Ambitie 2025: Technologie & Data als drager van processen

“In het begin als ik bij academies langsging met de boodschap ‘ik kom helpen met digitaliseren van het onderwijs’, dachten collega’s dat ik ze kwam ondersteunen bij het werken met hun laptops, of ik kreeg vragen over het verbeteren van de smartboards’, zegt Felix Kuijpers. “Dat muntje is nu wel bij ze gevallen. Wat ik daarbij ook leerde, is dat ik beter niet kan vragen wat de gebruiker nodig heeft. Het is mijn taak om de gebruiker te leren formuleren wat hij of zij nodig heeft!”

Een van de thema’s in Ambitie 2025 is Technologie & Data. Voormalig Technische Bedrijfskunde-docent Felix is programmamanager van Onderwijs & Onderzoek binnen Informatievoorziening en Digitalisering (voorheen BOOST IT) en een van de kartrekkers. “Ik heb getwijfeld of ik van het docentschap weer richting management wilde gaan”, zegt Felix. “Het bleek een goede stap, in deze rol kan ik nog meer voor toekomstige studenten betekenen. En de betrokkenheid bij Ambitie 2025 vloeide daaruit voort. Er was geen exact startmoment.” Hij begeleidt af en toe nog afstudeerders.

Het eerste dat Felix op ambitiegebied deed, was het formuleren van de ambitie voor de digitalisering van het onderwijs. Oorspronkelijk viel het programma onder DIF, maar is verplaatst naar het LIC omdat de onderwijskundige aspecten leidend zijn bij de aanpak. “Van ICT gingen we naar onderwijsinnovatie”, zegt Felix daarover. “Want het draait om de effectiviteit van het leerproces van de student. Dat ambitieplan is opgevolgd door Ambitie 2025.”

Eigen software ontwikkelen

“Mijn volgende stap was het ontleden van de zinnen uit Ambitie 2025 en die vertalen naar onderwijsprocessen. Ik ben een liefhebber van een agile aanpak, met frequente evaluaties, dus zo werken we. Inmiddels zijn we zelfs zo ver dat we eigen software ontwikkelen en onderwijsapplicaties bouwen. In het begin kochten we applicaties en kwam 80% van de ontwikkeling van buiten en 20% van onszelf. Maar we hebben geleerd dat je dan afhankelijk bent van leveranciers. Nu zijn we bezig die percentages om te draaien en de software naar eigen hand te zetten. De onderwijscatalogus die genoemd wordt in de Ambitie zijn we zelf aan het bouwen.

Mijn belangrijkste taken zijn steeds organiseren en draagvlak zoeken, de organisatie meenemen. Ik denk dat een belangrijke eigenschap voor een kartrekker is dat je durf hebt en het gewoon doet. En je hebt natuurlijk een beeld nodig waar je naar toe wilt. Ik roep altijd dat Avans een ‘ICT-bedrijf’ wordt, net zoals bankinstellingen dat zijn geworden. ICT als drager van alle processen. Die richting gaan we op.”

Coronavirus als versneller

“Eigenlijk heeft het coronavirus gezorgd voor een versnelde digitalisering bij Avans. Nu heeft iedereen in een hoog tempo ontdekt wat er nodig is om volledig digitaal onderwijs aan te bieden. Wie het eerst nog niet voor zich zag, is het nu gewoon wel aan het doen. We zijn nu in de fase van de implementatie en de docent-professionalisering. Daarin maken we grote stappen met behulp van de ICT & Onderwijscoaches (ICTO-coaches).

We begonnen heel klein. Inge van Gastel als projectleider van DIF en ik, allebei op een flexplek. En het is enorm gegroeid. Soms is het taai om iedereen mee te krijgen. Dan heb je veel geduld nodig, flexibiliteit en overtuigingskracht. En een olifantenhuid. Het is een steeds verdergaand leerproces, waarbij we dingen gaan doen die ik nu nog niet overzie. Dat maakt mijn werk ook heel leuk. Het is fijn als de stappen die we maken omarmd worden door het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad en dat er budget voor uitgetrokken is. Er gebeurt zo ontzettend veel. En ik zie zo duidelijk het nut van het bieden van onderwijs in een optimale vorm, het is fijn om daar een bijdrage aan te leveren.”

Onderwijsinnovatie

“Er is veel veranderd. We hebben de regiegroep informatievoorziening (RIV) in het leven geroepen. Academie voor Deeltijd heeft al een deel van het onderwijs in modules verdeeld. We zijn wel een onderwijsorganisatie, maar nog geen lerende organisatie die innovaties steeds sneller toepast. Het is een continue ontwikkeling. We leren snel te implementeren waarbij we ook kijken naar wat minder goed ging en wat straks beter kan. En hoe we de goede dingen vasthouden voor de toekomst. We kregen een keer het verwijt dat digitalisering zo veel geld kost dat er geen geld overblijft voor het onderwijs. Maar wij zijn het onderwijs, want we zorgen voor onderwijsinnovatie!”