Marktplaats

Een belangrijk onderdeel van de Ambitie 2025 is “Samenwerken met het werkveld”. Naast dit samenwerken zijn we hard bezig flexibilisering en personalisering van het onderwijs voor de student mogelijk te maken. In dit kader is in de periode april – september 2019 de eerste applicatie gerealiseerd, de Avans Marktplaats.

 • Verwacht 31 augustus 2020
 • Status Nieuwe release
 • Doel Efficiënter (samen)werken

Marktplaats is dé plek waar docenten, studenten en het werkveld elkaar online ontmoeten en samen werken. De succesvolle lancering van dit digitale platform vond plaats in het najaar van 2019. Het Avans Ondernemerscentrum (AOC) beet de spits af door het werkveld uit te nodigen opdrachten voor de Avans Multidisciplinary Experience (AMX) week hier in te plaatsen. Op het moment dat de inschrijving opende, schreef een ongekend hoog aantal studenten direct in.

Marktplaats

Uiteraard is Marktplaats niet alleen nuttig bij de tweejaarlijkse AMX-week maar ook voor het stageaanbod binnen Avans of co-creatie projecten met bedrijven. Marktplaats biedt een overzichtelijke omgeving waarbinnen bedrijven, docenten en studenten elk op een voor hen geschikt moment kunnen werken.

Op Marktplaats kunnen bedrijven stage-, afstudeer- en multidisciplinaire opdrachten indienen. Op termijn kunnen hier vele andere vormen van samenwerking met het werkveld aan worden toegevoegd. Deze opdrachten worden vervolgens door opleidingen beoordeeld en onderwijs gereed gemaakt. Daarna worden ze voor studenten op de Avans marktplaats geplaatst. Studenten kunnen vervolgens in contact treden met bedrijven over deze opdrachten. Dit zal dan leiden tot een gedetailleerde opdrachtformulering en deze wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de daarvoor binnen een opleiding aangewezen medewerker(s)/commissie(s). Na goedkeuring kan de student (of een groep studenten) starten met het uitvoeren van de opdracht. Een efficiënte, laagdrempelige en makkelijke manier om elkaar te vinden dus!

Planning

Op korte termijn zal het aanbod van de Marktplaats worden vergroot. Sommige opleidingen werken met een “buddy” werkvorm. Mensen uit de beroepspraktijk fungeren daarbij als “buddy” voor één of meer studenten. De marktplaats brengt vraag en aanbod bij elkaar! Ook wordt op dit moment verkend of de marktplaats kan worden gebruikt door Avans Innovative Studio AIS. Op de langere termijn zal de marktplaats mogelijk ook gebruikt gaan worden voor initiatieven binnen Avans. Denk daarbij aan Avans Extra en Avans Flow. En om activiteiten en initiatieven van Avans te delen met het werkveld.

Betrokkenen

 • Stage- en afstudeercoördinatoren van diverse opleidingen.

 • Sam gebruikersgroep

 • Buddy coördinatoren

 • Studenten en docenten

 • Relatiemanagers

 • Medewerkers van het Avans Ondernemerscentrum

 • Mendix ontwikkelaars

 • Product Owner en Scrum Master “Samenwerken met het werkveld”

Product Vision Board

De visie, doelgroepen, producten en doelstellingen van Avans Marktplaats staan beschreven in het Product Vision Board.

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op met Robin Vervuren, interim projectleider Marktplaats.

Laat je inspireren!

Verhalen en ervaringen uit de praktijk!

Ontdek meer

AvansStudyPath live voor deeltijd

In één oogopslag je modules online bij elkaar. En dan zelf bepalen en zelf kiezen wat je wanneer doet. Met de livegang van AvansStudyPath (werknaam onderwijscatalogus) is dit nu mogelijk voor deeltijdstudenten. Een...

Visie op ‘blended’ leren in coronatijd

Paul Marijnissen is werkzaam als ICTO Coach bij de Academie voor Communicatie & User Experience (ACUE). Vier dagen per week ondersteunt hij docenten van zijn academie bij hun ICT-vragen en wensen. Met de maatregelen...

Colleges via MS Teams

In deze coronatijd is iedereen ad-hoc en massaal overgestapt op online lesgeven. Jordy Vissenberg – docent/coach – had hier inmiddels al behoorlijk wat ervaring mee opgebouwd. Hij was namelijk één van de eersten binnen...

Avans digitaliseert in recordtempo

Online colleges, digitale studieprojecten en straks zelfs thuistoetsen: vanwege de coronamaatregelen is Avans Hogeschool binnen enkele weken volledig gedigitaliseerd.

ICTO Coaches van grote waarde bij Online Onderwijs

Sinds circa 2 jaar heeft Avans in elke academie ICTO Coaches. De kerntaak van een ICTO Coach is het helpen van docenten bij het didactisch verantwoord inzetten van digitale onderwijstools. Elfi Scheffers is – samen met...

1 5