Leerthema voor studentbegeleiding

Op 27 september werd het leerthema studentbegeleiding/studentenwelzijn gelanceerd. Hier vinden studentbegeleiders straks alles om studenten nog beter te kunnen begeleiden op thema's die voor hen relevant zijn en eigen skills te verbeteren terug op 1 plek. We gaan in gesprek met Learning en Development (L&D)-adviseur Dorien Meeuwis die de pagina heeft opgezet en adviseur Studentenwelzijn Mascha Lommertzen over het doel van dit leerthema.

Het leerlandschap in SharePoint is de plek waar je als medewerker terecht kunt als je wilt werken aan je ontwikkeling. In het leerlandschap vind je geordend in leerthema’s, onderwerpen die bijvoorbeeld in het kader van Ambitie 2025 belangrijk zijn of je verder helpen in je persoonlijke ontwikkeling. Per leerthema vind je een palet aan leermogelijkheden. Met deze leermogelijkheden willen we iedereen iets kunnen bieden dat aansluit bij zijn of haar persoonlijke ontwikkelbehoefte. Hierdoor is het voor medewerkers en teams gemakkelijker om antwoorden op leervragen te vinden.

In het kader van het thema Studentenwelzijn binnen Ambitie 2025 zijn verschillende projecten opgezet, waarvan het digitale leerthema voor studentbegeleiders er 1 is. Dorien: “Het professionaliseren van studentbegeleiding komt voort uit het thema studentenwelzijn en de vastgestelde kwaliteitsafspraken. Daarnaast is het leerlandschap 1 van de middelen die we inzetten om de beweging richting een lerende organisatie, als onderdeel van Ambitie 2025, te ondersteunen. Dit haakt in elkaar en werkt daarmee als een soort vliegwiel.”

“Er was al veel kennis, maar die wordt nu gebundeld"

Dorien Meeuwis, L&D-adviseur

Mascha vult haar aan: “Studentenwelzijn is 1 van de ambitieonderwerpen. Avans wil studenten begeleiden bij studie, loopbaanontwikkeling en professionele ontwikkeling, met aandacht voor het individuele welzijn. Voor deze 4 aspecten willen we binnen het leerthema aanbod hebben voor studentbegeleiders, waarmee het een belangrijke plek wordt waar je als studentbegeleider kunt zoeken als je jezelf wilt ontwikkelen en professionaliseren. Bij eigen ontwikkelvraagstukken, individueel, in groepsverband of digitaal, er zijn verschillende mogelijkheden.”

Kennis gebundeld

Wie gaat rondkijken in het leerthema, ziet nu nog de subthema’s studentenwelzijn en inclusief onderwijs, met daaronder verschillende leermogelijkheden. Van vragen stellen aan een expert, het volgen van een workshop tot een platform waar je met collega’s kunt experimenteren en sparren. Afhankelijk van je eigen leervraag zijn er vormen en middelen waarmee je kunt leren en ontwikkelen.

“Er was al veel kennis, maar die was veel meer verspreid. Nu wordt het gebundeld. Niet iedereen leert het beste van een training. En het ligt aan het moment. Soms heb je meer aan een video omdat je over 10 minuten in gesprek gaat met een student die altijd alles goed wil doen en zichzelf geen fouten gunt. Dan kun je geen weken wachten op een training, maar wil je direct een video bekijken waarin je wat meer leert over perfectionisme, of hoe je dit kunt aanvliegen. Het leerlandschap is enerzijds ingestoken vanuit ieder individu die op zijn eigen manier het beste leert en anderzijds vanuit de lerende organisatie Avans, waarbij er altijd informatie beschikbaar moet zijn en dus gefaciliteerd wordt”, vertelt Dorien.

"Nu zie je in 1 oogopslag wat er allemaal mogelijk is"

Mascha Lommertzen, Adviseur Studentenwelzijn

Groter keuzepalet op studentbegeleiding en welzijn

Naast de trainingen en fysieke workshops die voorheen bestonden, verschijnen straks ook filmpjes, infographics en e-learnings die bij nieuwe ontwikkelingen of inzichten aangepast worden. Naar behoefte komen er video’s over bepaalde onderwerpen, of worden trainingen vormgegeven als daar vraag naar is. Mascha: “Het keuzepalet is groter geworden. Je wist altijd al dat je bij Ontwikkelen@Avans terecht kon voor een training, of een gesprek. Maar nu zie je in 1 oogopslag wat er binnen dit thema allemaal mogelijk is, dat maakt het rijker dan het al was.”

Positief en relevant

Hoewel het leerthema studentbegeleiding pas net in de lucht is, zijn de reacties positief en lovend en schrijven mensen zich al veelvuldig in voor trainingen. Nu studentenwelzijn een onderdeel is binnen de blauwdrukontwikkeling en het welzijnsaspect verankerd en geborgd wordt binnen het curriculum, raakt het leerthema straks steeds relevanter. Ook komen er meer instrumenten, om in te zetten binnen het onderwijs.

Dorien: “De Welzijnsmonitor is een goed voorbeeld van hoe divers het aanbod kan zijn. Deze is ontwikkeld en in te zetten. In het leerthema is een filmpje te zien wat het is, hoe je hem kunt gebruiken, er zijn welzijnsthema’s met video’s die gelinkt zijn aan thema’s binnen de monitor. Een infographic maakt duidelijk hoe je de monitor kunt gebruiken. Als je student de Welzijnsmonitor heeft ingevuld en een vraag heeft over bijvoorbeeld perfectionisme, dan kun je allerlei video’s en informatie vinden over wat het is, meer kennis krijgen en daarmee kun je je student beter begeleiden. In de meest ideale situatie is het leerthema straks helemaal zo ingericht.”

“Het idee is dat alle ontwikkelvormen en het hele aanbod gericht op studentbegeleiding in het leerthema staat"

Mascha Lommertzen, Adviseur Studentenwelzijn

“Het idee is dat alle ontwikkelvormen en -aanbod gericht op studentbegeleiding in het leerthema staat. Een goed gevuld up-to-date leerthema, aansluitend bij onze ambities en de ontwikkelingen die er zijn. Denk aan corona. Studentbegeleiders hadden toen hele andere vragen, omdat er andere dingen leefden. Een leerthema kan daar goed op inspelen”, meent Mascha.

Oproep

Mascha en Dorien doen graag een oproep om vooral eens rond te kijken op het leerthema en met het aanbod aan de slag te gaan, met in het achterhoofd dat deze nog volop in ontwikkeling is. “We kunnen het samen vullen en uitbreiden en elkaar helpen. Het is iets dat blijft groeien, dus keer vooral regelmatig terug en geef het dan aan als je iets mist. Bijvoorbeeld als je met een interessant onderwerp of pilot bezig bent en deze terug wilt zien. Het digitale leerlandschap moet straks de gateway zijn naar al je leer- en ontwikkelvragen binnen Avans, waarvan het leerthema Studentbegeleiders er 1 is.”

Tips, suggesties en ideeën zijn altijd welkom en vragen kunnen gesteld worden via Dorien Meeuwis.

Ga naar dit leerthema

Bekijk hier ook andere leerthema's in het digitale leerlandschap die volop in beweging zijn