Colleges via MS Teams

In deze coronatijd is iedereen ad-hoc en massaal overgestapt op online lesgeven. Jordy Vissenberg – docent/coach – had hier inmiddels al behoorlijk wat ervaring mee opgebouwd. Hij was namelijk één van de eersten binnen Accountancy en Finance & Control (AAFM), die MS Teams ging inzetten voor zijn colleges. Vanaf november 2018 al. En daar plukken hij en zijn studenten en collega’s nu de vruchten van.

  • Tags Technologie & Data

Jordy: “Accountancy heeft een vrij behoudend imago. Daarom juist mooi en interessant om iets innovatiefs als het online lesgeven eens uit te gaan proberen. Eind 2018 startte ik met het verzorgen van mijn colleges via MS Teams. Zo waren studenten in staat om een college op een andere plaats te volgen, als dit hen beter past. Vragen stellen verliep via de chatfunctie. Het archiveren van de lesstof en modules gebeurde ook in Teams in plaats van Blackboard (en dat kan straks nog beter in Brightspace natuurlijk).

Gastcollege MSTeams
Schermweergave gastcollege én projectverdediging met ABAB Accountants via Teams

Ik merkte dat door deze manier van lesgeven het contact persoonlijk werd en dat ik meer één op één contact had met studenten. De combinatie van online en offline lesgeven maakt dat je beter in de gaten hebt welke stof begrepen wordt of niet. Je kunt makkelijk feedback vragen of online een paar vragen stellen via verschillende tools, waardoor je er snel achter komt waar studenten moeite mee hebben. Als een grote groep een bepaalde vraag verkeerd beantwoord, dan weet je direct dat je op dit item een volgende keer wat dieper in moet gaan.

Module vraagstuk B / vraagstuk C

Ik geef online colleges Recht en Belastingrecht en laat je graag zien hoe dit er in MS Teams uitziet. De diverse onderwerpen en modules verwerkt ik in posts en aanmelden verloopt via een online formulier.

Online aanmeldformulier MSTeams
Schermweergave online formulier in MS Teams

Een online les kan bijvoorbeeld bestaan uit 30 minuten aftrap uitleg van mij, met daarna een kleine online opdracht voor de studenten. Deze assignment staat dan ook klaar in MS Teams.

Assignment MSTeams
Schermweergave assignment die klaarstaat in MS Teams

Alle feedback komt ook hier binnen en ik kan precies zien wie wat heeft ingeleverd. Aan het einde van de dag schrijven de studenten een column over wat ze die dag geleerd hebben. Ook hier kan ik persoonlijk feedback geven. Ik krijg zo een goed beeld van de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Dat is echt winst en leidt voor mij tot kwalitatief beter op maat onderwijs!