"Studenten krijgen regie over eigen leerproces"

In maart verscheen het eerste deel van het interview met Philippe Raets en Gerdinand Bosch, waarin zij vertelden over het unieke karakter van de Ambitie 2025. In dit vervolg hebben we het met Philippe en Gerdinand over de 5 bouwblokken die samen het fundament van de ambitie vormen: onderwijs, onderzoek, co-creatie, technologie & data en organisatie. “De generatie van nu maakt haar eigen keuzes.”

Philippe Raets (voorzitter College van Bestuur) en Gerdinand Bosch (voorzitter transitieteam Ambitie 2025) over de bouwblokken van de Ambitie 2025.

Onderzoek is een belangrijke pijler onder de ambitie. Avans wil naast een excellente onderwijsinstelling ook een volwaardige kennisinstelling zijn. Hoe draagt dit bij aan de ambitie?

Philippe: “We willen niet het onderwijs van gisteren zijn, maar het onderwijs van morgen. De kracht van onderzoek is dat je nieuwe werelden verkent en nieuwe inzichten opdoet. Dat levert het onderwijs gigantisch veel input op. En door dat onderzoek binnen Avans te organiseren, ontstaat er een win-winsituatie. Enerzijds hebben studenten en docenten een fantastische ervaring door mee te draaien in onderzoeksprogramma’s. Anderzijds wordt de praktijk gevoed door actuele inzichten. Als we zo een levende cirkel kunnen maken, mogen we onszelf stilaan een kennisinstelling noemen.”

“Bij Avans hebben we 30 lectoren, deskundige collega’s die werken aan praktijkgericht onderzoek en steeds beter de verbinding leggen met het onderwijs. Nu is het tijd voor de volgende stap om te voorkomen dat er straks 30 paardjes in de wei rondhobbelen die allemaal op zichzelf staan. Dat doen we door keuzes te maken. Onze focus leggen we op 4 zwaartepunten, die ook 4 organisatieonderdelen worden. Daarin gaan lectoren en onderzoekers de krachten bundelen. Zo verbeteren we niet alleen de kwaliteit, maar kunnen we meer impact maken.”

Naast onderzoek zijn er nog 4 bouwblokken: onderwijs, organisatie, co-creatie en technologie & data. Hoe verhouden die thema’s zich tot de ambitie?

Gerdinand: “Om te beginnen bij het onderwijs: in de kern willen we dat alle studenten de keuzevrijheid krijgen die zij nodig hebben om in hun ontwikkeling te groeien. Of dat nu richting een diploma of deelcertificaat is. Studenten krijgen de regie over hun eigen leerproces. Daar gaat het om.”

Philippe: “Ik was laatst op bezoek bij het Avans Ondernemerscentrum en sprak daar veel studenten. Wat me toen weer opviel, was hoe zelfbewust en volwassen die jonge mensen in de wedstrijd zitten. Dat is echt een clash van generaties: in mijn tijd ging je een opleiding doen, volgde je het rooster dat voor jou bedacht was en ging je jezelf soms een week ophokken om je examens te halen. Als je je diploma had behaald was je hartstikke trots, maar toen je aan het werk ging merkte je dat je niets kon… De generatie van nu laat dat niet meer gebeuren! Die maakt haar eigen keuzes.”

“Jongeren weten dus steeds beter wat ze willen. Maar ze ontwikkelen zich ook tijdens hun studie. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het meisje dat de bakkersopleiding koos bij mijn vorige werkgever (mbo-school Zadkine, red.), maar al snel ontdekte dat ze de koksopleiding veel interessanter vond. Je wilt studenten dus de ruimte geven om te switchen, verbreden of verdiepen.”

"We brengen meer autonomie en lerend vermogen in de organisatie"

Gerdinand Bosch, Voorzitter transitieteam Ambitie 2025

Hoe draagt de inrichting van de organisatie bij aan de ambitie?

Philippe: “We kozen ervoor om het aantal academies terug te brengen tot 11 en daarmee de academies wat robuuster te maken. Zo denken we die transitie beter te kunnen maken. Met minder academies maken we de samenwerking tussen die academies makkelijker. Zo wordt het voor studenten makkelijker om hun eigen leerpad te kiezen.”

Gerdinand: “En als we willen dat onze studenten de regie in eigen hand nemen, waarom zou dat dan ook niet gelden voor medewerkers? We willen dat zij zelforganiserend gaan werken, zowel individueel als op teamniveau. We geloven erin dat we op die manier meer autonomie en lerend vermogen in de organisatie brengen.”

