“Vakdidactisch moeten we ook de TikTok-generatie aan ons binden”

Een kijkje in de keuken van de Academie voor Marketing en Business Management (AMBM): Aanpakken, experimenteren, praten over en denken aan de toekomst. Alles gekruid met een grote portie lef. Met deze ingrediënten bereiden directeur Ayfer Sari en projectleider en kwaliteitscoördinator Desiree Schuring van de Academie voor Marketing en Business Management het recept voor Ambitie 2025, samen met alle betrokkenen.

  • Tags Onderwijs, Organisatie, Technologie & Data, Co-creatie

Dat ze durven en vooruitstrevend zijn, stralen ze aan alle kanten uit tijdens een gesprek over hun doelen en dromen over het onderwijs. Ze zitten boordevol ambitie en raken niet uitgesproken over de visie voor het onderwijs van AMBM. Ayfer en Desiree geven ons een kijkje in hun academie-keuken.

Het startschot voor Ambitie 2025

Grote toekomstplannen schetsen voor het onderwijs: Hoe begin je daarmee? Desiree vertelt: “We zijn eerst met het Management Team de ambitie voor 2025 gaan lezen. En daarbij ontstonden vragen. Wat betekenen de bouwblokken? Hoe kunnen wij daar binnen de academie invulling aan geven? In kleine groepjes zijn we daarover in gesprek gegaan.”

Om te bouwen aan het onderwijs van de toekomst zijn ze bezig met experimenteren en nadenken over hoe ze hun onderwijs zien over 5 jaar. In kleine, maar wel concrete stappen. Bij de opleidingen staan 2 pilots op de planning voor 2021. De eerste is Join AMBM online: online lessen geven in een meer hybride en activerende vorm. En de tweede is het mentorschap-buddy-traject gericht op persoonlijk leiderschap: ouderejaarsstudenten krijgen begeleiding van een ondernemer of commercieel econoom.

Toekomstplannen op een Vision Board

Naast de pilots hebben ze de onderwijsambities in het vizier. Desiree: “We merken dat ambitie lang niet altijd in bouwblokken is op te splitsen, want ze hangen samen. Daarom richten we ons op 4 kernthema’s: co-creatie, interdisciplinariteit, op maat en met lef.”

Om de ambities voor 2025 tot leven te laten komen, moeten ze eerst concreet worden. Bij de opleidingen Commerciële Economie en Ondernemerschap & Retail Management pakken ze die concretiseringsslag creatief aan, met Vision Boards: getekende mindmaps met daarop de visie per thema. Ayfer: “Vision Boards helpen om tot een gezamenlijk verhaal te komen. Daarop diepen we onze 4 kernthema’s verder uit, zoals de rol van docent als ontwikkelcoach en als verbinder bij co-creatie. En de student die zich blijft ontwikkelen.

Vision Board (1)

Ayfer: “Bij de stap naar concretisering maken we onderscheid tussen de doelgroepen: de docent, de medewerker, de student en het werkveld. Maar binnen die doelgroepen is het niet one size fits all. Onder de docenten heb je bijvoorbeeld game changers, die geïnspireerd raken van Ambitie 2025. Anderzijds zijn er docenten die het op zich af laten komen.

Vision Board (2)

En dat heb je ook bij studenten: Sommige zijn blij met flexibele keuzes en andere gaan liever voor de gebaande leerpaden. Daarom willen we van de pilots leren waar de behoeftes liggen.” Alle doelgroepen krijgen een stem in de toekomstige onderwijsplannen via 2 klankbordsessies met studenten, docenten en het werkveld. “Ze gaan met elkaar overleggen in klankbordgroepen, omdat de Ambitie 2025 niet het verhaal is van een handjevol mensen, maar een groter verhaal”, zegt Ayfer.

Modulair onderwijs

Wat zijn de onderwijsplannen voor Ambitie 2025? Ayfer: “Wij geloven dat studenten verschillen. Ze moeten zich onderscheiden. Daarom willen we studenten keuzevrijheid geven. Door de vaste kern heen lopen vaardigheden waarin ze zichzelf willen ontwikkelen, zoals persoonlijk leiderschap. Op de langere termijn stellen we ons voor dat studenten de vraagstukken van de toekomst gaan oplossen.

Bij zulke vragen komen diverse disciplines samen, wat samenvalt met modulair onderwijs als ambitie. Dus moet er samengewerkt worden, bijvoorbeeld met de opleidingen in de gezondheidszorg of techniek.” Het onderwijs steeds laten aansluiten op de veranderende vraag van de studenten en de maatschappij, dát is het ideaal. Ayfer: “De snelle Tik Tok-generatie heeft een hele andere manier van kijken. Vakdidactisch moeten we ook hen aan ons zien te verbinden.”

De handen ineen met het werkveld

Desiree: “We doen al veel met het werkveld samen, want eerstejaarsstudenten werken vanaf dag 1 al aan vraagstukken uit de regio met werkveldpartners. Dat willen we nog verder uitbreiden.”

Docenten vinden in het werkveld een waardevolle bron van frisse, up-to-date-kennis. “Ook docenten mogen stage lopen in het werkveld. Wat zij daar ophalen kunnen ze weer meenemen in het onderwijs. Met het Urban Living Lab willen we ook meer bedrijven aan ons gaan binden”, legt Ayfer uit. Dat is een open innovatie-omgeving waarin onderzoek, onderwijs, bedrijven en inwoners samen innovatieve oplossingen voor de regio Breda bedenken. Een mooie broedplaats dus voor waardevolle partnerships.

Digital nomads

“Op digitaal vlak hebben we de minor Digital Nomads, waar docenten een innovatieprijs mee hebben gewonnen. Flexibel onderwijs is hierin al verwerkt.” In deze minor kiezen studenten zelf vakken die passen bij hun leerdoelen over ondernemen, voor kennisverbreding en -vernieuwing. Met coach en al. En als ze willen volgen ze de minor vanaf het strand in een tropisch oord, na de Coronaperiode weliswaar. “Technologie in de vorm van digitale geletterdheid zit ook in ons onderwijs. Met digitale lesvormen, zoals quizzen via Kahoot, betrek je studenten meer bij de stof”, legt Ayfer uit.

Met lef

De academiekeuken van AMBM heeft z’n eigen recepten, tools en smaken. Die bepalen ook hoe de ambitieplannen vorm krijgen en gaan leven. “De mensen binnen de academie zijn de drijvende kracht. Ook in het ambitieverhaal. Tekenend is de warmte, het clubgevoel, dat je echt welkom bent. De docenten en medewerkers hebben de passie om het onderwijs nog beter te maken. We hebben hele eigenwijze én eigengereide mensen die ruimte nodig hebben om te floreren. Initiatiefrijk, met veel ondernemingsdrang en zonder ooit stil te staan. En bovenal: met lef”.