de rest is het niet echt anders dan een toets op school.” Ivan zou graag in de toekomst meer toetsen op deze wijze maken. "Het heeft echt toegevoegde waarde, is veilig en betrouwbaar. Er is nauwelijks kans op fraude en het is heel mooi, dat Avans op deze manier kon inspelen op situaties als covid. Voor mij een ontzettend fijne ervaring. Ook het werk dat er tot nu toe is ingestoken, is echt top. Hopelijk wordt er meer mee gedaan in de toekomst. Het past wat mij betreft bij Avans!”

Goed voorbereiden

Julian Ramakers is als docent van ATGM en projectlid betrokken bij de pilot. “Het is goed om te beseffen, dat er best wel wat bij komt kijken. Het is echt meer dan even ‘een schakelaartje omzetten'. Goede voorlichting, studenten informeren, persoonlijke benadering en een goed voorbereiding zijn essentieel. Zo'n pilot is een mooie manier om te ervaren wat werkt en wat niet. Voor sommige studenten kan het stress opleveren om een toets vanuit thuis te maken. Maar bij de meesten zagen we, dat als studenten eenmaal een keer een online toets met surveillance op afstand gedaan hadden, ze er later weer voor kozen. Maar het hoeft niet te werken voor elke student. Die keus blijft in deze pilot sowieso aan hen. Persoonlijk denk ik dat naar de toekomst toe een ‘opt-in’ optie aanbieden prima zou kunnen werken. Dat je de student keuzevrijheid biedt over hoe zij de toets willen maken. Dus wel op hetzelfde tijdstip, maar dan plaatsonafhankelijk. Nu dient de docent ook iets te regelen als studenten de toets niet bij kunnen wonen. Avans biedt naast de reguliere kansen nog best wat extra herkansingen, waarbij de docent dus een andere toets moet maken. Ik hoop, dat we dit kunnen blijven aanbieden voor bepaalde groepen studenten.”