Laatste ontwikkelingen digitaal toetsen

Digitaal toetsen opstelling in het onderwijs

Grootschalig STEPPEN wordt voorbereid

Het kernteam digitaal toetsen is samen met vertegenwoordigers van Osiris en 2 academies druk bezig een eenduidige toets-procedure te ontwikkelen voor nieuwe eerstejaars studenten die in september 2020 gaan starten.

Allereerst moeten zij de hardware check uitvoeren op hun laptop. Voldoet de apparatuur dan kunnen ze zich inschrijven om op vaste momenten formatieve toetsen (deze toetsen geven student/docent inzicht in de voortgang van de student) te maken in Remindo. Op deze manier doen zij in een vroeg stadium ervaring op met Remindo en de STEP methode. Dit zal op latere momenten ten goede komen aan de digitale afname van summatieve toetsen (deze toetsen tellen mee in de beoordeling).

Het gebruik van multimedia in Remindo

De academie voor Sociale Studies (ASH) experimenteert op dit moment met het gebruik van verschillende media binnen Remindo. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een filmpje bij een vraag. Aan de ene kant biedt dit ontzettend veel mogelijkheden bij het (summatief) toetsen. Aan de andere kant vraagt dit ook veel meer van ons netwerk, van surveillanten en accessoires (bijvoorbeeld headsets). ASH hoopt hier binnenkort mee te beginnen!

Special Intrest Group (SIG) digitaal toetsen

Op 2 juni organiseert Surf een studiedag Overal en Authentiek Toetsen. De vraag naar digitale toetsen neemt toe en dwingt instellingen om keuzes te maken hoe zij op lange termijn toenemende aantallen toetsen kunnen blijven afnemen. Tegelijkertijd groeit het aantal opties voor digitale toetsafname-oplossingen ook gestaag en willen instellingen grootschalig authentiek toetsen met beroepssoftware. Instellingen moeten daarom voortdurend nieuwe keuzes maken over de inrichting van toets processen en techniek die daarvoor moet worden ingezet. Deze bijeenkomsten helpen je bij het maken van deze keuzes. Hierbij bouwen we voort op onze eerdere bijeenkomsten: “Online beveiligd toetsen binnen nu en 5 jaar.” en “Naar een inrichtingsmodel voor flexibele en veilige toetsafname”.