Digitaal toetsen in Avans stijl

Het kernteam Digitaal Toetsen – onderdeel van de digitaliseringstrajecten binnen Avans – heeft dit jaar door corona behoorlijk wat op zijn spreekwoordelijke bordje gekregen. Veel processen zijn in een stroomversnelling gekomen. Denk aan het fors toenemende gebruik van het digitaal toetssysteem Remindo. Maar ook het inspelen op andere behoeftes en ontwikkelingen vraagt aandacht van het kernteam. Want op het vlak van online proctoring gebeurde landelijk veel en snel, soms met negatieve publiciteit. Gelukkig is er één essentiële gedachte bij Avans. We doen het zoals het past bij ons. Zorgvuldig. Samen. In stapjes. En zo werken we samen aan een goede, betrouwbare werkwijze voor digitaal toetsen.

Collegezaal leeg
  • Tags Technologie & Data

Karin van Laarhoven – projectleider Digitaal Toetsen - startte begin april bij Avans, midden in het coronatijdperk. “Een bijzondere en vreemde periode. Ik leerde mijn team en collega’s kennen vanachter een scherm. Verre van ideaal natuurlijk. Gelukkig werd ik fantastisch opgevangen en voelde ik me al snel thuis. Qua werkzaamheden was het direct vol ertegenaan. Door corona gingen meer academies versneld met Remindo werken. En de academies, die het al gebruikten, wilden het meer inzetten om zo meer op afstand te kunnen doen.

Inzetten op digitaal toetsen in gebouwen

Het is natuurlijk lastig om ver vooruit te kijken in deze coronaperiode. Op dit moment wordt er heel veel onderzocht, bekeken en ingezet om in de komende toetsperiodes het digitaal toetsen voor studenten in de Avans gebouwen mogelijk te maken. Samen met Arnaud Opdam van de regiegroep Coronavirus bekijkt het kernteam Digitaal Toetsen wat er op dit vlak gerealiseerd kan worden. Zo inventariseren we welke grotere, geschikte lokalen er zijn binnen Avans. De capaciteit is immers veel minder met 1,5 meter in acht genomen; zo’n 25% ten opzichte van normaal. DIF-ICT en huisvesting leggen in deze lokalen elektriciteit aan voor de studenten en zorgen voor goede WiFi. Het uitgangspunt is wel, dat studenten hun eigen laptop meenemen. In het gebouw kun je de fysieke omgeving veel beter controleren dan bij thuis toetsen. En daarmee wordt het toetsen ook betrouwbaarder. Daarnaast wordt vanaf blok 2 de STEP-methode weer ingezet voor academies, die hier bekend mee zijn. Met de STEP-stick wordt de laptop van de student beperkt tot het alleen kunnen maken van de Remindo-toets. Dat lukt niet thuis, maar wel binnen een Avans omgeving. Ik hoop echt dat dit gaat lukken. Dan zetten we echt een fantastische stap binnen Avans op een goede manier. Voorwaarde is natuurlijk wel, dat we in de gebouwen mogen blijven toetsen.

Tekening Digitaal Toetsen

Wat doet Avans met online proctoring?

Door corona kwam landelijk online proctoring – surveilleren op afstand - in de lift, voornamelijk bij universiteiten. Daar moest het heel snel. Te snel zag je ook. Er waren issues met betrekking tot stabiliteit, betrouwbaarheid en privacy. Dat leidde tot veel negatieve publiciteit in de bladen. Avans besloot al snel om deze methode niet ineens en Avansbreed in te gaan zetten. Wel startte in blok 4 en 1 een heel kleine pilot bij twee Academies (ACUE en ATGM). Om ervaringen op te doen, maar zeker ook om te bekijken wat er allemaal nodig is aan ondersteuning en voorbereiding. Het is niet simpelweg op een knopje klikken en starten. Het vraagt echt wel iets van de student, de docent en de organisatie.

De Avans pilot

Momenteel zitten we nog midden in deze pilot met drie toetsen in oktober. Hierbij is veel begeleiding vanuit de academies en het kernteam. Als studenten vragen hebben, kunnen we direct helpen door het scherm te delen. Daarnaast begeleiden de academies hen natuurlijk ook heel goed. Door middel van een vragenuurtje, een briefing vooraf of een gezamenlijke start. En we vragen studenten met behulp van een enquête achteraf wat ze ervan vinden. Ook houden we rekening met studenten, die er tegen op zien. Het is geen verplichting en we zoeken alternatieven voor degenen, die bezwaar hebben. Het simpelweg opleggen van online proctoring vinden we geen goede werkwijze. Het past gewoon niet bij Avans. We doen het zorgvuldig en met aandacht. Dat hoort sowieso bij summatieve toetsen. Er hangt echt iets vanaf voor de student; het resultaat telt immers mee voor een eindcijfer.

Een kleinschalige pilot om ervaringen op te doen en meer digitaal toetsen mogelijk maken in de gebouwen. Dat zijn dus momenteel de twee belangrijkste focuspunten voor het kernteam Digitaal Toetsen. Waarbij dus bij alles voorop staat, dat we stappen zetten waar het kan en mag. En waar we het samen doen. Met beleid.