Wat is de rol van co-creatie in dit verhaal?

Philippe: “Een statement in mijn beginperiode was: ‘We moeten radicaal co-creëren’. Als we onze ambitie écht ernstig nemen en studenten zo goed mogelijk willen voorbereiden op hun leven na Avans, moeten we samen met het werkveld optrekken. Dat betekent niet: zelf iets ontwikkelen en dat nog even laten toetsen door bedrijven. Nee, je betrekt je partners al vanaf het moment dat je nog een leeg blad hebt. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om succesvol te zijn. Het mooie is: ik ervaar nu al dat bedrijven, organisaties en studenten echt appetite hebben om mee te doen en denken. En we vinden steeds nieuwe vormen om die samenwerking te verstevigen.”

Ook technologie en data spelen een belangrijke rol in de Ambitie 2025. Waarom?

Gerdinand: “We moeten de ambitie zowel in de fysieke als digitale context realiseren. Technologie biedt ons de mogelijkheden om daarin te slagen. Data geven ons de inzichten die we nodig hebben. Dit bouwblok is dus geen doel op zich, maar faciliteert onze inhoudelijke ambitie. Neem co-creatie. Om optimaal samen te werken met het werkveld, heb je een digitale omgeving nodig waar docenten, studenten en het werkveld elkaar kunnen ontmoeten. Met technologie konden we die omgeving creëren: AvansConnect. Zo is er ook AvansEduPlatform, het platform waarop docenten hun onderwijsaanbod aanbieden, en AvansStudyPath, dat dit aanbod voor studenten inzichtelijk maakt. En in Avans One vinden studenten, docenten en medewerkers hun afspraken.”

“Ook studentenwelzijn en -begeleiding nemen we heel serieus, zeker in deze tijd. Ook daarbij helpt de technologie. We ontwikkelden de Welzijnsmonitor, een tool die het welzijn van studenten in kaart brengt en hen zo nodig ook hulp biedt. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar relevante modules, op basis van de uitkomsten. Ook zo zorgen we ervoor dat studenten zelf de regie behouden.”

"We werken voor de publieke zaak. Onze grondhouding is daarom: wat we doen, delen we"

Philippe Raets, Voorzitter College van Bestuur

Hoe zorgen we ervoor dat de juiste software beschikbaar is voor Avans?

Gerdinand: “Als de randvoorwaarden er niet zijn, moet je ze creëren. Want het zou te gek voor woorden zijn als we zeggen: ‘Die ambitie is leuk, maar we hebben de techniek niet in huis.’ De software die ontbreekt, moet je dus inkopen óf zelf ontwikkelen. Dat is een afweging die je telkens maakt. Soms is het slimmer om iets in te kopen, soms is zelf ontwikkelen de beste oplossing. Zoals bij Avans One. Het gaat er niet om wie de applicatie heeft ontwikkeld, het gaat erom dat het onderwijs vooruitgaat. Niet alleen bij Avans. We delen onze oplossingen graag met andere hogescholen. Want hoe beter de randvoorwaarden zijn, hoe meer aandacht er gaat naar studenten.”

Maken we de concurrentie niet sterker door onze oplossingen te delen?

Philippe: “We zijn geen bedrijf dat voor aandeelhouders werkt en kwartaalcijfers moet schrijven. We werken als onderwijsinstelling voor de publieke zaak. Onze grondhouding is daarom: wat we doen, delen we. Ik vind sowieso dat we daar weleens te krampachtig over doen. Vergelijk het met een mooie presentatie die je hebt gegeven en iemand vraagt om de slide deck. In eerste instantie denk je misschien: ‘Nu ga jij profiteren van mijn werk’. Maar het gaat niet om die slides, de applicatie of het eindproduct. Veel belangrijker is het proces waardoor dat product tot stand kwam.”

“Ik heb een paar keer gesproken met een van de beste meester-koks van Nederland: François Geurds. Hij beschikt natuurlijk over prachtig bestek. Maar als ik zijn messen zou gebruiken, maakt mij dat niet ineens een betere kok.”

Gerdinand: “Inderdaad. Juist de niet-kopieerbare en niet-tastbare zaken maken het verschil. De enorme betrokkenheid van de medewerkers bij Avans, die er alles aan doen om studenten naar de eindstreep te helpen. Dáár gaat het om.”